Foto: Eerste schepen van Bonheiden Mieke Van den Brande opent de persconferentie. Op de eerste rij zitten Lydia Peeters (Vlaams Minister voor Mobiliteit) en Tinne Van der Straeten (Federaal Minister voor Energie).


COÖPERATIEF NETWERK VAN ELEKTRISCHE DEELWAGENS START MET 101 DEELAUTO’S. NA DE ZOMER KUNNEN OOK DE COOPERANTEN VAN ECOPOWER MEEDOEN. MEER NIEUWS VOLGT!

In een notendop:

  • 16 mei: persconferentie en lancering Coöperatief Elektrisch DeelAuto Netwerk (CEDAN) in Bonheiden. CEDAN, dat is burgerenergie voor deelmobiliteit!
  • De stekker werd aangesloten door Lydia Peeters (Vlaams Minister Mobiliteit) en Tinne Van der Straeten (Federaal Minister Energie)
  • De 101 elektrische deelwagens van Partago en CoopStroom worden toegankelijk voor coöperanten van Vlaamse burgercoöperaties
  • Negen burgercoöperatie, allemaal lid van REScoop Vlaanderen, doen nu al helemaal mee. Ecopower steunt de lancering van het initiatief en start deelname na de zomer. Dan kunnen ook de Ecopower-coöperanten van het aanbod gebruik maken. Meer info volgt langs onze gebruikelijke communicatiekanalen.
  • De auto's worden zo veel mogelijk opgeladen aan slimme laadpalen en zonnedaken, zoals in Bonheiden waar Klimaan en ZuidtrAnt burgerenergie maken met coöperatieve zonnepanelen en er een project loopt met bidirectionele laadpalen.
Lees hieronder het persbericht over dit baanbrekende burgerproject. 

Het CEDAN-netwerk en de toekomst van mobiliteit

Het Coöperatief Elektrisch DeelAuto Netwerk is een samenwerking tussen Vlaamse burgercoöperaties voor energie en mobiliteit. Het doel is om elektrische deelauto’s toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk burgers. Bij autodelen gaat een groep mensen gebruik maken van een netwerk van moderne, gedeelde wagens, waarvoor ze veelal per rit gaan betalen.

Met autodelen geniet je dus van een auto waar en wanneer je die nodig hebt, en dit zonder de zware kosten voor de aankoop of het onderhoud van een privéwagen. Het nieuwe deelwagennetwerk dat de coöperaties samen aanbieden telt momenteel 101 auto’s, en dat aantal groeit steeds. Daarbinnen heb je ook toegang tot meerdere modellen: van stadsauto’s tot bestelwagens of minibusjes. Het volledige netwerk kan je raadplegen op www.cedan.be. Alle auto’s binnen het CEDAN-netwerk zijn ook nog eens volledig elektrisch, waardoor je bijdraagt aan schonere lucht en minder lawaai.

Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Deelauto’s maken deel uit van onze mobiliteit van de toekomst waar we van het ene vervoersmiddel op het andere kunnen overstappen. Dat in dit project bovendien nog eens gekozen wordt voor elektrische deelwagens is een mooie kruisbestuiving tussen duurzaamheid en mobiliteit.”

Elektrische auto’s hebben grote batterijen die het verbruik van een gemiddeld gezin voor 4 dagen kunnen bevatten. Daarom is het belangrijk dat het opladen van deze wagens op een gestructureerde manier plaatsvindt. Autodelen is hiervoor ideaal, want de applicatie weet wanneer een auto gereserveerd is of net wat langer stil zal staan. De slimme laadpalen staan met dit systeem in verbinding, en meten daarnaast zowel de elektriciteit gemaakt door de zonnepanelen op het dak, als de elektriciteit beschikbaar op het net. Met deze informatie kan de laadpaal het opladen van de auto’s coördineren zodat pieken en dalen vermeden worden. Alle cruciale onderdelen voor een duurzaam toekomstbeeld zijn dus aanwezig: elektrische deelmobiliteit, burgerparticipatie, hernieuwbare energie en bevoorradingszekerheid van het elektriciteitsnet.

Wie is CEDAN?

