Foto: Visualisatie windturbines vanop brug Deurnesteenweg Van Pelt.

Ecopower diende een omgevingsvergunning in voor de bouw van twee windturbines in Schoten. Het project kreeg een positief advies van alle Vlaamse en provinciale administraties. De deputatie van de provincie Antwerpen besliste niet over het dossier. Ecopower activeert de beroepsprocedure, waardoor het dossier wordt voorgelegd aan de minister.

Ecopower ziet dat het dossier in Schoten enige commotie veroorzaakt. Gevoed door heel wat mensen die zelfs niet in de buurt van het project wonen. Tegelijk voelt Ecopower net een enorme steun voor het project vanuit burgers in de gemeente en de honderden coöperanten nabij het project.

De tegenstanders van het project aarzelen niet om de gemeente onredelijk onder druk te zetten door ook bezwaren in te dienen tegen gemeentelijke projecten van de gemeente die niets met de windturbines te maken hebben. De aanvraag tot vergunning en straks de goedkeuring van de vergunning zal dit stoppen.