3 juli is dit jaar de Internationale Dag van de Coöperatie (#CoopsDay). Het thema van 2021 is gelinkt aan de wereldwijde pandemie: ‘Rebuild better together’ (samen beter heropbouwen). Deze #CoopsDay wordt gevierd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) en alle coöperaties wereldwijd met als focus: hoe pakken we het herstel na de COVID-19-crisis op een solidaire en veerkrachtige manier aan, waarbij we menselijke en ecologische rechtvaardigheid centraal plaatsen.

Dit jaar vieren we de 99ste Internationale Dag van de Coöperaties, of de 27ste sinds de dag officieel erkend is door de Verenigde Naties. 99…. dat is bijna 100! Want ook al bieden coöperaties eerlijke oplossingen voor hedendaagse uitdagingen zoals de klimaatopwarming of de groeiende sociale ongelijkheid, ze bestaan al veel langer en zijn stevig verankerd in onze economische en maatschappelijke geschiedenis.

Even stilstaan bij onze coöperatieve identiteit

Doorgaans zijn we bij Ecopower bezig met de orde van de dag: de realisatie van nieuwe en de opvolging van al gerealiseerde energieprojecten, de administratie en facturatie voor klanten en coöperanten, de ontwikkelingen op de energiemarkt, de communicatie over onze werking, de organisatie van infoavonden, Energiecafés of de algemene vergadering en de algemene interne en externe ontwikkeling van ons bedrijf.

#CoopsDay is een mooie gelegenheid om even stil te staan bij onze coöperatieve ondernemingsvorm, de ‘cv’. Een bedrijfsmodel dat niet enkel juridische en wettelijke gevolgen heeft maar ook gestoeld is op gedeelde waarden en principes. Coöperaties verenigen mensen om samen oplossingen te zoeken die de hele gemeenschap ten goede komen. Dat kan gaan over energie, zoals bij Ecopower, maar ook over voeding, wonen, zorg, tewerkstelling en nog veel meer. Coöperaties creëren een economie die ten dienste staat van mens, milieu en maatschappij.

De zeven internationale coöperatieve principes

Voor #CoopsDay zetten we de zeven principes die alle coöperaties binden nog eens op een rijtje:

  1. Vrijwillig en open lidmaatschap: iedereen kan vrijwillig toetreden. Coöperaties staan open voor alle personen die de diensten ervan kunnen gebruiken en het maatschappelijk doel onderschrijven, zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie. Door toe te treden aanvaarden de vennoten de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap en hun gelijkwaardigheid tegenover andere vennoten.
  2. Democratische controle door de leden: coöperaties werken via beleidsmaatregelen die goedgekeurd worden door de leden. De algemene vergadering, waar elke coöperant precies één stem heeft, is het hoogste beslissingsorgaan.
  3. Economische participatie door de leden: het kapitaal van de coöperatie bestaat uit billijke bijdragen van de leden. Het rendement op het ingebrachte kapitaal is beperkt. Overschotten dienen om de coöperatie verder te ontwikkelen, (ten dele ondeelbare) reserves aan te leggen en activiteiten te organiseren die bijdragen aan de missie van de coöperatie.
  4. Autonomie en onafhankelijkheid: coöperaties zijn autonome zelforganisaties die gecontroleerd worden door hun leden. Wanneer coöperaties akkoorden sluiten met andere organisaties of overheden, dan weten ze de democratische controle door de leden en hun autonomie daarbij te waarborgen.
  5. Vorming en informatie: coöperaties verstrekken informatie en voorzien in vorming voor hun leden, hun verkozen vertegenwoordigers, hun leidinggevenden en hun werknemers zodat die doeltreffend kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de eigenheid van de coöperatie. Ze informeren ook ruimer over de aard en de voordelen van de coöperatie en de coöperatieve ondernemingsvorm.
  6. Samenwerking: coöperaties werken samen om de belangen van hun leden maximaal te dienen. Ze doen dit lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.
  7. Betrokkenheid bij de gemeenschap: coöperaties werken voor de duurzame en inclusieve ontwikkeling van hun gemeenschap.

Coöperatieve waarden in het dagelijkse leven

Aan het hoofd van de Internationale Coöperatieve Alliantie staat momenteel de Belg Bruno Roelants. Die stelt naar aanleiding van deze Internationale Dag van de Coöperatie dat we “in het afgelopen jaar hebben gezien hoe het coöperatieve model heeft bijgedragen aan het welzijn van mensen en het respect voor de planeet.” Laat ons, in coöperatieve context én daarbuiten, bij het herstel van ons sociaal en economisch weefsel de coöperatieve waarden in ons achterhoofd houden: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Happy #CoopsDay iedereen!


Meer lezen? Dan kan bij belangenvereniging Febecoop, bij het netwerk voor coöperatief ondernemen Coopkracht, bij de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) en op Coopsday.coop.. Lees hier het artikel van REScoop Europa naar aanleiding van #CoopsDay.

Meer doen? Iedereen heeft diensten en producten nodig in het leven. Het aanbod op de markt is vaak overweldigend. Kiezen is moeilijk. Een goede leidraad voor duurzame keuzes die een positieve impact hebben? Kies coöperatief.


Voor de gelegenheid rakelen we het cursiefje nog eens op dat onze dierbare collega Relinde ooit schreef voor de nieuwsbrief van de Nationale Raad voor de Coöperaties. Getiteld 'Zelfs op vakantie'.


​​​​​​"Je maakte het zeker ook al mee: je bent op vakantie, weg van je werk. Naar het buitenland, in een gehuurd huisje waar je zelf kunt koken. Of met de tent. Dus moet je daar ook boodschappen doen. In de supermarkt. Of op de boerenmarkt om er een flesje wijn te kopen, een stuk lokale kaas, een versgebakken brood.

En plots springen ze je in het oog. In Italië merk je dat de supermarkt waar je binnenloopt, deel uitmaakt van een grote coöperatieve keten. Dus kies je de volgende keer opnieuw voor die supermarkt. In Frankrijk vind je de medicijnen voor je wagenzieke dochter bij een coöperatieve apotheek. En als je kunt kiezen op de boerenmarkt, dan koop je die fles wijn, die kaas en dat brood natuurlijk bij een coöperatie. Je vindt ze overal en hoe dan ook: ze springen je in het oog. 

Want ook op vakantie reist er iets met je mee. Iets wat niet zozeer met je job zelf te maken heeft, maar wel met wat je drijft in die job: het coöperatieve. Zo is het ons alvast vaak vergaan. En zo kunnen coöperaties ook tijdens de vakantie verbinden en verwarmen."

​​​​​ - Relinde Baeten