Zonnepaneelinstallaties Circulair Zuid

Innovatieve zonnepanelen op Antwerpen Zuid
cornerDubbel
cornerDubbel

Ecopower was betrokken bij het energieluik van het Circulair Zuid - project. In dit kader realiseerde Ecopower vier zonnepaneelinstallaties in de omgeving Zuid - Nieuw Zuid - Brederode met investeringsbudget van het project. Innovatie is een van de speerpunten van Circulair Zuid, wat sterk naar voor komt in de gehanteerde zonnepaneeltechnologie die op een aantal locaties wordt gebruikt.

Voor deze vier installaties samen werden 1.766 zonnepanelen geplaatst op een totale oppervlakte van maar liefst 3.640 m². Samen zullen ze 537.000 kWh per jaar produceren, oftewel het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 150 gezinnen. Dat komt overeen met een besparing van 190 ton CO² per jaar!

De verslagen van de buurtenergiecafés en workshops die we in het kader van dit project organiseerde, lees je onderaan deze pagina.

Groothandelsmarkt

 • Groothandelsmarkt, industrieterrein Kielsbroek
 • 520 kWp 
 • Lichtgewichtzonnepanelen
  Klassieke zonnepanelen zouden voor dit dak te zwaar zijn. Doordat lichtgewichtzonnepanelen nog niet op massaschaal worden geproduceerd, is de kostprijs significant hoger dan deze van klassieke zonnepanelen. Een reguliere investeerder zou het plaatsen van lichtgewichtzonnepanelen wellicht te duur vinden, waardoor het dak onbenut zou blijven. Dankzij budget van het Circulair Zuid-project kon deze investering, en dus een nuttige invulling van 3000 m² dakoppervlakte, toch gebeuren.
  cornerDubbel
  cornerDubbel
  cornerDubbel

  Warmtecentrale Fluvius

  • Warmtecentrale van Fluvius, achter het Justitiepaleis
  • 9,7 kWp 
  • Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen
   Zonnepanelen moeten niet altijd donkerblauw of zwart zijn, het is mogelijk om zonnepanelen van een kleur naar wens te laten maken. Doel? Bewustzijn te creëren bij architecten en burgers dat zonnepanelen wel eens de standaard gevelbekleding van de toekomst kunnen worden.

  Foto: © Joren Hofman

  Woonzorgcentrum Hof ter Beke

  • Hof ter Beke, Balansstraat
  • 69 kWp 
  • Zonnepanelen in oost-west opstelling
   Zo wordt de productie van stroom gelijkmatiger over de dag verdeeld. Daarnaast bevatten deze zonnepanelen toestellen die mogelijke invloeden van schaduw beperken.
  cornerDubbel
  cornerDubbel

  Kantoorgebouw

  • Gebouw 17, Nieuw Zuid
  • 51 kWp
  • Traditionele zonnepanelen
  cornerDubbel

  Verslagen buurtenergiecafés en workshops

  Tijdens het project organiseerde Ecopower enkele Buurtenergiecafés en (digitale) overgangsworkshops om samen met de buurt ideeën uit te wissel en uit te werken. Benieuwd naar de inhoud? We publiceerden de verslagen van het eerste kenningsmakings-buurtenergiecafé, het tweede over autodelen, het derde over zonnedelen en van de overgangsworkshops de laatste maanden op onze website.