In de herfst van 2021 maakten we bekend dat Ecopower-leden via het coöperatieve samenwerkingsverband CEDAN vrijblijvend kunnen proeven van elektrisch autodelen. Daarbij zijn de gebruikers samen eigenaar van de wagens die ze delen. Meer uitleg en praktische info over hoe u als Ecopower-coöperant kunt meedoen vindt u hier.

In een notendop: dankzij uw lidmaatschap van Ecopower kunt u zonder instapkosten gebruik maken van de deelwagens van de burgercoöperaties Coopstroom en Partago. Intussen zijn er ook door andere coöperaties nieuwe stappen gezet om elektrisch autodelen in Vlaanderen verder op de kaart te zetten.

Op de CEDAN-kaart ziet u alle deelwagens waar u als Ecopower-coöperant gebruik van kunt maken zonder instapkosten. Uw Ecopower-aandeel dient als waarborg. Geproefd en smaakt het naar meer? Na een jaar moet u lid worden van een van de energiecoöperaties die elektrische deelwagens aanbieden.

Dit verhaal werd recent nog gebracht in de infosessie van de Ecopower-Energiecafés. De beknopte uitleg, gegeven door Joachim Jacob van Partago, kunt u hier herbekijken (vanaf minuut 38:30, al is de rest van het Energiecafé uiteraard ook interessant!).

De Partago-kaart: bekijk de actieve auto’s of stel zelf een nieuwe locatie voor

Omdat er natuurlijk ook heel wat plekken zijn waar nog geen coöperatieve deelwagens worden aangeboden, lanceerde dé autodeelcoöperatie Partago een initiatief om het netwerk uit te breiden op basis van de interesse van de (toekomstige) gebruikers. Op hun website staat een kaart met alle actieve coöperatieve Partago-deelwagens in Vlaanderen. U ziet er ook locaties die nog gebruikers zoeken om te starten én u kunt zelf een nieuwe locatie voorstellen op de deelauto.coop-kaart.


Coopstroom lanceert nieuwe deelwagens met eigen laadpaal in Brugge

Stad Brugge keurde een voorstel van burgercoöperatie CoopStroom goed om tussen 2022 en 2023 gefaseerd tien nieuwe deelwagens met laadpunten te voorzien in en rond Brugge. Lees hier alle info over dit project. Ook gebruik maken van de deelwagens in Brugge, die bovendien geladen worden met groene burgerstroom via Ecopower? Dat kan dankzij CEDAN.

ZuidtrAnt zet in op deelwagens én deelbakfietsen in Mortsel en de zuidrand van Antwerpen

ZuidtrAnt werkt mee aan het Interreg-project DeeldeZon. DeeldeZon, waar ook Ecopower een kleine rol in speelt, combineert zonnedaken, slimme laadpalen, elektrische deelauto’s en elektrische fietsen om zo bij te dragen aan de realisatie van energieneutrale wijken en buurten. Lees hier meer over Zuidtrant en DeeldeZon. Autodeelcoöperatie Partago beheert de deelauto’s.

Klimaan heeft eigen deelwagens in Mechelen

Sinds 2021 investeert de Mechelse burgercoöperatie Klimaan ook in elektrische deelwagens, in nauwe samenwerking met Coopstroom. Ook voor de software wordt samengewerkt Het is de app van Coopstroom (via het CEDAN-netwerk ook de app van Partago) die toestaat om de deelwagens te reserveren, te openen en het gebruik ervan te factureren. Meer over autodelen bij Klimaan leest u hier.

Samenwerking op Europees niveau via The Mobility Factory

Omdat samenwerking loont én een van de coöperatieve principes is, bundelden de coöperaties die bezig zijn met autodelen de krachten op Europees niveau in de coöperatie The Mobility Factory. Zo wordt de nodige software en kennis gemeenschappelijk ontwikkeld, in plaats van individueel.