AquaCOM is een Europees project dat inzet op het toepassen van aquathermische systemen door energiegemeenschappen om zo ook voor huishoudelijke verwarming de energietransitie te versnellen. Het AquaCOM project zet pilootinstallaties op in Nederland, Frankrijk en België.

Het pilootproject in België wordt opgezet door Ecopower bij de  Molen van Rotselaar. Daar zal warmte uit de rivier de Dijle worden onttrokken, via een of meerdere warmtepompen worden opgekrikt en vervolgens via een kleinschalig warmtenet worden ingezet voor de verwarming van het omliggende cohousing-project. 

De pilootsites vormen binnen het project belangrijke instrumenten om uit te leren en tot een gezamenlijk en herhaalbaar uitvoeringsmodel te komen voor aquathermieprojecten. Om te zorgen dat zo veel mogelijk energiegemeenschappen hiermee aan de slag kunnen, zoekt het AquaCOM-project vijftien early adopters die ook aan de slag willen met aquathermie.

Deze energiegemeenschappen krijgen de kans om bij te leren over het potentieel van aquathermie van de projectpartners van AquaCOM en van industrie-experts en binnen het bredere netwerk. Ze krijgen praktische begeleiding en technische ondersteuning bij het ontwikkelen van een realistisch implementatieplan voor een aquathermie-project hun werkingsgebied.

Bent u betrokken bij een energiecoöperatie of energiegemeenschap die in de warmtetransitie aan de slag wil met aquathermie? Meld u dan voor 7juni 2024 om 17.00 uur aan als early adopter van Ecopower. Alle burgerinitiatieven uit België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Nederland komen in aanmerking.

Op het programma

  • Bezoeken aan de pilootprojecten (in België, Frankrijk en Nederland)
  • Masterclasses en trainingsinitiatieven

Het programma wordt gefinancierd door het AquaCOM-project.

Uw aanvraag indienen doet u hier.

Meer info?

Meer weten over AquaCOM en het early adopter programma? Vragen over wat het precies betekent om early adopter te zijn.

1. Een gids voor uw aanvraag vind u hier.
2. Kom naar een van de webinars:


      3. Stuur een mailtje naarinfo@ecopower.be met AquaCOM in het onderwerp.