(copyright afbeelding: Greenpeace)

Op 30 juni 2017 werd het dividend voor 2016 uitgekeerd aan de Ecopower-coöperanten. Zoals bepaald op de algemene vergadering van 8 april, bedraagt het dividend voor 2016 4%. Het bedrag werd gestort op de bankrekening waarvan u uw aandeel betaalde, tenzij u dit expliciet wijzigde via onze klantendienst.

We geven u graag een woordje uitleg over de berekening van uw dividend.

Wie het volledige jaar 2016 een of meerdere aandelen had, krijgt 10 euro dividend per aandeel. Kocht u uw aandeel na 1 januari 2016 of gaf u een of meerdere aandelen terug voor 31 december 2016, dan wordt het dividend pro rata berekend op basis van het aantal dagen dat u aandeelhouder was.

Een voorbeeld: u kocht een aandeel op 2 mei 2016. U was in 2016 dus aandeelhouder gedurende 244 dagen en uw dividend bedraagt 6,67 euro. De berekening: 250 euro x 0,04 x (244/366 dagen) = 6,67 euro.

Roerende voorheffing

De roerende voorheffing op coöperatieve aandelen bedraagt 30%. Als particulier bent u tot maximaal 190 euro per jaar vrijgesteld van deze roerende voorheffing.

Bedrijven betalen altijd roerende voorheffing, deze werd automatisch afgehouden door Ecopower. Als bedrijf krijgt u voor een volledig jaar aandeelhouderschap dus 7 euro dividend per aandeel in plaats van 10 euro.

Burgers die meer dan 19 aandelen hebben en dus meer dan 190 euro dividend krijgen, betalen ook roerende voorheffing. Wel enkel op het bedrag boven die 190 euro. Ook voor particulieren werd de roerende voorheffing automatisch afgehouden indien van toepassing.

Een voorbeeld: u bezit 20 aandelen van Ecopower. Voor 19 aandelen krijgt u 190 euro dividend vrijgesteld van roerende voorheffing. Voor het twintigste aandeel krijgt u 7 euro dividend (10 euro min 30% roerende voorheffing). In totaal werd er dus 197 euro op uw rekening gestort.