De algemene vergadering 2023 over het boekjaar 2022 vond plaats op 29 april in Brussel. We delen hierbij het verslag. Onder het verslag vindt u de evaluatie van de editie 2023 en nog eens alle relevante links naar achtergrondinfo, het jaarverslag, de infographics, de financiële cijfers, etc.


Stemmen kon dit jaar ter plaatse en online, digitaal en op papier, live en vooraf

Zaterdag 29 april kwamen 220 coöperanten samen in Les Ateliers des Tanneurs in Brussel voor de jaarlijkse algemene vergadering van onze burgercoöperatie. Wie liever thuis volgde, kon kiezen voor een volwaardige online versie. 148 leden maakten daar gebruik van. Om meer mensen én een meer divers publiek te betrekken bij dit belangrijke moment van inspraak en democratie was er voor het eerst de mogelijkheid om digitaal te stemmen in de week voor 29 juni. Dankzij deze inspanning heeft Ecopower in 2023 een record van 5114 stemmen kunnen verzamelen! 5017 leden brachten hun stem digitaal uit (live en vooraf), de nieuwe mogelijkheid om zich op voorhand te informeren en te stemmen werd overduidelijk positief onthaald.

Na drie louter digitale jaren, was deze algemene vergadering weer een moment van echte ontmoeting. We maakten van de gelegenheid gebruik om na te praten en uit te wisselen tijdens de receptie op de coöperatieve infomarkt. De leden konden verschillende thematische infostandjes van Ecopower bezoeken over SeaCoop, de projectwerking, de elektriciteitslevering en de leden- & ambassadeurswerking.

Verder konden de aanwezigen ook kennismaken met andere coöperatieve initiatieven uit andere sectoren zoals Neibo (coöperatief telefoneren), Nubo (coöperatieve cloud-opslag en e-mail), Partago (coöperatief autodelen) en wooncoop (coöperatief wonen). Heel wat energiecoöperanten gaven aan dat ze ook voor andere diensten in hun dagelijkse leven de overstap zullen maken naar een coöperatief alternatief. Missie gelaagd.

Financiële en andere cijfers voor 2022

Financieel resultaat 2022

Ecopower presenteerde, ondanks de energiecrisis en na een jaar met verlies in 2021, positieve cijfers in 2022. Het boekjaar eindigde met een winst van ruim 1 miljoen euro. Het bestuursorgaan stelde aan de algemene vergadering voor om de winst integraal toe te voegen aan de reserves en geen dividend uit te keren voor 2022. Dit voorstel werd goedgekeurd door de algemene vergadering. Hieronder ziet u het resultaat van de stemmingen over de financiën en over het boekjaar 2022.


VraagVoorTegenOnthouding
Keurt u de agenda van de algemene vergadering 2023 over het boekjaar 2022 goed?472372319
Keurt u de jaarrekening van 2022 goed?453280398
Gaat u akkoord met de voorgestelde bestemming van het resultaat?3963421540
Geeft u kwijting aan bestuursorgaan en de commissaris-revisor?4076148643


Verkiezingen bestuursorgaan en controlerende coöperanten

Ook op de agenda op deze algemene vergadering editie 2023: verkiezingen voor een nieuw bestuursorgaan (8 kandidaten) en voor nieuwe controlerende coöperanten (3 kandidaten). Ze stelden zichzelf voor aan de hand van korte filmpjes, de kandidaten voor het bestuur gaven eerder ook al een infosessie waarin de leden vragen konden stellen. Voor het bestuur werd een ploeg naar voren geschoven met acht kandidaten die een evenwicht bieden qua gender, competenties en leeftijd. Alle kandidaten werden met een zeer ruime meerderheid verkozen, er was nauwelijks verschil tussen het aantal ja-stemmen. Het nieuwe bestuur wordt tot 2029 gevormd door Greet de Gueldre, Anthony Van der Hauwaert, Bram Leys, Kathleen Markey, Heleen Schockaert, Erwin Storms, Tom Willems en Gabriëlle van Zoeren. Beknopte informatie ziet u hieronder, op deze pagina leest u meer achtergrond over de bestuursleden.

Ook de drie kandidaten voor controlerend coöperant werden met grote meerderheid en nagenoeg gelijke stemmen verkozen voor een mandaat van drie jaar. Proficiat en alvast bedankt voor jullie engagement Bert Dexters, Patrick Verbrugge en Anton van der Veen.

Andere cijfers 2022: Ecopower gaat voor kwantiteit én kwaliteit!

(Klik op de infographic voor volledig scherm)

We sloten het jaar af met 67.010 coöperanten. Op milieu- en klimaatvlak boeken we een mooi resultaat: de Ecopower-installaties produceerden 73.951.276 kWh groene burgerstroom. Die elektriciteitsproductie uit zon, wind en kleine waterkracht leverde – samen met de warmtelevering via pellets en ons operationele warmtenet - een CO2-besparing van 60.867 ton op. Dat is alsof elke coöperant ruimt 7500 km minder gereden heeft met een zuinige benzinewagen! Na ene jaar met contractstop steeg het aantal klanten nauwelijks, naar 55.422 klanten, waarvan er 29.384 zonnepanelen hebben. En niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit zijn van belang bij een coöperatie: de malaise bij de energieleveranciers was groot in 2022, toch behield Ecopower de mooiste score (0,21 tot 0,41 klachten per 5000 klanten of een score van 5 sterren) in de servicecheck van VREG. Een dikke pluim voor onze klantendienst die de allerbeste dienstverlening van de markt garandeert!

Informatie en sensibilisering

Ook aan onze missie om onze coöperanten en brede maatschappij te informeren en sensibiliseren over een sociaal rechtvaardige energietransitie werd hard gewerkt: we stuurden 59 nieuwsbrieven naar 88.000 abonnees en bereikten 3129 mensen met niet minder dan 46 webinars, energiecafés, rondleidingen en infosessies. Het secundaire bereik via bv. de opnames op YouTube, verslagen op de website en berichten op sociale media niet meegerekend.

Evaluatie van de algemene vergadering

Naar goede gewoonte maken we kort na de algemene vergadering een evaluatie en vragen we daarvoor ook feedback van de leden. Wie hebben er deelgenomen, wat vonden ze goed? Wat minder? Wat verwachten ze voor de toekomst?

Het deed de Ecopower-medewerkers ontzetten deugd om achteraf veel positieve commentaar en complimenten te krijgen.

Feedback van de deelnemers in Brussel:

"Ongelooflijk dikke proficiat voor jullie communicatie. Via website en infosessies ben ik zo goed geïnformeerd dat het makkelijk is om Ecopower-ambassadeur te zijn in onze kennissenkring. En nu: molens bouwen en panelen leggen! Succes en dankjewel"

"Ik vond het een geweldige ervaring, super leuk om competente gemotiveerde mensen te kunnen ontmoeten"

"Schitterende presentatie, professioneel, perfecte timing. Leuk achteraf nog een babbel te kunnen hebben of een bijkomende vraag te kunnen stellen aan iemand van jullie team. Hartelijke dank ook voor de drank en spijs. Toporganisatie, bijzonder content Ecopower al lang te kennen en waarderen."

"Heel goed gedaan!! Proficiat. Wel spijtig dat de jongeren, onze toekomst, ondervertegenwoordigd waren. Zij hebben misschien andere zorgen op dit ogenblik. 😅"

"Het coöperatieve marktje vond ik inspirerend. Wel mis ik het papieren jaarverslag"

En van de deelnemers aan de online vergadering:

"Verliep vlot; chat blijft lastig met individuele vragen en meningen, maar ook dat bleef beperkt."

"De coronacrisis heeft een digitale revolutie teweeggebracht bij Ecopower, eerst met 'schoonheidsfouten' maar dat is normaal. Nu duidelijk geëvolueerd naar een volwassen systeem. Proficiat. Ik heb geen problemen ervaren, integendeel, ik genoot ervan. Ik vond het allemaal boeiend en verrijkend. Doe zo voort. Dankjewel."

"Mooie dynamiek, vlotte voorstelling en aangename interactiviteit met de vragen en (duidelijke) antwoorden."


Uit de drie bevragingen achteraf noteren we deze belangrijke elementen

Bevindingen over het vooraf digitaal informeren en stemmen
- alleen gegevens van de coöperanten die de evaluatie-enquête invulden, niet minder dan 2346 coöperanten -

 • 74% van de stemmers is ouder dan 50, slechts 2% is jonger dan 30. Bij de mensen die niet stemden maar wel de bevraging invulden zien we dezelfde percentages
 • 79% van de leden die hun stem uitbrachten zijn mannen. Bij de mensen die niet stemden maar wel de bevraging invulden ligt dat cijfer lager (69%)
 • 68% van de stemmers genoot een hogere opleiding, bij de niet-stemmers is dat 66%
 • Slechts 7% van de digitale stemmers gaf aan niet voldoende info te hebben gekregen om goed onderbouwd deel te nemen aan het democratisch proces.
 • Bij de leden die uiteindelijk niet stemden maar wel de bevraging achteraf invulden stelt 16% dat de materie te moeilijk is of dat er niet voldoende informatie beschikbaar was.
 • De meerderheid (62%) van de niet-stemmers gaf aan dat ze het te druk hadden of het vergeten waren.
 • Heel wat niet-stemmers stellen dat ze vertrouwen hebben in het bestuur en de medewerkers van Ecopower en om die reden geen gebruik maakten van hun democratisch stemrecht.

Bevindingen van de deelnemers aan de algemene vergadering (live en digitaal, 368 in totaal)
alleen gegevens van de deelnemers die achteraf ook de evaluatie-enquête invulden, dat waren er 135 -

 • De deelnemers zijn veelal coöperanten die ook in het verleden al een Ecopower-activiteit bijwoonden (live of online). We bereiken dus veel 'usual suspects'.
 • Slechts 1% is jonger dan 30. Daarentegen 91% is ouder dan 50. Een extra cijfer hierbij: bij de digitale inschrijvingen lag de gemiddelde leeftijd op 59 jaar en was 6% jonger dan 30.
 • Bij de deelnemers zijn 91% mannen. Daarbij vermelden we graag dat er in de zaal wel veel meer dan 9% vrouwen aanwezig waren. Hierbij speelt onder andere mee dat het aandeel van een koppel vaak op naam van een man staat en dat er veel mannelijke coöperanten zijn hun partner meebrengen. In tweede instantie is het bij een gemengd koppel vaak de man die achteraf de enquête invult.
 • Er is bij beide cijfers (leeftijd en gender) een klein verschil tussen live en digitaal; we zien bij de digitale editie een iets jonger en iets vrouwelijker publiek.
 • Bijna iedereen werd voldoende geïnformeerd en kreeg een antwoord op de vragen. Dit gebeurde evenredig via de drie belangrijkste kanalen: de infosessies vooraf, tijdens de algemene vergadering zelf en via de vragenpagina over de algemene vergadering op de website.
 • Zowat alle deelnemers geven aan dat ze er volgende keer graag weer bij zijn!


Wat zowel bij de medewerkers als bij de deelnemers opvalt is het gebrek aan diversiteit, de oververtegenwoordiging van mannen en het beperkt aantal jongeren. Dat is opmerkelijk tijdens de algemene vergadering, maar ook bij de leden die de bevraging over het stemmen invulden. Deed u dat nog niet? Het duurt drie minuten en het kan nog via deze link. Zowel als u stemde als als u niet stemde is uw mening waardevol. Waar willen we in de toekomst dus verder aan werken? Meer mensen betrekken, nieuwe mensen betrekken en een diverser publiek activeren.

Wij kijken alvast uit naar de algemene vergadering 2023 en hopen jullie daarvoor te ontmoeten tijdens de Energiecafés in het najaar.

Meer informatie en toelichting bij het Ecopower-jaar 2022


Benieuwd naar alle financiële en andere cijfers?
Die vindt u samen met een terugblik op 2022 in woord en beeld terug in het jaarverslag.
De mooiste cijfers van 2022 worden hier in een visuele infographic gebundeld.

Dieper duiken in 2022 aan de hand van drie thema’s?
Bekijk de opnames van de vier infosessies die we gaven voor de algemene vergadering. U vindt ze op ons YouTube-kanaal:

Vraag en antwoord?
We krijgen naar aanleiding van de algemene vergadering jaarlijks heel wat vragen over de werking, de financiën, de projecten en nog veel meer. Het antwoord op alle relevante vragen leest u zoals elk jaar op www.ecopower.be/vragen-algemene-vergadering.