Circulair Zuid

Samen slim wonen op het Antwerpse Zuid met coöperatieve zonnepanelen en een buurtenergiegroep? Doe mee!
cornerDubbel
cornerDubbel

In het project Circulair Zuid willen bewoners van Antwerpen Zuid, Nieuw Zuid en Brederode samen slim wonen. Dat doen ze door minder energie, materialen, afval en water te verbruiken, mét de hulp van technologie. Zo besparen ze op hun uitgaven, sparen ze het milieu en bouwen ze aan een leefbare stad. 

Tussen januari 2018 en juni 2021 was Ecopower partner in dit Europees innovatieproject en betrokken bij het energieluik. In dit kader realiseerde Ecopower vier zonnepaneelinstallaties in de omgeving met investeringsbudget van het project. De financiële opbrengst die deze zonnepanelen voortbrengen, vloeit terug naar de buurt onder de vorm van een 'verduurzaam de buurt'-budget. Buurtbewoners kunnen via de Buurtenergiegroep een jaarlijks budget van gemiddeld 15.000 euro besteden aan duurzame projecten - groot of klein, gelinkt aan energie of niet - in hun buurt. Waarom innovatie een van de speerpunten van Circulair Zuid is, leest u hieronder.

cornerDubbel

Innovatie staat centraal

Een eerste innovatief aspect schuilt in de gehanteerde zonnepaneeltechnologie die op een aantal locaties wordt gebruikt. 

Lichtgewichtzonnepanelen op het dak van de Groothandelsmarkt

Zo bouwden we op de Groothandelsmarkt op het industrieterrein Kielsbroek voor het eerst een installatie van 500 kWp lichtgewichtzonnepanelen op 3000 m² dakoppervlakte. We kozen voor deze nieuwe technologie om de draagkracht van het grote dag niet te overbelasten.

Bij de warmtecentrale van Fluvius achter het Justitiepaleis werden 15 kWp - gebouwgeïntegreerde zonnepanelen geplaatst. Het doel van deze installatie is om bewustzijn te creëren bij architecten en burgers dat zonnepanelen in verschillende kleuren kunnen worden gemaakt en wel eens
de standaard gevelbekleding van de toekomst kunnen worden.

Op het dak van Hof ter Beke in de Balansstraat, plaatsten we voor 60 kWp aan zonnepanelen in oost-west opstelling zodat de productie van stroom gelijkmatiger over de dag verdeeld wordt. Daarnaast bevatten deze zonnepanelen toestellen die mogelijke invloeden van schaduw beperken.

Tot slot installeerden we op een kantoorgebouw in Nieuw Zuid de vierde en laatste zonnepaneelinstallatie van 45 kWp.

Samen zullen deze installaties 537.000 kWh/jaar produceren, oftewel het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 150 gezinnen.

>> Overzicht van de zonnepaneelinstallaties

Een tweede innovatieve aspect omvat de manier waarop de financiële opbrengst van de zonnepanelen verdeeld wordt.

Die opbrengst vloeit immers terug naar de buurt onder de vorm van een 'verduurzaam de buurt'-budget. Buurtbewoners kunnen vanaf nu een jaarlijks budget van gemiddeld 15.000 euro besteden aan duurzame projecten - groot of klein, gelinkt aan energie of niet - in hun buurt. Dat kan gaan van meer groen in de buurt of samentuinen tot overdekte fietsenstallingen met zonnepanelen en oplaadpunt voor elektrische fietsen, of onderzoek naar de haalbaarheid van een kleine windturbine op het dak van een flatgebouw.

Iedereen kan een idee aanbrengen voor een duurzamere buurt. Of het idee uiteindelijk aanspraak maakt op (een deel van) de 15.000 euro, wordt beslist door de leden van de energiegroep.

cornerDubbel

De buurtenergiegroep

Wie zit er in die energiegroep?

Buurtbewoners die coöperant van Ecopower én lid van de energiegroep zijn, vormen de buurtenergiegroep Circulair Zuid. Als u al coöperant bent van Ecopower, kunt u gratis lid worden van de energiegroep. Klik op de knop voor meer uitleg en om in te schrijven. De voordelen die u als lid van de energiegroep geniet, leest u verder op deze pagina.

Word lid van de energiegroep

Stuur een e-mail naar circulairzuid@ecopower.be met uw volledige naam en adres, dan kijken we het even na.

Als coöperant van Ecopower geniet u een aantal voordelen:

  • U bent rechtstreeks mede-eigenaar van de zonnepanelen in uw buurt
  • U ontvangt een uitnodiging voor de algemene vergadering van Ecopower, waarop u mee kunt bepalen hoe de organisatie wordt bestuurd.
  • U stemt op de algemene vergadering mee over het dividend en de koers die het bedrijf vaart (max. 6%).
  • Als coöperant hebt u de kans – geen verplichting – om groene stroom af te nemen bij Ecopower als klant.

Naast deze 'klassieke' voordelen als Ecopower-coöperant, kunt u als buurtbewoner van Zuid, Nieuw-Zuid of Brederode gratis lid worden van de energiegroep Circulair Zuid. Als lid kunt u mee beslissen welke duurzame buurtprojecten met (een deel van) het budget van 15.000 euro per jaar, gecreëerd door de buurtzonnepanelen, aan de slag kunnen.

>> Word coöperant en lid van de energiegroep

Lid van de energiegroep worden is gratis. In welke mate u zich engageert binnen de energiegroep, bepaalt u zelf. Neemt u liever een passieve rol op? Dan wordt u enkel via e-mail op de hoogte gehouden van wat er binnen de energiegroep gebeurt. Binnen een actieve rol, komt u naar de vergaderingen van de energiegroep (georganiseerd door Circuit), luistert u naar ideeën van de buurt of brengt u er zelf aan. In principe is iedereen welkom, niet alleen leden van de energiegroep. De meerwaarde als lid bestaat eruit dat u stemrecht hebt om tijdens deze vergaderingen mee te bepalen aan welke duurzame ideeën (een deel van) het budget van 15.000 euro, gecreëerd door de zonnepanelen, effectief wordt toegekend.

U draagt dus bij aan een leefbare en levendige buurt waar bewoners de toekomst van hun buurt zelf duurzaam invullen.

>> Word lid van de Buurtenergiegroep

cornerDubbel

Doe mee met de Buurtenergiegroep

De zonnepaneel-installaties

cornerDubbel