Burgercoöperaties Partago (Gent) en CoopStroom (Brugge) namen het initiatief. Partago pioniert sinds 2015 met elektrische deelauto’s via een eigen smartphone-app. Ze zijn actief in 10-tal gemeenten waaronder Gent, Leuven, Bonheiden, Brasschaat en Mortsel. CoopStroom bouwt sinds 2018 aan een gelijkaardig systeem in West-Vlaanderen, en voorziet de deelwagens daarbij zo veel mogelijk van stroom uit eigen coöperatieve zonnepaneelinstallaties. Zij zijn onder andere actief in Brugge, Harelbeke, Torhout en Heist. Coöperaties Klimaan en ZuidtrAnt legden hun ervaring inzake slimme bidirectionele laadpalen in de schaal.

De vier burgercoöperaties bundelen hun krachten in het nieuwe CEDAN-netwerk:

  • Coöperanten van alle burgercoöperaties voor energie die aangesloten zijn bij REScoop Vlaanderen kunnen via hun lidmaatschap bij hun coöperatie alle CEDAN-deelauto’s gebruiken, wat garant staat voor een spreiding over heel Vlaanderen;
  • De coöperaties in CEDAN starten samenwerkingen met elkaar om slimme laadpalen te bundelen op laadpleinen. De laadpleinen worden uitgerust met zonnepanelen en elektrische deelauto’s. Met deze coöperatieve laadpleinen houden we het lokale elektriciteitsnet in balans. De coöperaties roepen dan netwerkbeheerder Fluvius en hoogspanningsbeheerder Elia actief op om dit samen mogelijk te maken;
  • Zo blijft dit essentieel stuk van onze energievoorziening in handen van burgers en krijgt iedereen de kans mee te investeren en voordeel te halen van een stabiel elektriciteitsnet en een grote keuze aan elektrische deelauto’s.

Bij de start genieten de coöperanten van alvast negen burgercoöperaties van de elektrische deelwagens. Dit zijn: Beauvent, CoopStroom, Druifkracht, EcoOb, Energent, Klimaan, Partago, Vlaskracht en ZuidtrAnt. Ook Ecopower steunt het initiatief voluit en doet mee na de zomer. Samen vertegenwoordigen zij 75.000 burgers. Als deze coöperaties ook zelf met deelmobiliteit zouden starten, kunnen zij hun deelwagens ook in het CEDAN-netwerk integreren. Stap voor stap wordt het nieuwe, niet-commerciële deelwagennetwerk in zo steeds groter.

Autodelen in een coöperatieve context

De samenwerking tussen Partago en CoopStroom is een natuurlijk gevolg van hun identiteit. Beide organisaties zijn burgercoöperaties. Ze delen dezelfde waarden van transparantie, inspraak en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Beide organisaties zijn lid van REScoop Vlaanderen, het netwerk van hernieuwbare energiecoöperaties dat de nieuwe energietechnologie, zoals zonnepanelen, windenergie en elektrische mobiliteit, voor en door burgers wil houden. Doordat zowel CoopStroom als Partago dezelfde deelauto-app gebruiken, ontwikkeld door de Europese coöperatie The Mobility Factory, verloopt de technologische integratie naadloos.

Federaal Minister van Energie Tinne van Der Straeten: “Enkel door burgers actief te betrekken bij de energieswitch kunnen we een maatschappelijk draagvlak creëren. Dit is precies waarom energiegemeenschappen zo’n belangrijke rol spelen. Ze leggen de drempel om te investeren in hernieuwbare energie lager en zo slagen ze erin meer mensen te betrekken. Ze beslissen mee in welke projecten geïnvesteerd wordt en wat er met de winst gebeurt, met zorg voor het evenwicht tussen de gemeenschap, de planeet en de economische winst. People, planet, profit. Kortom, energie van en voor iedereen: burgerenergie. CEDAN, en de organisaties die dit netwerk mee mogelijk maken, zijn hier een prachtig voorbeeld van.”


Burgers die ook willen mee investeren in CEDAN krijgen de kans dit te doen via de komende crowdfunding van Partago, die start op 1 juni. Meer info op www.partago.be

Coöperanten van Ecopower worden op de hoogte gehouden zodra ook zij gebruik kunnen maken van dit aanbod 'burgerenergie voor deelmobiliteit'.