*** Update februari 2023: ook voor de maanden januari, februari en maart keert de federale overheid een premie uit. Dit tweede basispakket elektriciteit bedraagt 183 euro (61 euro per maand). Naar aanleiding daarvan brengen we onze solidariteitscampagne tegen energiearmoede opnieuw onder de aandacht ***


Alle praktische info over de eerste en de tweede energiepremie leest u hier.

Dat de energiepremie niet altijd terechtkomt bij wie ze nodig heeft, kwam ook uitgebreid aan bod in de media.

Steun mee de strijd tegen energiearmoede: als onze 67.000 leden de oproep delen, maken we samen het verschil. Bedankt om deze campagne verder verspreiden. Neem zelf deel & deel:


Wat is het federale basispakket voor energie?

Door de energiecrisis hebben heel wat Belgische huishoudens het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Velen zullen deze winter thuis in de kou zitten. De federale overheid nam daarom steunmaatregelen, zoals het basispakket energie. De tegemoetkoming bedraagt 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 per maand voor gas voor de maanden november en december 2022 en wordt uitgekeerd via de energieleveranciers.

Op zoek naar praktische info over de energiepremie? Lees hier hoe Ecopower het federale basispakket elektriciteit toekent.

  Arm of rijk: iedereen krijgt dezelfde steun

  De energiesteun is een goede zaak. Steeds meer mensen hebben die immers echt nodig om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals voedsel kopen, de huur of de energiefactuur betalen. Er is echter een kanttekening: overheidsmaatregelen als deze zijn vaak algemeen, tijdelijk en rechtlijnig. Maatwerk is complex en tijdrovend, zeker voor een crisismaatregel. Het federale basispakket energie is voor iedereen hetzelfde. Alle Belgische huishoudens - uitgezonderd wie recht heeft op het sociaal tarief - krijgen dezelfde financiële steun. Zo komt er veel geld terecht bij mensen die dit misschien niet nodig hebben.

  Heeft u de energiepremie echt nodig?

  Iedereen voelt de energiecrisis rechtstreeks in de portemonnee. Maar terwijl de energiepremie voor velen een welkom extraatje is, hebben anderen de steun écht nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. Vanuit onze maatschappelijke missie als burgercoöperatie roepen we iedereen op om even na te denken: kunt u de energiepremie missen? Schenk dan (een deel van) de premie aan een vereniging die strijdt tegen (energie)armoede en die de situatie van kwetsbare mensen en gezinnen fundamenteel verbetert.

                "Ecopower heeft als burgerenergiecoöperatie een ecologische én een maatschappelijke missie. We broeien op verschillende projecten en maatregelen waarmee we structureel willen werken aan een sociaal rechtvaardige energietransitie. Deze campagne rond de energiepremie is een voorzichtige eerste stap om mee het verschil te maken." - verantwoordelijke pers en communicatie Margot Vingerhoedt

  De energiepremie schenken: aan wie?

  Kies voor een organisatie die u al kent. Of een armoedevereniging in uw buurt, waardoor u de werking leert kennen en misschien wel meer kunt betekenen als vrijwilliger op termijn. Weet u niet waar te beginnen of welke verenigingen betrouwbaar zijn? Dan kunt u kiezen voor een gift aan het Netwerk tegen Armoede (heel eenvoudig via dit online formulier). Dit netwerk van 57 lokale verenigingen werkt aan structurele veranderingen voor mensen in armoede. Een minder rechtstreekse optie is het fonds van De Warmste Week. Die actie van de VRT focust dit jaar op kansarmoede.

  Wat gebeurt er met uw energiepremie bij het Netwerk tegen Armoede?

  Via het Netwerk tegen Armoede werken verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen samen. Allemaal bieden ze een warm onthaal, zonder drempels, voor iedereen die het nodig heeft. Bij een kop koffie, thee of soep of tijdens een activiteit helpen ze om kwetsbare mensen uit hun sociaal isolement te halen, sterker te maken, problemen aan te pakken en na te denken over structurele oplossingen in de strijd tegen armoede en uitsluiting.


               "Door de energiecrisis staan steeds meer mensen letterlijk in de kou. De energiepremie is een druppel op een hete plaat en lost energiearmoede niet structureel op. De premie zou veel effectiever zijn als ze gericht wordt gestort aan die gezinnen die het écht nodig hebben. De oproep van burgercoöperatie Ecopower om de breed toegekende premie zelf te herverdelen is voor ons dan ook een schot in de roos. Bedankt om jouw warmte door te geven." - algemeen coördinator van Netwerk tegen Armoede Heidi Degerickx


  Enerzijds werkt het Netwerk tegen Armoede aan noodzakelijke structurele verandering en een beter beleid. De afgelopen jaren realiseerden ze o.a. mee het verbod op totale afsluiting van gas en elektriciteit in de winter, de invoering van ‘prepaid energie’ (budgetmeter) tussenkomsten uit het energiefonds van OCMW's bij te grote energieschulden. Vandaag staan zij in de strijd tegen energiearmoede op de barricade voor het permanent verankeren van het sociaal energietarief voor mensen die op of onder de armoedegrens leven, namelijk iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds.

  Anderzijds maken de lokale verenigingen van het Netwerk tegen Armoede ook dagelijks tastbaar het verschil. Ze bieden een plek waar mensen welkom zijn, kunnen delen waarmee ze zitten, hulp krijgen. Praten lukt makkelijker bij een warme kop koffie of soep en in een letterlijk en figuurlijk warme omgeving.

  De 'Netwerk tegen Armoede'-lijst van verenigingen waar armen het woord nemen vindt u hier.

  Eenvoudig online een gift doen kan via dit formulier. Voor giften vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest.


  Wat gebeurt er met uw energiepremie bij De Warmste Week?

  U kunt uw premie ook schenken via De Warmste Week van VRT, die dit jaar als thema ‘kansarmoede’ heeft. U kiest niet zelf voor een project of organisatie maar u stort in het DWW Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting en speciaal opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema. De Koning Boudewijnstichting, als vaste partner van De Warmste Week, heeft een onafhankelijke jury samengesteld die de projecten heeft gekozen die steun krijgen.

  Maak mee het verschil en verspreid deze campagne

  Wilt u deze oproep verder verspreiden en de campagne een duwtje in de rug geven? Vertel het verder en deel!


  Het staat alle organisaties en burgers vrij om deze campagne over te nemen of de boodschap verder te verspreiden. Zo lang het maar integer gebeurt en de focus niet ligt op de boodschapper maar op de boodschap: steun als u kunt de strijd tegen energiearmoede!


  Met dank aan

  De inspiratie voor de slogan slogan 'Wees Warmhartig' haalden we bij de Nederlandse campagne 190euro.nl, een spontaan burgerinitiatief ontstaan in Amsterdam dat Nederlanders oproept om hun energiecompensatie te schenken aan organisaties die het leven van mensen in armoede verbeteren. De campagne is een groot succes, hopelijk toont Vlaanderen zich even warmhartig!

  Netwerk tegen Armoede gaf deskundig advies over de inhoud, de toon en de aanbevelingen in deze campagne.