Met de algemene vergadering in zicht - op 10 april 2021 - blikken we kort terug op het afgelopen jaar.

Op zoek naar de jaarresultaten, het verslag van het bestuursorgaan aan de algemene vergadering of andere officiële documenten? Die vindt u hier.

Weinig menselijke warmte, veel zon en wind

2020 gaat de geschiedenis in als een jaar met weinig sociaal contact. Niet leuk - ook niet voor een burgercoöperatie die, naast haar missie voor hernieuwbare energie, sterk inzet op maatschappelijke meerwaarde. We missen het contact met de intussen meer dan 60.000 coöperanten die samen eigenaar zijn van 47 MW aan windturbines, 7 MW aan zonnepanelen en een fabriek die elk uur 5 ton duurzame pellets levert. De installaties deden het goed het afgelopen jaar: de totale hernieuwbare-elektriciteitsproductie uit wind, zon en waterkracht in 2020 was 106.112.914 kWh.

Inzetten op warmtenetten

Bij Ecopower zal 2020 ook herinnerd worden als het jaar van ons eerste warmtenet. De warmtelevering is in 2021 gestart en de verdere uitbouw heeft heel wat nieuwe aansluitingen in het vooruitzicht. Verder investeerden we afgelopen jaar in veertien grote installaties zonnepanelen – goed voor 1 MWp – en in 2021 staan er nog twintig op stapel. Met geduld en volharding werkten we ook verder aan heel wat winddossiers, waarvan de vergunningen helaas zo lang aanslepen dat de concrete realisaties nog niet voor morgen zijn.

Moeilijk jaar voor energielevering

Voor Ecopower als leverancier van elektriciteit en houtpellets was 2020 een moeilijk jaar. De internationale situatie en de coronacrisis legden veel druk op de marktprijzen, waardoor we met onze vaste prijs wat minder voordelig waren. Begin 2021 hebben we weer een competitievere stroomprijs. Dat werd begin 2021 rechtgezet naar een eerlijke, competitieve prijs. Het aantal elektriciteitsaansluitingen bij Ecopower bleef in 2020 stabiel: we eindigen met 49.245 aansluitingen die 85.142.000 kWh verbruikten. We leverden voor 100% uit eigen productie.

Interne keuken

Achter de schermen nam Ecopower gloednieuwe ICT-systemen in gebruik. Modernisering, automatisering en digitalisering troef. De omschakeling daarnaar vergde - en vergt nog steeds - heel wat extra inspanningen van de intussen 50 personeelsleden van Ecopower.

Energy communities

Op Europees niveau krijgt het concept van de energy communities vorm. Regelgeving die nog omgezet moet worden in Vlaanderen en waarmee Ecopower nieuwe juridische ruimte krijgt om de rol van de burger in de energietransitie in te vullen. Een wettelijk kader dus voor energiecoöperaties die eigenlijk energy communities avant la lettre zijn: gemeenschappen van burgers die samen energie produceren en delen.

Positief resultaat

Sociaal was het een moeilijk jaar, maar de zon bleef schijnen, de wind bleef waaien en Ecopower blijft bouwen aan een eerlijk energiesysteem waarin burgers samen duurzame energie maken en delen. We boekten een positief resultaat en het bestuursorgaan stelt een dividend voor van 4%. Meer financiële details vindt u in de jaarrekening van 2020, in het verslag van het bestuursorgaan en natuurlijk op de algemene vergadering op 10 april 2021. Vergeet niet om in te schrijven, uiterlijk 6 april!

2021

In 2021 zetten we verder in op het verstevigen van onze community, het investeren in productieprojecten en het informeren van onze coöperanten over de snel evoluerende energiemarkt.