(Deze toepasselijke afbeelding komt uit het filmpje waarin Greenpeace glashelder uitlegt wat een energiecoöperatie is.)

Ecopower boekjaar 2017: 2% dividend

Wanneer de winst dit toelaat, keert Ecopower een dividend uit aan alle coöperanten. Voor het boekjaar 2017 besliste de algemene vergadering om 2% uit te keren. Voor elk aandeel van 250 euro krijgt u dus 5 euro dividend. Na afhouding van 30% roerende voorheffing, wordt dat 3,50 euro voor één aandeel.

Het dividend wordt uiterlijk 30 juni 2018 gestort op uw rekening. Staat het bedrag eind juni niet op uw rekening? Neem even contact op met de klantendienst, dan kijken we uw rekeningnummer na.

Vrijstelling roerende voorheffing

Coöperatieve dividenden waren, tot een bedrag van 190 euro, vrijgesteld van roerende voorheffing. Dat blijft zo in de toekomst, al wordt het fiscale systeem hervormd om het Belgische spaargeld te activeren om zo investeringen en jobcreatie te stimuleren.

Als coöperant moest u tot vorig jaar zelf niks doen voor de vrijstelling; het dividend werd uitbetaald door Ecopower ná verrekening van de roerende voorheffing en de vrijstelling.

Het nieuwe systeem (vanaf 1 januari 2018): vrijstelling op alle dividenden tot 640 euro

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een nieuwe vrijstelling voor alle dividenden van Belgische of buitenlandse bedrijven met uitzondering van beleggingsfondsen en juridische constructies. Coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld; ze zijn geïntegreerd in de nieuwe algemene vrijstelling.

Een eerste schijf van 640 euro per belastingplichtige is voortaan vrijgesteld van roerende voorheffing.

Voor aandelen op naam van een onderneming verandert er niets. Er was geen vrijstelling voorzien tot nu toe, en dat blijft zo.

Wat betekent dit voor Ecopower-coöperanten?

De vrijstelling stijgt van 190 naar 640 euro maar u moet deze voortaan zelf aanvragen via uw belastingaangifte. Ecopower betaalt alle dividenden uit met afhouding van 30% roerende voorheffing.

Hebt u één aandeel van Ecopower en dus recht op 5 euro dividend? Dan krijgt u 3,5 euro uitbetaald door Ecopower op uw rekening, de overige 1,5 euro moet u recupereren via uw belastingaangifte.

Hoe kunnen coöperanten de roerende voorheffing recupereren?

Om de vrijstelling op uw dividenden van 2018 te bekomen, moet u die zelf aanvragen op uw belastingaangifte in het voorjaar van 2019. U zult de te veel betaalde roerende voorheffing dus op zijn vroegst in de tweede helft van 2019 recupereren.

Er is voorlopig niet geweten hoe dat precies in zijn werk gaat. Het is nog niet duidelijk of u een speciaal daarvoor bestemd vakje in de belastingaangifte moet invullen. Het is evenmin duidelijk of u in de belastingaangifte van 2019 gewoon het totaal bedrag aan ontvangen dividenden moet meedelen, of heel specifiek moet aangeven welke dividenden u van welk bedrijf hebt ontvangen. Ook is het nog niet geweten welke documenten u eventueel moet bijhouden als bewijs voor de fiscus.

Het is in elk geval een goed idee om alle bankuittreksels waarop details staan van dividenduitkeringen dit jaar al opzij te houden. Zo hebt u alvast het overzicht bij de hand voor de fiscus volgend jaar.

We houden u op de hoogte!

Zodra er zicht is op deze details brengt Ecopower de aandeelhouders op de hoogte. We zouden het erg jammer vinden als onze coöperanten hun vrijstelling niet recupereren en zullen u dan ook een e-mail met instructies en meer details bezorgen in de lente van 2019, net voor u uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2018 moet invullen.