Heuglijk nieuws! Het pilootproject van POWER UP in Eeklo is één van de drie winnaars van de European Social Innovation Competition. De Europese Commissie organiseert deze wedstrijd jaarlijks om de beste sociaal innovatieve projecten in Europa te belonen. Dit jaar konden projecten ingediend worden specifiek voor het bestrijden van energiearmoede. Uit alle projecten werden 15 internationale finalisten geselecteerd, waaronder drie Belgische projecten.

De drie winnende projecten werden bekend gemaakt op dinsdag 14 november tijdens de European Social Innovation Competition Awards Ceremony in San Sebastian (Spanje). De winnaars krijgen elk 50.000 euro en persoonlijke coaching en begeleiding bij het verder uitwerken van het project.

Energiearmoede aanpakken via sociale aandelen

Met het POWER UP project in Eeklo willen stad Eeklo en Ecopower ervoor zorgen dat ook kwetsbare gezinnen toegang kunnen hebben tot lokale, hernieuwbare energie tegen een faire prijs. Met het project worden 100 aandelen van 250 euro uitgeleend aan kwetsbare gezinnen voor de coöperatieve windturbine van Ecopower aan de Huysmanhoeve. Op die manier kunnen ook zij lid worden van Ecopower, genieten van de hernieuwbare burgerstroom en van een structureel lagere energiefactuur.

Testfase loopt 

De prijs is een mooie aanmoediging juist op het moment wanneer het testproject in Eeklo in een nieuwe fase gaat. In de eerste fase werden in totaal 32 Eeklose gezinnen gecontacteerd die in aanmerking komen om te besparen op hun energiefactuur via POWER UP. Meer dan de helft van hen kwam langs voor meer informatie en 70% van de geïnteresseerden stapten in. Wie instapt, bespaart maandelijks gemiddeld 19,50 euro op de energiefactuur, of dus 234 euro per jaar. 

Na een eerste evaluatie gaat nu de tweede fase van het project in, waarin de groep gezinnen stelselmatig uitgebreid wordt tot 100 gezinnen. Eens ook deze test met succes is afgerond - naar alle verwachting tegen eind 2024 - kan Ecopower het model ook elders aanbieden. 

Nieuwe coöperatieve projecten cruciaal 

Voor een mogelijke opschaling van het POWER UP model zijn nieuwe wind- en zonprojecten met burgerparticipatie cruciaal. Bijkomende lokale productie die ervoor zorgt dat er meer groene burgerstroom is om te verdelen tussen de leden, zodat de coöperatieve contractstop geen hinderpaal vormt in de strijd tegen energiearmoede. 

Zo overhandigden REScoop Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Reset.Vlaanderen in juni de windclaim aan de Vlaamse Regering, een verzoekschrift om de verplichting om lokaal en democratisch eigendom te voorzien bij windprojecten te verankeren in de Vlaamse wetgeving. Maar ook lokale besturen en bedrijven kunnen kiezen voor projecten met burgerparticipatie. Wie een groot dak spot dat geschikt is voor zonnepanelen kan dit doorgeven via de tool 'Zon op uw dak'. Samen gaan we voor meer burgerenergie, en betaalbare groene stroom voor iedereen. 


Lees hier meer over het POWER UP project.