Wist u dat slechts 4% van de windturbines in Vlaanderen in burgerhanden is? En wist u dat dat veel te weinig is?

Op 15 juni is het officieel 'Global Wind Day’ of Wereldwinddag. Hét uitgesproken moment dus om de noodzaak voor meer coöperatieve windenergie onder de aandacht te brengen. Dit jaar focust burgerenergie.be - de duurzame en democratische beweging opgestart vanuit REScoop Vlaanderen - op de windclaim. Die windclaim is een verzoekschrift om de verplichting om lokaal en democratisch eigendom te voorzien bij windprojecten te verankeren in de Vlaamse wetgeving.

Wat staat er in het verzoekschrift?

De koepelfederatie van Vlaamse energiecoöperaties REScoop Vlaanderen eist - in samenwerking met RESET.Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu - verplichte burgerparticipatie in toekomstige windprojecten. Concreet vragen we 50% lokaal eigendom bij elke nieuwe vergunningsaanvraag. Het Nederlandse klimaatplan bevat al een 50% collectieve wind en ook in Wallonië keurde 25% verplicht burgeraandeel in windprojecten goed. Het is nu aan ons om net zoals onze noorder- en zuiderburen de kracht van burgerparticipatie extra in de verf te zetten en de overheid te overtuigen van de maatschappelijke en ecologische meerwaarde van het coöperatieve model.

Claim de wind, doe mee met de foto-actie

Steun de windclaim en doe mee met onze actie. Wind in de kijker zetten kan op allerlei manieren. Om onze windclaim kracht bij te zetten ontwikkelden we een digitale tool waarin iedereen de wind kan claimen met een persoonlijke motivatie en een foto, selfie of tekening. In het digitale fotoboek tonen we zo de gezichten van burgers die achter deze actie staan en die vinden dat de wind een natuurlijke rijkdom is die we moeten gebruiken voor het algemeen maatschappelijk belang.

Steun dus snel de windclaim, stuur nog tot 30 juni een leuke foto of tekening in en maak bovendien kans op een bezoek aan een coöperatieve windturbine. Laat van u horen, want de wind waait voor iedereen!

De tussenstand

De windactie loopt ondertussen bijna aan zijn einde. Met ruim 500 foto's hebben coöperanten al massaal hun steunbetuiging getoond. Daarbij kon u ook uw beweegredenen vermelden: klimaat en milieu als voornaamste reden prijken bovenaan.

v.l.n.r. Benjamin Clarysse Bond Beter Leefmilieu, Vanya Verschoore Reset.Vlaanderen, Jan De Pauw REScoop Vlaanderen en Gwenny Devroe Voorzitter van de Commissie Leefmilieu en Energie van het Vlaams parlement

Op 15 juni - Wereldwinddag - vond de officiële overhandiging van het verzoekschrift aan de Voorzitter Commissie Leefmilieu plaats.
v.l.n.r. Benjamin Clarysse Bond Beter Leefmilieu, Vanya Verschoore Reset.Vlaanderen, Jan De Pauw REScoop Vlaanderen en Gwenny Devroe Voorzitter van de Commissie Leefmilieu en Energie van het Vlaams parlementDe missie voor betaalbare, eerlijke en duurzame stroom voor alle huishoudens bereikte ook het magazine Trends. U leest er alles over in dit artikel.

Op 26 juni werd vervolgens officieel bevestigd dat het verzoekschrift op de agenda van de Commissie Energie staat. Een stap in de goede richting, maar nog niet de finishline. Tussen 9.30 en 10.30 uur kan u hier live het verloop volgen en weet u of de Commissie zich grondig over de windclaim wil buigen. 


Steun hier de windclaim

De actie steunen kan door te delen op sociale media:

Meer info en meedoen: