In oktober organiseerden we de jaarlijkse Ecopower-Energiecafés. In Gent, Antwerpen, Leuven en online ontmoetten we 523 coöperanten om samen in de toekomstoefening van Ecopower te duiken. Een toekomst waarin we onze burgercoöperatie verder willen versterken en laten groeien als coöperatieve energieproducent en -leverancier en tegelijk onze focus verbreden naar zes specifieke prioriteiten.


Nieuwsgierig als we zijn, wilden we ook graag weten van welke krachtlijnen onze coöperanten warm worden en welke hen eerder koud laten. Dat deden we met vrolijke, gekleurde kaartjes en - fijn om te zien - de meeste krachtlijnen deden een warme gloed door de zaal verspreiden.

Die zes strategische krachtlijnen zijn het resultaat van de toekomstoefening STEP2030 die de afgelopen twee jaar plaatsvond. Onze focus voor de komende tien jaar ligt dus vast, maar het echte werk moet nu beginnen: het uitwerken én uitvoeren van concrete actieplannen die bijdragen aan onze krachtlijnen.

Om onze coöperatieve kracht te benutten en onze leden te betrekken bij de toekomstoefening, organiseerden we tijdens de Energiecafés twee workshops om samen na te denken over mogelijk acties en aandachtspunten. Enerzijds over groene stroom en de uitdagingen rond flexibiliteit, netevenwicht en het delen van stroom binnen een coöperatieve energiegemeenschap, anderzijds over de sociale meerwaarde en maatschappelijke impact van Ecopower als burgercoöperatie.

De aanwezigen die niet meteen actief aan de slag wilden, konden kiezen voor een infosessie over coöperatieve oplossingen over duurzame mobiliteit (elektrisch autodelen via Partago en CEDAN), elektriciteit (burgerparticipatie in offshore windenergie via Burgerwind op zee en SeaCoop) en warmte (coöperatieve warmtenetten).

Infosessie: de individuele energiecoöperant in de globale energietransitie

Voor de infosessie vertrokken we van een mooie, ronde – eigenlijk niet zo lekkere – taart die de huishoudelijke CO2-uitstoot van een gemiddeld gezin weergeeft. De helft van die uitstoot is afkomstig van energie. Elektriciteit, warmte en mobiliteit, het zijn onze drie belangrijkste individuele energiebehoeften. Hoe kunnen die duurzamer én coöperatief? Hoe passen ze in de globale energietransitie? Welke acties kaderen in een groter geheel? Drie bevlogen sprekers gaven ons inspiratie, hoop en antwoorden.


Collega Jan De Pauw nam ons mee in het verhaal van SeaCoop, de ambitie van 34 burgercoöperaties om alle Belgische burgers de mogelijkheid te geven om rechtstreeks te participeren in windturbines op zee, beter gekend als offshore windenergie. Heel wat coöperanten stonden al met open portefeuille klaar om mee te investeren. Helaas is het daarvoor nog veel te vroeg; eerst de tender binnenhalen! Onze warmte-expert Karel keek over de grenzen heen naar de mogelijkheden rond warmtenetten. Hoewel er in eigen land ook al wat beweegt, valt er zeker inspiratie te halen uit buurlanden Nederland en Denemarken. Binnen de krachtlijn warmtenetten wilt Ecopower bijdragen aan stadsbrede warmtenetten, inzetten op wijkwarmtenetten en gebouwen energiezuinig maken. Joachim van autodeelcoöperatie Partago maakte ons tot slot warm voor het elektrisch autodelen. Een handige applicatie, snelle dienstverlening én als lid van Ecopower een jaar gratis uit te proberen via CEDAN, het Coöperatieve Elektrische DeelAuto Netwerk.

Workshop 1: Ecopower, energieleverancier van de toekomst

Workshop 1 met de titel ‘Ecopower, energieleverancier van de toekomst’ kon op alle locaties rekenen op veel belangstelling. Het was fijn om opnieuw te zien hoeveel technische expertise en interesse er bij onze leden zit en hoe geanimeerd ze met elkaar in gesprek gaan hierover. We startten met een korte introductie over de Ecopower-visie op coöperatief energiedelen en de uitdaging om meer flexibiliteit te brengen in het verbruik en de opslag van onze groene burgerstroom. Vervolgens wisselden de deelnemers hun ideeën voor mogelijke acties voor de komende 10 jaar uit: eerst in duo’s, dan in grotere groepjes tot de top-ideeën uit de groepen het tegen elkaar opnamen in een (vriendelijke) ideeëncompetitie. Het resultaat is een indrukwekkende lijst van meer dan 100 mogelijke acties waar we nu verder mee aan de slag gaan. Een greep uit de ideeën die vaak terugkwamen: kennis delen over automatische sturing, inzicht geven over momenten van hoge en lage energieproductie, inzetten op ontwikkeling van regionale en innovatieve opslag of advies geven over energiezuinige toestellen.

Workshop 2: een sociaal Ecopower met een maatschappelijke impact

Ook in workshop 2 met de titel ‘Een sociaal Ecopower met maatschappelijke impact’ dachten coöperanten actief mee. Hoe kan Ecopower coöperanten meer actief betrekken, zowel naar elkaar als naar de buitenwereld? Op welke manier kunnen we zorgen dat de energietransitie ook sociaal is? Welke rol kan Ecopower daarin opnemen? Hoe kunnen we meer een afspiegeling vormen van de maatschappij. Deelnemers wisselden enthousiast hun ideeën voor mogelijke acties voor de komende 10 jaar uit. Het resultaat is een indrukwekkende lijst met bijna 100 mogelijke acties waar we nu verder mee aan de slag gaan. Een greep uit de ideeën die vaak terugkwamen zoals het organiseren van wijkenergiecafé’s over verbruik en transitie samen met andere organisaties, het organiseren van meer digitale uitwisseling tussen coöperanten, het oprichten van een fonds om te investeren in hernieuwbare energie. Als er nog tijd in de workshop over was, toetsten we af hoe coöperanten zelf een rol binnen Ecopower zouden kunnen of willen opnemen.

Nagenieten met het sfeerverslag


Herbekijk het online Energiecafé

We goten het Energiecafé ook in een aangepast online jasje. Bij de workshops hadden we helaas wat technische problemen. Het algemene introductiedeel en de infosessie werden opgenomen en zijn te herbekijken.