Het bestuursorgaan, zoals de naam al aangeeft, bestuurt Ecopower erkende cv. Zoals bepaald in de statuten, bestaat dit orgaan uit drie tot twaalf bestuursleden die al of niet werknemer van Ecopower zijn. Ze worden verkozen door de algemene vergadering. Als er leden van het bestuur hun mandaat niet volbrengen, kan het bestuursorgaan vervangende (of ‘gecoöpteerde’) leden zoeken.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is in het belang van Ecopower.

Organogram:


Het huidige bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is sinds het begin van het huidige mandaat in 2017 sterk afgeslankt: van negen naar vijf leden. De huidige leden van het bestuursorgaan zijn Luc Vermeeren (voorzitter bestuursorgaan en coördinator pelletteam) en Tom Willems (verantwoordelijk projecten en representatiebeleid). De externe leden zijn Erwin Storms (expert logistiek, ICT en infrastructuur), Kathleen Markey (expert financieel management en energie-efficiëntie, werkzaam bij ingenieursbureau Efika) en Dirk Vansintjan (voorzitter REScoop Europa).

Vier van de leden die werden verkozen in 2017 maken geen deel meer uit van het bestuursorgaan. Externe bestuursleden Ruth Stockx en Gust Janssen vervolledigen hun mandaat niet. Intern bestuurslid Karel Derveaux engageerde zich bij de verkiezing voor drie jaar, zijn mandaat liep af in 2020. Van werknemer en bestuurslid Relinde Baeten moesten we in april van dit jaar helaas afscheid nemen.

Nieuwe bestuursleden

Daarom lanceert burgercoöperatie Ecopower een vacature voor een nieuw extern bestuurslid. Ook werd er een oproep gelanceerd naar het personeel van Ecopower voor interne kandidaturen.

Voor alle nieuwe bestuursleden gaat het om een coöptatie. Dat betekent dat het nieuwe bestuurslid een vorig vervangt. Het bestuursorgaan maakt de selectie, die vervolgens bevestigd moet worden op de volgende algemene vergadering in april 2022. Het mandaat van de nieuwe gecoöpteerde bestuursleden loopt tot de algemene vergadering 2023. Dan zijn er formele verkiezingen voor een nieuw bestuursorgaan.

Wat verwachten we?

Een bestuurslid streeft samen met de andere leden van het bestuursorgaan naar duurzame waardecreatie voor Ecopower. Dit gebeurt via:

  • het bepalen van de strategie
  • het bewaken van de dubbele transactierelatie tussen de coöperanten en Ecopower
  • het bewaken van de waarden en principes die Ecopower kenmerken
  • het opvolgen van de belangrijkste beleidslijnen
  • het toezicht houden op de prestaties van Ecopower
  • het inschatten en nemen van verantwoorde risico’s.

We rekenen op een kritische blik en een gezonde nieuwsgierigheid. Ecopower streeft naar diversiteit in het bestuursorgaan, zowel qua expertise als gender, leeftijd, culturele achtergrond, netwerk, …. Het bestuursorgaan zorgt voor een inwerkperiode en de nodige ondersteuning.

Het mandaat van de bestuursleden is onbezoldigd.

Lees hier de volledige vacature en de functieomschrijving. Solliciteren kan tot en met 14 september.