In dit artikel geven we een korte update over:

- Definitieve prijzen vanaf 1 juli
- Btw-verlaging naar 6% verlengd
- Sociaal tarief voor mensen met verhoogde tegemoetkoming verlengd
- Capaciteitstarief uitgesteld
- Tip: activeer kwartiergegevens bij Mijn Fluvius en koppel EnergieID
- Proefproject dynamische prijzen gestart

Ecopower-prijzen vanaf 1 juli definitief gekend

De netbeheerder besliste om de netkosten niet te wijzigen en ook bij de verschillende overheden zijn er geen veranderingen in de heffingen of btw. Dat betekent dat de prijs voor groene burgerstroom per netgebied vanaf 1 juli exact hetzelfde blijft als Ecopower aankondigde eind mei. De prijspagina op website werd geüpdatet en onze prijssimulator rekent nu met deze nieuwe prijzen, geldig vanaf 1 juli.

Verlenging btw-verlaging naar 6% voor de rest van het jaar

De ministerraad besliste op 24 juni om de verlaging van het btw-tarief te verlengen voor de levering van elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten en warmtepompen voor residentiële contracten. Deze btw-verlaging blijft dus tot en met 31 december 2022 verrekend in de all-in-prijs van Ecopower en wordt ook verder toegepast op het prosumententarief en de kost databeheer van netbeheerder Fluvius. Deze tijdelijke btw-verlaging geldt enkel voor huishoudelijke (‘niet-professionele’) afnemers. Niet-huishoudelijke afnemers betalen nog steeds 21% btw. De Ecopower-prijzen voor zakelijke klanten en het prosumententarief met 21% btw vindt u op de pagina met het prijsoverzicht.

Verlenging recht op sociaal tarief voor mensen met verhoogde tegemoetkoming

Op 18 juni 2022 werd beslist om het recht op het sociaal tarief voor energie voor de mensen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) te verlengen tot 31 december 2022. Het wettelijk kader zal binnenkort bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad. Dit recht wordt automatisch toegepast op basis van de informatie die Ecopower krijgt van de overheid. U moet hier dus zelf niets voor doen. Lees meer informatie op deze webpagina van de FOD Economie.

Capaciteitstarief definitief uitgesteld naar 1 januari 2023

Het werd al meermaals aangekondigd door politiek en media, maar het is nu ook wettelijk bekrachtigd: de invoering van het capaciteitstarief wordt uitgesteld naar volgend jaar. Via het capaciteitstarief zal (ongeveer de helft) van de distributiekost niet meer aangerekend worden op basis van uw verbruik. Het tarief is gebaseerd op uw maximale piekverbruik; dat is het gemiddelde van de maandpieken bekeken over twaalf maanden. Het capaciteitstarief biedt de distributienetbeheerders stabiliteit in hun inkomsten in een veranderend energielandschap en zou er voor zorgen dat op termijn de kosten voor het beheer van het distributienet niet fors moeten stijgen.

Ook voor het prijssysteem van Ecopower heeft de invoering van het nieuwe systeem gevolgen. Het capaciteitstarief van de netbeheerder zal immers afzonderlijk als vaste kost worden doorgerekend. Alweer een element dat we niet langer kunnen verrekenen in een eigen all-in-prijs. Tegelijk zal bij de netbeheerders het verschil in kost tussen dag en nacht verdwijnen. Door deze verschillende evoluties zal Ecopower vanaf 2023 de distributienettarieven verrekenen op dezelfde manier als de andere leveranciers. Over de veranderingen in ons prijssysteem wordt uiteraard verder gecommuniceerd zodra alle praktische details zijn uitgewerkt.

Tip: activeer uw kwartiergegevens bij Fluvius en koppel EnergieID

De digitale meter die steeds meer mensen in huis hebben biedt inzicht in uw energieverbruik. U kunt uw verbruiksdata aflezen op de display van uw digitale meter, maar veel handiger is het activeren van uw persoonlijke klantenportaal ‘Mijn Fluvius’. Daar vindt u alle gegevens van uw digitale meter terug en kunt u de afnamehistoriek (en voor mensen met zonnepanelen de injectiehistoriek) sinds de installatie van de meter downloaden. Alle info over Mijn Fluvius leest u bij de veelgestelde vragen bij de netbeheerder.

In de standaardinstellingen worden de gegevens alleen bijgehouden op dagniveau. Maar hoe nauwkeuriger u kunt meten, hoe beter natuurlijk. Daarom raden we aan om in Mijn Fluvius ook uw kwartiergegevens te activeren. Deze worden pas bijgehouden vanaf het moment dat u ze zelf activeert. Voor mensen met zonnepanelen en een digitale meter geven kwartiergegevens over een langere periode interessant inzicht in hun zelfverbruik. Ook voor mensen die benieuwd zijn naar het capaciteitstarief zijn kwartiergegevens een meerwaarde omdat ze toelaten om de kwartierpieken te berekenen. Hiervoor doet u uw kwartierverbruik maal vier (een kwartierverbruik van 2 kWh betekent een vermogen van 8 kW voor dat kwartier). Het portaal van Fluvius geeft op dit moment ook al een informatieve inschatting van uw maandelijkse piekvermogen.

Extra tip: u kunt het portaal van Fluvius koppelen aan het coöperatieve dataplatform EnergieID. Heel wat Ecopower-coöperanten houden daar maandelijks hun energieverbruik bij en krijgen zo inzicht in het effect van hun inspanningen om energie te besparen. Denk aan een kleine energiemaatregel, een echte energetische renovatie of een gedragsverandering. Door de integratie met Fluvius moet u de gegevens niet langer manueel invoeren. EnergieID biedt interessante mogelijkheden: het vertaalt uw energieverbruik rechtstreeks naar CO2-impact, maakt een al dan of niet klimaatgerelateerde voorspelling van uw verbruik, laat toe om gegevens van uw omvormer (en zo de productie van uw zonnepanelen) op te nemen en heeft ook ruimte om uw data over waterverbruik, afval of mobiliteit op te volgen.

Proefproject dynamische prijzen bij Ecopower gestart

Ecopower startte op 1 juli met een proefproject voor een dynamische elektriciteitsprijs. Daarbij worden zowel de afname als de injectie gefactureerd aan een wisselende uurprijs met een formule gebaseerd op de day-ahead-prijs per uur op de EPEX spotmarkt. Er nemen een twintigtal coöperanten deel aan dit proefproject, waarbij een digitale meter en automatische sturing de sleutel zijn om ecologisch en financieel slim in te spelen op de dynamische prijs. Ook werd er een referentiegroep samengesteld. De leden daarvan worden niet volgens de dynamische prijs gefactureerd maar geven Ecopower wel inzicht in hun verbruiksgegevens. Zo hopen we dankzij dit proefproject te weten te komen voor welke profielen een dynamische prijs interessant is en in hoeverre dynamische prijs bijdraagt aan het evenwicht tussen productie en verbruik.

Als het proefproject een succes is, zou Ecopower de dynamische prijs ook kunnen aanbieden aan alle coöperanten die dat willen. Dat zou ten vroegste in 2023 zijn. Zodra er resultaten bekend zijn van het proefproject delen we die langs de gebruikelijke kanalen.