Op 23 april 2019 kwam de Buurtenergiegroep Circulair Zuid voor het eerst samen om na te denken over energie en duurzaamheid in de wijk. Via de energiegroep wilt Ecopower de lokale verankering en cohesie versterken en buurtbewoners samenbrengen om duurzame initiatieven en energieprojecten te ontwikkelen.

De buurtgroep werd in het leven geroepen in een breder kader: het Circulair Zuid-project (meer info in de kader hiernaast en op de projectpagina). Op dinsdag 25 juni komen we voor de tweede keer samen. Deze keer met een specifiek thema: elektrische (deel)mobiliteit. Was u er niet bij de eerste editie of bent u nieuwsgierig naar de Circulair Zuid-plannen? Lees hieronder het verslag. Onder het verslag en in onze kalender vindt u alle praktische info voor de tweede editie.

Verslag van het eerste Buurtenergiecafé van 23 april

In het project Circulair Zuid staat Ecopower in voor de financiering van de coöperatieve zonnepanelen via burgerparticipatie en voor het uitwerken van een Buurtenergiegroep. Tijdens die bijeenkomsten willen we mensen informeren over het project, hen aanmoedigen om mee te investeren in lokale groene stroom en samen nieuwe (energie-)plannen maken voor de buurt.

Voor deze eerste bijeenkomst op 23 april bij Domitys werden de eerste Circulair Zuid-coöperanten uitgenodigd, de bestaande Ecopower-coöperanten uit de buurt en via een flyer ook de bewoners van Antwerpen Zuid. Opvallend was dat er vooral mensen van buiten Nieuw Zuid opdaagden.

De aanwezigen kregen eerst een voorstelling van het project Circulair Zuid en van energiecoöperatie Ecopower, waarna het belangrijkste gedeelte van start ging: de inbreng van de groep.

Vragen en interesses

Het gesprek ging over de ruimtelijke afbakening van de zone: tot hoever reikt een buurtenergiegroep? Dat bepaalt de groep in samenspraak maar voorlopig omvat de zone Nieuw Zuid en een stukje oud Zuid (de Vlaamse en Waalse kaai en de zijstraten tot aan de Amerikalei). Ook was er interesse in zonnedelen en de mogelijkheden daarmee op buurtniveau (met de huidige regelgeving nog niet veel).

De aanwezigen hadden erg uiteenlopende vragen waar we tijdens de volgende bijeenkomsten dieper op in gaan. Er werd gepolst naar de stand van zaken van de investeringen in zonnepanelen, naar de slimme meters en naar de technische en financiële details van de lopende projecten. Ook vroegen de buurtbewoners zich af met welke partijen er overlegd moet worden om energieprojecten uit te werken. De VME? Bouwontwikkelaar Triple Living? Of kan de Buurtenergiegroep zelfstandig zaken ondernemen? Verder werd er geïnformeerd naar de duurzaamheid van zonnepanelen en batterijen en naar het nut om om zo veel mogelijk lokaal geproduceerde stroom in de wijk zelf te verbruiken. Tot slot ging er aandacht naar elektrische deelwagens en oplaadpunten voor elektrische wagens.

Aan de slag

De groep stelt voor om ongeveer op driemaandelijkse basis samen te komen. Voor een concreet idee of project kunnen de frequentie en de samenstelling van de groep eventueel variëren. We gaan in eerste instantie met deze ideeën aan de slag:

  • Laadpalen en elektrische deelauto’s;
  • Informatie over de investeringen met economische analyse;
  • Een potentieel dak voor een zonneproject van 500 m2 aan de Amerikalei;
  • De zoektocht naar andere projectopportuniteiten;
  • Samenaankoop toestellen.

Uitnodiging voor het tweede Buurtenergiecafé op 25 juni

De volgende samenkomst vindt plaats op dinsdag 25 juni vanaf 19.30 uur in het café van Domitys (Léon Stynenstraat 40). Iedereen is welkom, het is (nog) geen voorwaarde om coöperant te zijn.

Op de agenda:

  • Werking en toekomst van de groep
  • Elektrische (deel)mobiliteit (gastspreker: Partago)
  • Gezellig samenzijn en een glas drinken met uw buren

Gastspreker van dienst is Partago, een coöperatie voor elektrisch autodelen waarbij de eigenaars van het bedrijf ook de gebruikers van de deelwagens zijn. Joachim Jacob van Partago komt tekst en uitleg geven over de mogelijke manieren waarop elektrische (deel)mobiliteit in de buurt kan worden ontwikkeld.

Inwoner van het Antwerpse oude of nieuwe Zuid? Interesse in een duurzame wijk? Benieuwd naar de mogelijkheden van elektrisch autodelen? U bent van harte welkom!

Meer over het Buurtenergiecafé op 25 juni leest u in onze kalender.