Dit is het blogartikel gebaseerd op de onderzoekspagina Offshore For Sure.
Voor een actuele kijk op het project kijkt u best op deze pagina.

De komende jaren krijgt hernieuwbare energie op zee een flinke impuls. Vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland combineren hun expertise in het project Offshore For Sure om vijf veelbelovende energieoplossingen te testen en de toepasbaarheid in het energiesysteem te vergroten. De doelstelling van het project is het versnellen van de energietransitie op zee en aanjagen van de duurzame blauwe economie in samenwerking met kennisinstellingen, regionale en maatschappelijke organisaties. Het Interreg Vlaanderen-Nederland programma 2021-2027 ondersteunt deze samenwerking.

Gedurende de looptijd van het driejarige project investeren de projectpartners meer dan 10 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Het consortium gelooft dat deze offshore energieoplossingen zullen bijdragen aan een slimmer, groener en socialer Europa. Bluespring is de initiatiefnemer achter het projectidee Offshore For Sure en treedt op als projectverantwoordelijke.


Vijf innovaties en tien ondersteunende partners

De vijf demonstratieprojecten zijn innovatieve oplossingen van technologie-ontwikkelaars met een track-record en een duidelijk plan voor uitrol op het gebied van getijdenenergie, golfenergie, offshore drijvende zonne-energie en energieopslag:

1. Golfenergie van Dutch Wave Power
2. Getijdenenergie van Water2Energy
3. Offshore solar van Oceans of Energy
4. Simulering van Energieopslag van FLASC
5. Intelligent beheer en voorspellend onderhoud van getijdenturbines van Tocardo

Voor hun ontwikkelingen kunnen de technologie-ontwikkelaars rekenen op de kennis en expertise van partners Bluespring, World Class Maintenance, International Marine & Dredging Consultants, Ecopower, Rijkswaterstaat, Parkwind, Universiteit Gent, HOWEST, Deftiq en de Zeeuwse Milieufederatie.


Samenwerking op drie domeinen

Activiteiten in het project hebben sterke banden met de regio's waar ze worden uitgevoerd en hebben zowel een lokale als internationale impact. Daarom ontwikkelt het project diverse diensten voor verschillende groepen, om de opgedane ervaring maximaal te benutten en internationaal toe te passen.

1. Beleid & Burger

Aangezien een groot deel van de ontwikkelingen zich op zee afspeelt en daarmee buiten het zicht van bewoners en hun leefomgeving valt, richt het project zich erop om mensen te betrekken, kennis uit te wisselen en zo het draagvlak en bewustzijn te vergroten. Dit gebeurt dankzij samenwerking met natuur- en milieuorganisaties, coöperaties en vergelijkbare projecten.

2. Educatie

Offshore For Sure ontwikkelt leertrajecten - online en hybride - om de kennis opgedaan tijdens de uitvoering van het project dor te geven via studentenuitwisseling en een samenwerking tussen educatieve partners in Vlaanderen en Nederland.

3. Certificering

Offshore For Sure werkt aan certificeringsdiensten voor de testen in laboratoria en op open zee om de efficiëntie en robuustheid van de ontwikkelde systemen te waarborgen.


Duurzaam perspectief

De opbrengst van onze energietransitie op zee wordt getoetst door drie type eindgebruikers: overheden, projectontwikkelaars en burgercoöperaties. Door hun goedkeuring van onze bedrijfscases trekken we verdere investeringen aan zowel voor technologie als voor projecten. Dit moet leiden tot financierbare projecten voor de toekomst, die bijdragen aan economische groei in de regio en zorgen voor nieuwe banen in de duurzame blauwe economie.

Blijf op de hoogte

Bent u geïnteresseerd om als stakeholder betrokken te worden bij de uitvoering van het project, of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Offshore For Sure? Laat het weten via het contactformulier van Bluespring.

Meer informatie

www.OffshoreForSure.euOFFSHORE FOR SURE ontvangt financiering vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland 2021-2027 programma VI, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontractnummer Int6B015. Daarnaast bieden het Ministerie van Economische Zaken in Nederland, de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, en het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en de Provincie Oost-Vlaanderen financiële ondersteuning.


De technologische ontwikkelaars:

Dutch Wave Power: ontwikkelt een point absorber golfenergieconverter en heeft ruime testervaring bij o.a. MARIN en Deltares. De technologie van Dutch Wave Power bestaat uit een drijvend lichaam met daarin alle energie-omzettingscomponenten volledig afgesloten van het zeewater. Het drijvende lichaam beweegt mee met de roterende beweging van de golven.

Water2Energy Projects BV ontwikkelt een verticale-as-getijturbine en heeft succesvolle pilots gerealiseerd in Port of Antwerp en haven van Vlissingen als onderdeel van het ENCORE-project. 30 jaar ervaring in scheepsbouw en offshore technologie en 15 jaar op het gebied van getijdenturbines.

FLASC ontwikkelt een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van hydropneumatische druk (HPES) . Elektriciteit wordt opgeslagen door zeewater in een gesloten kamer te pompen waar het gecomprimeerde lucht verder samenperst. De energie wordt teruggewonnen op het moment dat de gecomprimeerde lucht het zeewater naar buiten stuwt via dezelfde pompturbine.

Tocardo (TOC) is leverancier en ontwikkelaar van vrije stroming getijdenstroom energieturbines met een pre-commerciële dam-geïntegreerde centrale in de Oosterschelde-stormvloedkering sinds 2015.

Offshore Solar BV (onderdeel van Oceans of Energy, OOE) is een Nederlands bedrijf dat zich sinds 2016 specialiseert in het ontwerpen, bouwen, en opereren van offshore zonne-energiesystemen, en het aangrenzende onderzoek op ecologische impacts en energiesystemen. OOE heeft inmiddels 4 jaar ervaring met offshore solar in offshore condities en loopt daarmee wereldwijd voorop in de industrie. OOE opereert het proefproject NS2, operationeel bij de Offshore Test Site, 12 km voor de kust van Scheveningen.

Met financiële steun van:Alle projectpartners