Wat verandert er op 1 januari? 2017 wordt 2018 natuurlijk, maar er wijzigen ook enkele zaken voor uw elektriciteitsfactuur. We leggen u graag nog eens uit hoe uw elektriciteitsfactuur is samengesteld en welke componenten er wijzigen op 1 januari.

Klanten van Ecopower worden uiteraard ook persoonlijk op de hoogte gebracht van de wijzigingen voor hun specifieke situatie en netgebied.

 

Verdeling van uw elektriciteitsfactuur

Uw elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende componenten. Slechts een klein deel daarvan is de vergoeding voor de elektriciteit die u verbruikt. Met dat gedeelte van uw factuur dekt Ecopower de kosten voor elektriciteitsproductie en de werking.

Voor het gebruik van het net betaalt u daarnaast ook distributienet- en transportnetkosten. Deze worden geïnd door Ecopower via uw elektriciteitsfactuur en integraal doorgestort aan de netbeheerders. Als derde component zijn er de heffingen en btw, die bedragen zijn voor de overheid.

Meer details over de exacte verdeling vindt u op de website van de VREG in het document ‘Naar wie gaan mijn centen?’. Voor gezinnen, klik hier. Voor KMO’s klik hier.

De vaste prijs per kWh bij Ecopower

Ecopower kiest ervoor om al deze componenten samen te verwerken in een vaste prijs per kWh. Dat maakt niet enkel uw factuur overzichtelijk, u wordt ook meteen financieel beloond wanneer u minder verbruikt. Abonnements- of andere vaste kosten zijn er niet.

Enkel de Bijdrage Energiefonds en het prosumententarief (voor klanten die zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen) worden apart aangerekend.

Wat verandert er op 1 januari?

Recent maakten de distributienetbeheerders hun nettarieven en prosumententarieven voor 2018 bekend. Sommige netgebieden kennen een prijsdaling, in andere netgebieden gaat de prijs omhoog.

Op basis van die wijzigingen past Ecopower voor elk netgebied de prijs per kWh aan vanaf 1 januari 2018. De energiekost bij Ecopower (productie en werking) verandert niet.

Het Vlaamse parlement keurde op 21 december de nieuwe Bijdrage Energiefonds unaniem goed. Niet enkel het bedrag wijzigt, ook het systeem werd hervormd.

Distributienettarieven

De daling of stijging van de distributiekosten wordt verwerkt in de all-in-prijs bij Ecopower. Voor de meeste klanten betekent dit een prijsdaling, voor klanten in vier netgebieden houdt dit een lichte stijging in. Een gezin met een tweevoudige meter en jaarverbruik van 3.500 kWh elektriciteit zal gemiddeld 16,60 euro minder betalen aan nettarieven.

Weet u niet wie uw netbeheerder is? Kijk op uw factuur, op de website van de VREG of vul uw postcode in in onze prijssimulator.

NetgebiedPrijs 2018
(euro per kWh, incl 21% btw)
Prijs 2017
(euro per kWh, incl 21% btw)
Gaselwest0,29150,2957
IVEKA0,25770,2633
IMEA0,24400,2443
IVERLEK0,25620,2597
IMEWO0,25670,2594
PBE0,24330,2399
Intergem0,23760,2414
Sibelgas0,26840,2712
Inter-energa0,23800,2287
Infrax-West0,25310,2461
IVEG0,27360,2651

Prosumententarief

De distributienetbeheerders pasten ook hun prosumententarief aan. Dat zit niet in de kWh-prijs vervat en wordt een op een doorgerekend aan alle klanten die zelf elektriciteit produceren en een terugdraaiende meter hebben. Het wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van uw omvormer en uitgedrukt in euro per kW. De tarieven verschillen ook hier per netgebied.

In de tabel vindt u de prosumententarieven per netgebied, vanaf 1 januari 2018, in euro per kW per jaar, inclusief btw.

NetgebiedProsumententarief 2018
(euro per kW per jaar, incl 21% btw)
Prosumententarief 2017
(euro per kW per jaar, incl 21% btw)
Gaselwest121,46128,15
IVEKA100,58107,09
IMEA93,8797,99
IVERLEK99,16104,89
IMEWO99,61104,88
PBE94,0296,72
Intergem87,1493,36
Sibelgas107,67112,71
Inter-energa91,1489,87
Infrax-West98,9898,69
IVEG114,19 114,05

Bijdrage Energiefonds

Op 21 december keurde de Vlaamse regering unaniem de nieuwe Bijdrage Energiefonds goed. Ook die wijziging gaat in op 1 januari 2018. Niet enkel het bedrag verandert, maar ook het systeem.

Voor de elektriciteitsaansluiting op een verbruiksadres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente dus), betaalt een particuliere klant jaarlijks 5,04 euro. Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 94,44 euro per jaar.

De tarieven zijn niet langer afhankelijk van uw verbruik.

Prijssimulator

Om het u gemakkelijk te maken werd de prijssimulator van Ecopower al aangepast. Wilt u berekenen hoeveel u precies betaalt voor elektriciteit volgend jaar? Vul dan uw postcode en uw verbruik in in onze prijssimulator. Wie zonnepanelen heeft kan ook het maximale vermogen van de omvormer opgeven en weet meteen hoeveel zijn prosumententarief volgend jaar bedraagt.

Opgelet: de prijssimulator rekent op dit moment nog 5,04 euro Bijdrage Energiefonds voor iedereen. Als u een contract hebt op naam van een bedrijf of er is niemand gedomicilieerd op het verbruiksadres, dan moet u rekenen op 94,44 euro per jaar.