De wijziging van ons prijssysteem (naar een deels vaste en deels variabele prijs) en de prijsstijging vanaf 1 november werd breed gecommuniceerd via alle Ecopower-kanalen. Leest u graag nog eens het wat en waarom? Dan verwijzen we graag naar dit uitgebreide blogartikel dat ook heel wat nuttige links bevat naar de veelgestelde vragen, de opname van de infosessie en nog veel meer.

Eind oktober hebben we de inschatting van de gemiddelde prijs voor het komende jaar in elk netgebied gepubliceerd. We zetten even voor u op een rijtje op welke manier u uw jaarfactuur voor groene burgerstroom bij Ecopower kunt inschatten, hoe we omgaan met voorschotfacturen en hoe we uw afrekening opmaken.

Hieronder leest u wat u moet weten over:

 • Waar en wanneer verschijnen de prijzen van Ecopower?
 • Uw voorschotfactuur
 • Uw afrekening


Waar en wanneer verschijnen de prijzen van Ecopower?

Ecopower publiceert vanaf nu aan het begin van elke maand twee prijzen.

1. De best mogelijke inschatting van de gemiddelde prijs voor het komende jaar.

  Dit cijfer werd voor het eerst gepubliceerd begin november. Het is de prijs (verschillend in elk netgebied) die gebruikt wordt voor het herberekenen van de voorschotfacturen van alle Ecopower-klanten vanaf november 2022.

  We maken elke maand een nieuwe inschatting omdat de markt steeds evolueert. Zo houden we de prijssimulator zo nauwkeurig mogelijk, ondanks het stukje onzekerheid dat een (deels) variabele prijs onvermijdelijk met zich meebrengt. Voor de berekening van de gemiddelde prijs voor het komende jaar volgt Ecopower dezelfde methodologie als de VREG gebruikt voor de V-test.

  Onze prijssimulator werkt ook met deze gemiddelde prijs voor het komende jaar. Op die manier kunnen mensen (een schatting van!) een jaarfactuur bij Ecopower simuleren en via de V-test vergelijken met andere leveranciers.

  De historiek van deze maandelijks opnieuw geschatte gemiddelde prijs vindt u in deze tabel op de pagina ‘prijsoverzicht’. De tabel is handig voor wie graag de toegepaste kWh-prijs van de voorschotfacturen nakijkt.

  2. De reële prijs van de afgelopen maand.

   In het begin van de maand publiceert Ecopower voor elk netgebied de reële prijs van de afgelopen maand in het prijsoverzicht. Er is een tabel voor particulieren en een tabel voor zakelijke klanten. Die bevatten dus de maandprijzen gebruikt voor de afrekening van het verbruik dat wordt toegewezen aan elke maand. Het cijfer voor november hebben we nog niet, dat volgt begin december.

   Deze tabellen zijn nuttig als u uw afrekening wilt nakijken, die gaat immers over meerdere maanden met verschillende prijzen.


   Voorschotfacturen

   In november past Ecopower voor alle klanten het bedrag van de voorschotfacturen aan. De herberekening gebeurt op basis van uw verbruiksdata die we krijgen van netbeheerder Fluvius en de best mogelijke inschatting van de nieuwe gemiddelde prijs per kWh bij Ecopower voor het komende jaar. Zie tabel; linker kolom. Deze tabel met verdere duiding staat ook op onze prijspagina.

   Concreet betekenen deze aanpassingen net geen verdubbeling tegenover de voorschotfacturen aan de vorige, vaste prijs: van gemiddeld 0,2731 euro/kWh naar gemiddeld 0,4584 euro/kWh. Weet u niet in welk netgebied u woont? Kijk op uw factuur of vul uw postcode in in onze prijssimulator.

   Deze aanpassing van de voorschotfacturen gebeurt eenmalig. Na de aanpassing vanaf november blijft het voorschotbedrag hetzelfde tot uw volgende (jaar)afrekening. Wenst u tussendoor toch een herberekening met de nieuwe geschatte jaarprijs op dat moment of omdat uw verwachte verbruik sterk wijzigt, dan kunt u dit vragen aan de klantendienst.

   Om de gebruikte kWh-prijs op uw voorschotfacturen te kunnen controleren, publiceren we elke maand de nieuwe inschatting van de gemiddelde prijs voor het komende jaar in deze tabel in ons prijsoverzicht.

   Een deels variabele prijs maakt het inschatten van voorschotfacturen en jaarafrekeningen lastiger. Weet dat Ecopower altijd probeert om een zo correct mogelijk bedrag aan te rekenen via de voorschotten. Zo vermijden we dat u te veel betaalt maar ook dat u voor onaangename verrassingen komt te staan bij de jaarafrekening.

   Het antwoord op de vraag of u het bedrag op uw voorschotfactuur op eigen initiatief kunt (laten) aanpassen leest u hier.

   Afrekeningen

   Voor een afrekening krijgt Ecopower uw verbruiksdata (en voor mensen met zonnepanelen en een digitale meter ook uw injectiedata) door van netbeheerder Fluvius.

   Dat verbruik wordt verdeeld over twaalf maanden volgens een verbruiksprofiel. Het aan elke maand toegewezen verbruik wordt bij Ecopower afgerekend aan de werkelijke prijs voor die maand. Die maandprijzen zijn gebaseerd op onze prijsformule en verschijnen in het prijsoverzicht zodra ze zeker zijn. Telkens in het begin van de volgende maand dus.

   Op een afrekening wordt uw verbruik dus niet afgerekend aan de geschatte prijs, wel aan de werkelijk prijs voor elke maand. Een afrekening die loopt tot 3 december 2022 kunnen we voortaan dus pas maken in januari 2023, omdat we dan pas de prijs voor de maand december weten. In bepaalde gevallen kan het dus een beetje langer duren voor u uw afrekening krijgt.

   Meer details leest u in de veelgestelde vraag 'Hoe berekent Ecopower mijn afrekening'.

   Nog vragen?

   Alle beschikbare informatie is te vinden op onze website. Lees dus het blogartikel over het wat en waarom van het nieuwe prijssysteem en bekijk zeker onze rubriek veelgestelde vragen over het nieuwe prijssysteem en de prijswijziging vanaf 1 november voor u de klantendienst contacteert.