Vorige week gaf de stad Gent groen licht voor het project Buurzame Stroom in de Dampoortwijk. Een van de pijlers van het project, ontstaan uit een lokaal burgerinitiatief, is het verhogen van de hernieuwbare-energieproductie in de wijk.

In de dichtbebouwde Dampoortbuurt wonen voornamelijk huurders in appartementen en oudere rijhuizen, wat het plaatsen van private zonnepanelen bemoeilijkt. Een collectief zonneproject, geleid door de energiecoöperatie Energent, biedt nu een oplossing. Buurzame Stroom wil de komende twee jaar 5000 vierkante meter zonnepanelen plaatsen verspreid over de wijk, goed voor zo’n 750 kWp.

Ook Ecopower is partner van Buurzame Stroom in het kader van het Europese testproject WiseGRID onder de koepel van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon2020. Voor WiseGRID worden onder meer een aantal apps getest die mensen inzicht moeten geven in elektriciteitsprijzen en netgebruik.

Ook in Spanje, Italië en Griekenland worden gelijktijdig tests uitgevoerd door andere Europese partners van het WiseGRID-project.

De apps bieden de deelnemers een individueel en een collectief overzicht van enerzijds hun verbruik en anderzijds de productie van hernieuwbare energie van de zonnepanelen uit de wijk. Met het oog op een goed netevenwicht worden de buurtbewoners en kmo’s aangemoedigd om bewust te verbruiken op het moment dat de lokale zonne-energieproductie hoog is.

De opgewekte zonnestroom die niet verbruikt is door de buurtbewoners, dient om elektrische deelwagens van de Gentse coöperatie Partago op te laden of wordt opgeslagen in batterijen. Het WiseGRID-project wil via deze weg een slimmer en meer consumentgericht Europees elektriciteitsnet ontwikkelen. Naast het verhogen van de hernieuwbare-energieproductie zijn ook energiebesparing en rationeel energiegebruik cruciaal in dit project en in de energietransitie algemeen.

Behalve de stad Gent, Ecopower, Partago en Energent geven ook Eandis, Universiteit Gent, Samenlevingsopbouw Gent en de Energiecentrale mee vorm aan Buurzame Stroom. Ecopower wordt technisch bijgestaan door EnergieID – vooral gekend van het handige webplatform www.energieid.be waar particulieren gratis hun verbruik kunnen meten en opvolgen. Dit alles gebeurt in samenwerking met de buurtbewoners en lokale kmo’s, want zonder de burger te actief betrekken heeft de transitie naar een 100% hernieuwbaar en democratisch energiemodel geen kans op slagen.

Onder andere Het Nieuwsblad en De Standaard berichtten vorige week over Buurzame Stroom.

Meer informatie over het WiseGRID-project vindt u op de website www.wisegrid.eu.

Meer informatie over Buurzame Stroom vindt u op de website van Gent Klimaatstad.