Foto: een simulatiebeeld van de twee toekomstige windturbines in Schelle.


Schelle: we gaan bouwen!

Uitstekend nieuws: het Ecopower-windproject in Schelle kan nu echt starten. Het werd vergund door de bevoegde minister, het vernietigingsberoep tegen die vergunning is verworpen en de twee windturbines zijn besteld. Binnen het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Schelle bleek de klei-ontginningszone aan de Tuinlei een geschikte locatie voor de exploitatie van windenergie. De twee geplande windturbines zullen daar aansluiten bij drie hoogspannings-pylonen. Als alles volgens plan verloopt, beginnen we eind september met het klaarmaken van de site en de grondwerken. In maart 2023 worden de windturbines geleverd en start de bouw. We hopen dan een werfbezoek te organiseren voor Ecopower-coöperanten, zo kunt u van heel nabij kennis maken met mast en wieken.

Over een dik jaar zullen de turbines draaien en produceren ze zowat 9.800.000 kWh groene stroom per jaar. Dat is ongeveer 33% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Schelle. Wie graag de vooruitgang van dit project volgt en op de hoogte blijft van eventuele werfbezoeken kan zich inschrijven op onze digitale nieuwsbrief Schelle via www.ecopower.be/schelle.

Lille & Bilzen: we gaan bijna bouwen

Voor twee windprojecten in Lille en Bilzen-Kieleberg ziet het er positief uit. In Lille is het recht van overdraai – waardoor dit project even in de wachtrij stond – toegekend. De twee Ecopower-turbines staan als enige coöperatieve windturbines in een rijtje van negen langs de E34.

Ook voor het project in Bilzen-Kieleberg, in samenwerking met burgercoöperatie Bronsgroen, zijn we optimistisch. Voor onze windturbine - die deel uitmaakt van een grote windpark en daarin helaas de enige coöperatieve is waarvan de winst en de stroom ten goede komen aan de lokale gemeenschap - wachten we op een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Nog even geduld dus maar hopelijk brengen we binnenkort meer goed nieuws.