Het eerste en grootste deel van de twee algemene vergaderingen is achter de rug! We willen de 475 coöperanten die erbij waren van harte danken. We werkten met WebinarGeek, een platform dat alle praktische en technische mogelijkheden bood die we nodig hadden. Op één kleine technisch storing na waardoor we heel even geen beeld hadden, verliep de uitzending en het stemmen vlot. Voor wie er niet bij kon zijn, delen we dit geschreven verslag.

Wie bij deze uitleg graag ook de presentatie van de algemene vergadering bekijkt, vindt die hier. De belangrijkste vragen van de deelnemers over de financiële resultaten en over de algemene werking zijn opgenomen in dit verslag. De overige relevante vragen en antwoorden, ook die uit de informatiesessies vooraf, voegen we de komende weken toe op www.ecopower.be/vragenav2021.

Gewone algemene vergadering 2021

Op zaterdag 10 april 2021 om 10.00 uur namen 475 coöperanten deel aan de digitale algemene vergadering van burgercoöperatie Ecopower. Het bureau bestond uit voorzitter Luc Vermeeren (voorzitter bestuursorgaan), secretaris Jim Williame (algemeen coördinator Ecopower), stemopnemers Ruud Peeters (medewerker ICT) en Camille Meeus (medewerker communicatie) die ook voor de technische en inhoudelijke en ondersteuning zorgden en presentatoren Margot Vingerhoedt (medewerker communicatie), Hilde Smets (financieel verantwoordelijke) en Tom Willems (projectverantwoordelijke en bestuurslid).

Foto: zo ziet een digitale algemene vergadering achter de schermen eruit.


Ecologische impact: 65.000 ton CO2 bespaard in 2020

Na de goedkeuring van de agenda blikten we terug op de werking van het afgelopen jaar: de projecten, investeringen en interne ontwikkelingen. Luc Vermeeren lichtte enkele kerncijfers en evoluties toe. Ecopower injecteerde in 2020 106 miljoen kWh groene burgerstroom in het net en leverde 17.000 ton duurzame pellets en briketten. Samen goed voor een ecologische impact van 65.000 ton CO2-besparing.

Onze coöperatieve werking wordt door externe partijen hoog gewaardeerd. De klachtenindicator bij VREG staat op nul klachten per 5000 klanten, in het Greenpeace-klassement voor stroomleveranciers blijft onze score stabiel op 20/20.

Aantal klanten en coöperanten groeit

In 2020 gingen we officieel over de kaap van 60.000 coöperanten: we sloten het jaar af met 60.976 aandeelhouders. Ook het aantal klanten dat kiest voor groene burgerstroom van Ecopower is toegenomen tot bijna 50.000. Die stijging is minder sterk dan het aantal coöperanten, maar na de prijsdaling van begin 2021 verwachten we een nieuwe opwaartse beweging.

Ook is Ecopower momenteel voor mensen met zonnepanelen en een digitale meter financieel de meest interessante leverancier bij de vaste tarieven. Dit berekende VREG op basis van de combinatie terugleververgoeding én prijs voor de afname van elektriciteit. Dit is interessant voor onze huidige klanten met zonnepanelen en trekt waarschijnlijk ook nieuwe prosumenten aan.

In 2020 produceerde Ecopower voor het derde jaar op rij zelf meer elektriciteit dan we leverden aan onze klanten.

Een succesvol jaar voor ons eerste warmtenet

De ontwikkelingen inzake warmtenetten, zonneprojecten en windenergie werden toegelicht door Tom Willems. We investeerden - via een participatie in Warmte Verzilverd, het consortium van Kelvin Solutions, Ecopower en burgercoöperatie ZuidtrAnt W - aanzienlijk in het warmtenet in Mortsel en Edegem. Omwille van de lage aardgasprijs en het principe dat een klant die aansluit op het warmtenet financieel niet duurder mag uitkomen, heeft het warmtenet in Eeklo wat vertraging. Een taksshift – bijvoorbeeld een CO2-taks – zou hier zeker bijdragen tot een doorbraak in de verdere ontwikkeling.

Windprojecten: noodzakelijk maar moeizaam

Ecopower zet volop in op windturbines. De energietransitie kan niet zonder windprojecten en daar dragen we graag een coöperatief steentje aan bij. Winddossiers verlopen echter zonder uitzondering moeizaam.

Projecten in opbouw hebben we op dit moment niet. Tal van dossiers zitten in de ontwikkelingsfase, waarbij het projectteam van Ecopower de projecten vormgeeft en de vergunningsaanvragen voorbereidt. Voor het project in Mol werd de vergunningaanvraag recent ingediend. Tegen niet minder dan 20 windturbines van Ecopower loopt er momenteel een beroep bij de minister of een hoger beroep bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Voor Ecopower, maar natuurlijk vooral voor onze planeet en voor de urgente versnelling van de energietransitie, is het van groot belang dat de vergunningprocedures efficiënter en vlotter verlopen.

Dankzij de terugblik op 2020 gingen we nog één keertje terug in de tijd naar de mooie start van het Ecopower-jaar: het werfbezoek waarbij meer dan 500 coöperanten de windturbine in opbouw aan de Huysmanhoeve bezochten. Onze laatste fysieke samenkomst voor covid-19 het sociale luik van onze burgercoöperatie serieus bemoeilijkte. Sinds maart 2020 is onze meest recente windturbine in Eeklo, die Ecopower deelt met burgercoöperatie Volterra, volledig operationeel. Ook in Eeklo staat ons de afbraak van de eerste drie Ecopower-windturbines te wachten: twee ervan hebben een verlenging van de vergunning worden vervangen, de derde is niet langer vergund en moet verdwijnen.