Op dinsdag 25 juni kwamen buurtbewoners van het Antwerpse Zuid voor de tweede keer samen bij Domitys. Naast oude bekenden verwelkomden we ook vijf nieuwe gezichten.

Eerst fietsten we kort door de stand van zaken in het project en legden we voor de nieuwkomers nog eens uit wat Ecopower precies doet binnen Circulair Zuid. In een notendop? Via energiecoöperatie Ecopower kunnen buurtbewoners samen investeren in zonnepanelen. Ook wie geen eigen dak heeft, een huurder of een appartementsbewoner bijvoorbeeld, kan zo mee lokale hernieuwbare energie opwekken. Via een coöperatie zijn de gebruikers eigenaar en nemen ze hun energie zelf in handen. Lees hier meer over Ecopower en Circulair Zuid.

Buren investeren samen in hernieuwbare energie

Op het Antwerpse Nieuw Zuid onderzoekt Ecopower de mogelijkheid om zonnepanelen te leggen bij onder andere serviceresidentie Domitys en evenementenlocatie Plein Publiek. Ook wordt er naar verschillende nieuwe appartementsgebouwen gekeken, maar door de vele ventilatie- en liftkokers die uitkomen op het dak en daar bovendien voor heel wat schaduw zorgen zijn veel locaties niet geschikt. Zodra we zonneprojecten kunnen realiseren, bestuderen we ook de combinatie met batterijen voor opslag van de opgewekte energie. De zon schijnt namelijk vaak wanneer mensen niet thuis zijn, terwijl ’s avonds als het donker wordt het verbruik omhoog gaat.

Ecopower bestaat sinds 1991 en verenigt al 58.000 gewone burgers die samen eigenaar zijn van coöperatieve windturbines, zonnepanelen, kleine waterkrachtcentrales en een pelletfabriek. Alle coöperanten kunnen ook klant worden en thuis de groene stroom van hun eigen Ecopower-installaties verbruiken. Ook sensibiliseert en informeert Ecopower zijn coöperanten over de elektriciteitsmarkt en de energietransitie. Samen besparen we CO2 en bouwen we aan een groen en democratisch energiesysteem. We kunnen al die coöperanten wel stimuleren in hun energie- en duurzaamheidsinitiatieven, maar helaas niet allemaal persoonlijk begeleiden.

Samen werken aan een circulaire, duurzame buurt

Het project Circulair Zuid biedt de kans om wél zo’n begeleiding op maat te voorzien. Samen met een groepje coöperanten zoekt Ecopower uit welke interesses en bekommernissen er leven in de buurt. We gaan tijdens de Buurtenergiecafés op zoek naar de kiemen van ideeën en initiatieven die we kunnen aanwakkeren en professioneel begeleiden.

Zo werden er tijdens het eerste Buurtenergiecafé van 23 april door de aanwezige wijkbewoners heel wat thema’s naar voren geschoven die bijdragen tot een duurzame, circulaire buurt. Er werd onder meer gevraagd naar de mogelijkheden van elektrische (deel)mobiliteit. Voor dit tweede Circulair Zuid Buurtenergiecafé nodigden we daarom als gastspreker Joachim Jacob van autodeelcoöperatie Partago uit.

Elektrisch autodelen met de buren via Partago

Partago is een elektrisch-autodeelcoöperatie, geboren in Gent. De coöperanten gebruiken elektrische deelwagens waar ze samen eigenaar van zijn. Dat betekent dat ze ook samen beslissen en de koers van het bedrijf bepalen.

Hoe werkt het? Een gebruiker wordt coöperant van Partago door eenmalig voor 500 euro aandelen te kopen. Zo wordt hij mede-eigenaar van de coöperatie. Daarna schaft de coöperant de gebruikersformule aan die het best bij hem past. Dat kan een abonnement zijn of een prepaid bundel. Op het moment dat de gebruiker een rit wilt maken, zoekt hij via de Partago-app een beschikbare wagen in zijn buurt. Ook reserveren van die auto en de deuren openen gebeurt eenvoudig met de app.

