Begin maart 2018 werd de aftrap gegeven van het Gentse onderzoeksproject Buurzame Stroom. Het doel: zoveel mogelijk zonnestroom opwekken op daken in de buurt. Ook een duurzaam energie-aanbod voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen en de uitbouw van het elektriciteitsnet van de toekomst stonden hoog op de agenda.

Deze maand liep het proefproject ten einde en leverde volgende succesvolle balans op: er werden maar liefst 2535 zonnepanelen gelegd, wat zorgt voor een verdubbeling van het aantal zonnepanelen in de Gentse wijken Dampoort en Sint-Amandsberg. Het collectieve project werd geleid door energiecoöperatie Energent. Ook partners Partago, Eandis, Universiteit Gent, Samenlevingsopbouw Gent, de Energiecentrale en Ecopower werkten mee aan een wijk waar groene elektriciteit centraal staat.

Ecopower is partner van Buurzame Stroom in het kader van het Europese (Horizon2020) testproject WiseGRID. Dit project onderzoekt in welke mate wijkbewoners samen onafhankelijker kunnen worden van het net. Hiervoor worden onder andere een aantal apps getest die mensen inzicht geven in het elektriciteitsverbruik- en productie van hun buurt. 

In het kader hiervan werden tijdens het project Buurzame Stroom onder andere 100 slimme meters, 14 batterijen en de nodige software geïnstalleerd. Ook het elektriciteitsverbruik van de elektrische deelauto’s -waarvan er drie in de zone van Buurzame Stroom staan- van burgercoöperatie Partago werd in kaart gebracht.

Het eindrapport dat na dit project werd opgesteld door de verschillende partners voorziet ook veertig beleidsaanbevelingen voor de sociale uitrol van zonne-energie op een grootschalig niveau. Zowel Europa als de federale, Vlaamse en lokale overheden kunnen hiermee aan de slag.

Meer informatie over het project Buurzame Stroom vindt u hier. Ook op onze blog schreven we al eerder over de rol van Ecopower binnen WiseGRID & Buurzame Stroom. 

Stad Gent en Het Laatste Nieuws berichtten ook over de afloop van dit succesvol project.