Dankzij het Circulair Zuid-project kon Ecopower een aantal zonnepaneel-installaties in de buurt van Zuid, Nieuw-Zuid en Brederode ontwikkelen waarvan de opbrengsten verankerd worden in de buurt. Eind juni eindigt het project en de organiserende rol die Ecopower afgelopen jaren opnam binnen de energiegroep van de buurt. Het is nu aan de buurtbewoners om het heft in handen te nemen en het budget dat de zonnepanelen creëren, om te zetten in nieuwe projecten die hun buurt verduurzamen. Voor een succesvolle overdracht van Ecopower naar de buurtbewoners organiseerde Ecopower afgelopen maanden een overgangstraject bestaande uit een reeks workshops voor de buurtbewoners. Tijdens elke sessie gaf Ecopower uitleg over het Circulair Zuid-project en inzicht in de vorderingen van de zonnepaneelprojecten in de buurt. Daarnaast ging de focus per workshop naar specifieke thema’s.

Tijdens de eerste workshop op 17 maart, bespraken we welke taken er allemaal komen kijken bij het ontwikkelen van een project en wat die projecten kunnen inhouden. Dat kan gaan van zonnepanelen, elektrische deelwagens en laadpalen, batterijen en groepsaankopen van duurzame toestellen tot meer groen in de buurt en workshops over duurzaam leven en energiearmoede. Verder vroegen we welke buurtbewoners graag zelf projecten willen bedenken of realiseren met het jaarlijks budget. Enkele eerste ideeën werden aangebracht, zoals een aantal scholen in de buurt die misschien wel een geschikt dak hebben om zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast kwam een samentuinen-project op Nieuw Zuid ter sprake waarvoor budget van de energiegroep kan worden toegekend voor de aankoop van materiaal en planten.

Foto: Een kraan brengt de zonnepanelen voor de Groothandelsmarkt tot op het dak.

Op 27 april vond de tweede workshop plaats. In deze workshop dachten we met de buurtbewoners verder na hoe men tot effectieve realisatie van projecten kan komen. Er zijn ideeën van de buurtbewoners en er is budget (afkomstig van de zonnepanelen), maar hoe wordt er besloten wanneer een project budget krijgt toegekend? Daarop werd een voorstel van beslissingsstructuur binnen de energiegroep afgetoetst, op basis waarvan de energiegroep na juni 2021 projecten budget kan toekennen. Met de input van de bewoners ging Ecopower verder aan de slag.

Daarnaast kwam de uitdaging aan bod om genoeg buurtbewoners warm te maken voor het aandragen én realiseren van een projectidee. Om zoveel mogelijk buurtbewoners te stimuleren, is het belangrijk om te benadrukken dat verschillende projecten kunnen worden uitgevoerd met budget van het project, gaande van laagdrempelige en eenvoudige projecten tot grotere, mogelijk meer technische projecten. Voor kleinere projecten kan er beroep worden gedaan op het budget van de energiegroep, voor grotere rendabele (energie)projecten bestaat de mogelijkheid dat Ecopower mee financiert. De hoofdvoorwaarde is dat het project bijdraagt tot de verduurzaming van de buurt.

De tweede workshop eindigde met een toelichting van de Kringwinkel Antwerpen/Circuit, een conceptstore en duurzame belevingsplek die midden juni in Palazzo Verde opent in Nieuw Zuid. Daar is plaats voor een tiental duurzame ondernemers, er zijn herstelactiviteiten en er is een grote tuin en een polyvalente ruimte. Om dit alles te coördineren en de voeling met de buurt te behouden, heeft Circuit een community manager. Door de vele raakvlakken tussen de Circuit-community en de energiegroep, werd een toekomstige samenwerking voor het uitwerken van mogelijke duurzame buurtprojecten enthousiast onthaald.

De derde workshop op 27 mei diende voor het bespreken van de intussen op punt gestelde beslissingsstructuur van de energiegroep en hoe de praktische organisatie - zoals bijeenkomsten en het uitwerken van ideeën – in goede banen kan worden geleid. De beslissingsstructuur verduidelijkt dat ook niet-leden van de energiegroep evenzeer een idee kunnen aandragen en budget van de energiegroep kunnen krijgen zolang hun project bijdraagt aan de verduurzaming van de wijk. Een aanwezige buurtbewoner suggereerde als bijkomend idee om de zonnepanelen, die dankzij het Circulair Zuid-project in de buurt gerealiseerd zijn, te gebruiken als promotie voor installatie van zonnepanelen bij particulieren in de buurt.

Voor de praktische organisatie was de community manager van Circuit aanwezig, zij lichtte toe welke mogelijkheden er zijn om het budget nuttig en duurzaam aan te wenden voor de buurt en zal na juni 2021 de praktische organisatie van bijeenkomsten van de energiegroep begeleiden.

Eindelijk een blij (fysiek) weerzien!

Voorgaande workshops werden – zoals dat ging in deze tijden – alle drie digitaal georganiseerd. We zijn echter blij dat het evenement op 22 juni, het doorstartmoment van de energiegroep, fysiek kan doorgaan!

Deze gaat door in de polyvalente zaal van Circuit op dinsdag 22 juni 2021 om 19.00 uur. Na een korte introductie over het Circulair Zuid-project, de gerealiseerde zonnepanelen in de buurt en de energiegroep, wordt een film getoond die als inspiratie kan dienen voor mogelijke projecten in de buurt. Hierna nodigen we de buurtbewoners uit om deel te nemen aan een brainstorm waar iedereen nieuwe ideeën voor buurtprojecten kan delen. Inschrijven is verplicht en kan hier. Opgelet, door de corona-maatregelen zijn de plaatsten beperkt.