Op 1 januari 2019 verandert de prijs per kWh bij Ecopower. In september 2018 werd de prijswijziging voor het gedeelte elektriciteit al aangekondigd. Zoals bepaald in onze algemene voorwaarden gebeurt dit drie maanden op voorhand. Meer info in het dit blogartikel.

Nu zijn ook de distributienettarieven voor 2019 gekend; ze dalen in elk netgebied ten opzichte van 2018. Op basis daarvan heeft Ecopower voor elk netgebied de definitieve prijs per kWh berekend. U vindt het overzicht van de prijzen op www.ecopower.be/prijs. Alle Ecopower-klanten werden al per e-mail of brief op de hoogte gebracht van de nieuwe prijs in hun netgebied.

Bijdrage Energiefonds: indexering

De Bijdrage Energiefonds wordt geïndexeerd op 1 januari 2019. Voor een verbruiksadres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant jaarlijks 5,16 euro (in 2018 was dat 5,04 euro). Is er niemand gedomicilieerd op het verbruiksadres of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 96,72 euro per jaar (voorheen 94,44 euro).

Prosumententarief

Ook het prosumententarief (alleen voor mensen met een eigen productie-installatie) wijzigt op 1 januari in elk netgebied. De nieuwe jaarlijkse tarieven per kVA voor elk netgebied vindt u in onderstaande tabel en op de pagina 'Prijs'. Om te weten hoeveel u in 2019 betaalt, vermenigvuldigt u dat bedrag met het maximale vermogen van de omvormer van uw installatie. U kunt de berekening ook maken in onze prijssimulator.

Evolutie van de elektriciteitsprijs

De elektriciteitsprijs is opgebouwd uit verschillende elementen: het gedeelte elektriciteit is voor de energieleverancier (groen), de transport- en distributiekosten zijn voor de netbeheerders (rood) en de verschillende heffingen en 21% btw gaan naar de overheid (geel + blauw).

Grafiek: evolutie van de all-in-prijs per kWh bij Ecopower
Grafiek: evolutie van de all-in-prijs per kWh bij Ecopower

Zoals de grafiek aantoont stijgt de totaalprijs per kWh een beetje. Kijken we naar de verschillende componenten, dan stijgt de het gedeelte elektriciteit en dalen de distributiekosten.

Prijzen vergelijken?

De onafhankelijke V-test van de VREG rekent vanaf januari met de nieuwe prijzen. U kunt ook informatie krijgen via het gratis telefoonnummer 1700 (keuzemenu 3). Ecopower heeft zijn prijssimulator al aangepast, u kunt eenvoudig online berekenen hoeveel u jaarlijks bij Ecopower betaalt met onze prijssimulator.

Wat verandert er nog op 1 januari?

In Vlaanderen fuseren enkele gemeentes en wordt de districtsgrens tussen Antwerpen en Ekeren licht hertekend. Dit betekent voor sommige klanten een wijziging van hun adresgegevens. Is dat voor u het geval, dan verwerkt Ecopower die wijziging automatisch in de loop van de maand januari. U hoeft zelf niets te doen. Het zou kunnen dat de eerste brieven van het jaar nog uw oude adresgegevens bevatten, maar bpost garandeert tot juni dat ook die zendingen netjes aankomen.