Elke rit kost een bedrag, dat van het rijtegoed van de gebruiker af gaat. De prijs van de ritis afhankelijk van hoe ver en hoe lang u rijdt, maar ook van de prepaid formule of het abonnement dat u kiest. De prepaid bundels zijn geschikt voor zeer laag gebruik, bijvoorbeeld één keer of minder per maand. Met een groot abonnement is een rit het goedkoopst: dan biedt Partago de meest voordelige prijs op de autodeelmarkt. Abonnementen zijn geschikt voor grote gebruikers.

Partago startte met de Renault Zoé (stadswagen) en breidde op vraag van de coöperanten de vloot uit met de twee types Nissan eNV200 (bestelwagen en busje met zeven zitplaatsen). Naast bakermat Gent zijn er intussen Partago-communities in Beersel, Bonheiden, Boechout, Brasschaat, Leuven, Mortsel en Wetteren. In totaal zijn er al 590 burgers en bedrijven lid van de coöperatie.

Bekijk hier de Partago-presentatie van Joachim.


Autodelen met Partago: iets voor Antwerpen Zuid?

Privéwagens staan het grootste deel van de tijd stil, zo ook op het Antwerpse Zuid. Bovendien zijn er veel alternatieven voorhanden: treinstation Antwerpen Zuid, trams en bussen, openbare deelfietsen etc. De wijk kampt overigens met een chronisch parkeerprobleem. Daarnaast kan de verbetering van de luchtkwaliteit in Antwerpen een duwtje in de rug gebruiken.

Deze stedelijke omgeving waar veel buren dicht bij elkaar wonen biedt een ideale context voor een Partago-community. Om van start te gaan en een eerste elektrische deelwagen te plaatsen zijn er vier gebruikers met een groot abonnement nodig. Toestemming van de Stad Antwerpen om een vaste parkeerplaats te verkrijgen. En een elektrische wagen natuurlijk, die doorgaans wordt aangekocht door een van de coöperanten.

Concreet aan de slag!

Na de uitgebreide uitleg van Joachim rezen er heel wat vragen over airco, het opladen en het onderhoud van de wagens, de beschikbaarheid, trekhaken, geografische spreiding van de gebruikers, het financiële totaalplaatje, betalend parkeren, … Die werden uitvoerig beantwoord, waarna verschillende aanwezigen meteen concrete interesse toonden om een Partago-community te starten.

Een buurtbewoner is bereid om een wagen aan te kopen en die te delen met de buren. Ook is er voldoende enthousiasme om aan de nodige vier grote abonnementen te geraken. Niet onmiddellijk, want de meesten hebben op dit moment nog een privéwagen, maar wel binnen enkele maanden. Ook het delen van een Partago-rekening, waarbij verschillende buren of familieleden een abonnement delen, was voor sommigen een interessante piste.

Dat geeft ons de tijd om nog enkele geïdentificeerde obstakels weg te werken. Zo kan er in de autoluwe wijk Nieuw Zuid enkel ondergronds geparkeerd worden, wat de werking van de Partago-app (nodig voor het ontgrendelen van de wagen) bemoeilijkt. Ook zijn er nauwelijks (bovengrondse) laadpunten in de wijk. Verder heeft Partago als autodeelorganisatie een vergunning nodig om in Antwerpen te mogen starten. Ecopower onderneemt hier in samenwerking met Partago, de buurtbewoners en de stad Antwerpen de nodige stappen voor.

Kiest u mee voor coöperatief en elektrisch autodelen op het Antwerpse Zuid?

Om meer buurtbewoners warm te maken voor het initiatief starten we op Loomio, het gratis online platform waarop Partago-gebruikers onderling kunnen communiceren, alvast een Circulair Zuid-groep op. Daarin houden we geïnteresseerde buurtbewoners op de hoogte van de vorderingen en de mogelijke opstart. Ook kunnen buurtbewoners nieuwe geïnteresseerden uitnodigen en onderling informatie uitwisselen.

De vier ‘startcoöperanten’ met een groot abonnement worden idealiter aangevuld met verschillende kleine gebruikers. We proberen de komende maanden dus zo veel mogelijk buurtbewoners van het Antwerpse Zuid warm te maken voor het Partago-verhaal. De eerste en de tweede wagen zijn het moeilijkst. Daarna gaan de voordelen al gauw leven in de wijk en zijn er heel wat groeimogelijkheden!

Vragen of ideeën voor de Buurtenergiegroep? Contacteer circulairzuid@ecopower.be.