De bestaande meters met draaitellers zoals u die nu kent, verdwijnen op termijn. Vanaf 1 juli 2019 plaatst netbeheerder Fluvius enkel nog digitale meters. Het oude model wordt niet meer gemaakt en digitalisering biedt heel wat nieuwe mogelijkheden zoals het automatisch doorsturen van de meterstanden of de analyse van afzonderlijke data over netconsumptie en productie. Tegen 1 juli 2034 moet elke woning in Vlaanderen een digitale meter hebben.

Wat is dat precies, zo’n digitale meter?

Dat ziet u in dit filmpje.

Voor informatie en al uw vragen kunt u terecht bij netbeheerder Fluvius en regulator VREG:

Dossier digitale meters van Fluvius

Veelgestelde vragen op de website van Fluvius

Dossier digitale meters van VREG

Wat verandert er voor u?

Iedereen krijgt een digitale meter op termijn, mensen met en mensen zonder zonnepanelen. Voor wie geen zonnepanelen heeft, verandert er – behalve de vervanging van het toestel – verder niets. Voor mensen die thuis zelf stroom produceren zijn er wel gevolgen, die leest u verder in dit artikel.

Wie is er eerst aan de beurt?

De digitale meter wordt eerst uitgerold bij mensen die bouwen of grondig verbouwen, bij eigenaars van zonnepanelen en bij klanten met een budgetmeter. Daarna volgt de rest. U wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door Fluvius, meer informatie over de uitrol vindt u bij de netbeheerder.

Als u niet zelf een digitale meter aanvraagt maar wacht tot het uw beurt is, kost de digitale meter u niets.

Hoe zit dat met digitale meters en zonnepanelen?

De digitale elektriciteitsmeter registreert, in tegenstelling tot de huidige terugdraaiende teller, afzonderlijk de elektriciteit die u op het net injecteert en afneemt. Zodra u een digitale meter in huis heeft, kunt u als prosument kiezen tussen twee opties.

Optie 1: u behoudt het huidige facturatiesysteem volgens het principe van de terugdraaiende teller. Er verandert niets tot uw installatie 15 jaar oud is. U betaalt prosumententarief.

Optie 2: uw injectie (de geproduceerde elektriciteit die u niet rechtstreeks verbruikt en dus op het net zet) en uw afname worden apart gemeten. U betaalt netkosten op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. U betaalt geen prosumententarief. Als u veel verbruikt wanneer de zon schijnt (dit wordt ‘zelfconsumptie’ genoemd), kan dit voordelig zijn.

De digitale meter wordt standaard ingesteld op het oude systeem tot uw installatie 15 jaar oud is. Op aanvraag kunt u, op eigen verantwoordelijkheid, ook vroeger overschakelen naar het nieuwe systeem. Deze keuze is definitief, u kunt daarna niet meer terug. Wie zonnepanelen installeert na 31 december 2020 mag niet meer kiezen en start sowieso in het nieuwe systeem.

Welk systeem kiezen prosumenten het best?

De VREG maakte een tool waarmee u een simulatie kunt maken, maar die is verre van waterdicht. Door het eerste jaar na de installatie van uw digitale meter bij het oude systeem (optie 1) te blijven, kunt u een jaar lang uw injectie en afname exact bijhouden. Zo weet u hoeveel ‘zelfconsumptie’ u heeft en kunt u op basis van die reële gegevens een goede en betrouwbare keuze maken.

Ecopower kan hierover geen individueel advies verstrekken omdat elke situatie anders is en afhankelijk is van heel wat persoonlijke factoren. Er bestaat ook nog geen betrouwbare simulator die met alle factoren rekening houdt.

Coöperanten met zonnepanelen vinden extra informatie over de combinatie PV-installatie en digitale meter bij regulator VREG en bij netbeheerder Fluvius.

Waarom is de digitale meter zo belangrijk?

De digitale meter kan gedetailleerd inzicht bieden in productie en verbruik. Wie een digitaal meettoestel heeft, kent niet enkel zijn netto jaarverbruik maar komt ook te weten op welk moment hij precies verbruikt. Merkt u dat uw stroomverbruik niet minimaal is wanneer ’s nachts iedereen slaapt of wanneer er overdag niemand thuis is, dan kunt u met die info op zoek naar sluipverbruikers en zo energie besparen. Want meten is weten.

Ook kan de netbeheerder – als u daarmee akkoord gaat – extra informatie krijgen die cruciaal is in de ontwikkeling van een volledig hernieuwbaar energiesysteem waarbij gezocht wordt naar een evenwicht tussen consumptie en productie. In combinatie met slimme apparaten kan de digitale meter consumenten helpen om hun huishoudelijk verbruik te verschuiven naar gunstige momenten, bijvoorbeeld wanneer het hard waait.

Individueel advies over de digitale meter kan Ecopower dus in geen geval geven, maar we blijven uiteraard onze coöperanten en klanten informeren over de verdere ontwikkelingen.