(foto: Brighton Energy Cooperative)

Op 15 juni, internationale winddag, stuurden de leden van REScoop Vlaanderen een windbrief naar alle Vlaamse steden en gemeenten. Ook Ecopower schreef gemeentebesturen aan met de vraag om in een gemeenteraadsbesluit vast te leggen dat er bij elk hernieuwbare-energieproject op het grondgebied ruimte moet zijn voor een minimumpercentage rechtstreekse burgerparticipatie. Want de wind waait voor iedereen en de zon schijnt voor iedereen. 

In Antwerpen ging Ecopower de brief persoonlijk overhandigen aan schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud (lees meer in deze blogpost).

Laarne in Oost-Vlaanderen is de gemeente die als eerste invulling heeft gegeven aan onze oproep om de omgevingsenergie gedeeltelijk te reserveren voor de lokale gemeenschap. Naast Eeklo als windpionier is dit een nieuw positief voorbeeld in de transitie naar energiedemocratie.

In een gemeenteraadsbesluit leggen ze vast dat wind en zon gemeengoed zijn, lokale natuurlijke rijkdommen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Voortaan moet daarom 50% van hernieuwbare-energieprojecten gerealiseerd worden via rechtstreekse participatie. Zo krijgen burgerinitiatieven volop de kans om met het burgemeestersconvenant aan de slag te gaan.

Laarne voorziet ook kwalitatieve selectiecriteria zoals het percentage burgerparticipatie bij aanbestedingen op openbare gebouwen en gronden. Lees hier het gemeenteraadsbesluit.

Meer informatie vindt u op de website van REScoop Vlaanderen.

Hebt u weet van een aankomend windproject in uw buurt? Hebt u vragen hierover? Wilt u uw gemeente vragen om burgerparticipatie te verankeren in een gemeenteraadsbesluit? Contacteer REScoop Vlaanderen op info@rescoopvlaanderen.be.