Algemene vergadering 2021

Informatie, inschrijvingen en documenten
cornerDubbel
cornerDubbel
cornerDubbel

1. Algemene vergadering

  De volledig digitale algemene vergadering van Ecopower vindt plaats op zaterdag 10 april 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur. De gewone algemene vergadering gaat over het boekjaar 2020 (werking en resultaat).

  Ecopower past ook zijn statuten aan dit jaar. Hierover wordt apart gestemd in een buitengewone algemene vergadering op zaterdag 10 april van 11.30 tot 12.00 uur. Daarvoor is een aanwezigheid nodig van minstens 50% van de aandelen. De kans is miniem dat we dat halen. Dat wordt al dan niet ter plaatse vastgesteld. Er wordt daarom alvast een tweede vergadering met hetzelfde voorstel van statuten belegd: maandag 19 april om 19.00 uur. Deze algemene vergadering kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

  Platform en inschrijvingen

  We organiseren de vergaderingen met het platform WebinarGeek. U kunt zo van thuis uit de vergadering online meevolgen. U moet hiervoor niks speciaals installeren, enkel inschrijven is verplicht. De inschrijvingen voor de tweede buitengewone statutaire vergadering op 19 april zijn afgesloten. Vergat u in te schrijven en wilt u toch nog deelnemen? Stuur dan een e-mail naar av@ecopower.be met uw naam, voornaam, Ecopower-ID, volledig adres en telefoonnummer voor 18 april 20.00 uur. 

  Inschrijven:

   U moet uw Ecopower-ID invullen bij uw inschrijving. Uw Ecopower-ID heeft zeven cijfers. Weet u uw Ecopower-ID niet? U vindt het op de volgende plaatsen:

   • Op de omslag van de PowerPost. Verticaal gedrukt, of aan de linkerkant onder het Ecopower-adres, of helemaal aan de rechterkant.

   Na inschrijving krijgt u een e-mail met uw persoonlijke link om deel te nemen. U krijgt de avond voor de vergadering nog een e-mail met een herinnering. In onderstaand filmpje laten we zien hoe u inschrijft en hoe de stemprocedure er zal uitzien.

   Kunt u niet aanwezig zijn en geeft u graag een volmacht? Op www.ecopower.be/volmacht vindt u alle informatie.

   Agenda’s

   Agenda gewone algemene vergadering

   • 0. Registratie stemgerechtigde coöperanten
   • 1. Goedkeuring van de agenda
   • 2. Werking 2020 en vooruitzicht 2021
   • 3. Financiën 2020 en raming 2021
   • 4. Verslag van de controlerende vennoten
   • 5. Goedkeuring jaarrekening 2020, bestemming resultaat 2020, kwijting van het bestuursorgaan
   • 6. Vragen

   Agenda buitengewone statutaire algemene vergadering

   • 0. Registratie stemgerechtigde coöperanten en vaststelling of het quorum gehaald is
   • 1. Bespreking van de voorliggende statuten
   • 2. Stemming over de aanpassing van het doel en het voorwerp van de vennootschap (vier vijfde meerderheid)
   • 3. Stemming over de statuten (drie vierde meerderheid)

   2. Infosessies op voorhand

   We organiseerden tien digitale, informatieve sessies voor de algemene vergadering om u de kans te geven vragen te stellen en goed voorbereid deel te nemen aan de algemene vergadering. Er waren algemene sessies en sessies specifiek over de statuten.

   We bundelden de gestelde vragen en antwoorden - samen met de vragen van vorig jaar - op deze webpagina. Neem zeker eens een kijkje als voorbereiding voor de algemene vergadering.