Werken bij 
Ecopower cvba

Wilt u graag bij Ecopower werken?
Hou onze website, Facebook, twitter en LinkedIn in de gaten voor nieuwe vacatures.
cornerDubbel

Wervingsreserve operatoren pelletfabriek (Ham, Limburg) M/V/X

Functieomschrijving

De operator staat in voor een optimaal verloop van de productie van pellets en andere producten in de pelletfabriek en garandeert daarbij een rendabele en duurzame uitbating van de fabriek.

Operationele taken

De operator staat in voor alle routinematige taken bij de productie. De operator:

  • ontvangt goederen en grondstoffen volgens de geldende procedures;
  • voert grondstoffen in de installatie in;
  • volgt het verloop van de processen op;
  • volgt de werking van de verpakkingsmachines op en staat in voor de tijdige toevoer van folies en palletten;
  • voert met de vorkheftruck afgewerkte palletten af en stapelt ze op de voorziene locaties;
  • laadt vrachtwagens met palletten en helpt bij de vrachtwagenbelading;
  • grijpt in als het productieproces niet verloopt binnen de gestelde grenswaarden of als onveilige situaties zich voordoen.

Onderhoud en herstellingen

De operator voert het onderhoud van de machines uit volgens de geldende voorschriften. Bij pannes helpt hij bij de herstellingswerkzaamheden.

Kwaliteitsborging

De operator doet de vereiste metingen en analyses om de kwaliteit van de geproduceerde goederen te controleren, en dit volgens de geldende procedures en regels.

Hij onderneemt de nodige acties om de kwaliteit te verzekeren. Hij brengt ideeën aan om het productieproces te optimaliseren en de kwaliteit van de geproduceerde goederen te garanderen of te verbeteren.

Hij werkt mee aan verbeteringen in het productieproces, in het verloop van processen, in procedures en werkmethodes.

Veiligheid

De operator kent de regels op het vlak van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Hij past de regels toe en ziet er op toe dat anderen ze volgen.

De operator neemt de nodige maatregelen om de veiligheid te garanderen. Hij respecteert de voorschriften bij werken aan installaties en machines.

Tewerkstelling

  • Voltijds
  • Bepaalde duur mogelijkheden, maar voorkeur onbepaalde duur
  • Ploegenarbeid (vroege en late, dag), nacht (te bespreken)

Wilt u in onze werfreserve komen? Stuur dan een e-mail naar personeel@ecopower.be met CV en motivatiebrief.