De stad Eeklo heeft het initiatief genomen om een warmtenetwerk aan te leggen. Dit netwerk zal restwarmte van verschillende bronnen zoals de verbrandingsoven en het ziekenhuis via ondergrondse leidingen verdelen naar de gebouwen in de stad. Het netwerk van bijna 30 kilometer zou alle huizen en bedrijven in Eeklo kunnen voorzien van verwarming en sanitair warm water.

Aan de openbare oproep waren vier belangrijke voorwaarden gekoppeld:

  • Het niet-meer-dan-anders-principe: de groene warmte mag niet meer kosten dan individueel verwarmen met een gasketel (centrale verwarming én sanitair warm water), inclusief aankoop, plaatsing, keuring, verbruik en onderhoud.
  • Minimum 30% van het net moet in handen blijven van de Eeklonaren door middel van rechtstreekse financiële participatie (cfr. aanpak windturbines).
  • De projectontwikkelaar moet sociale initiatieven nemen om de energiearmoede in Eeklo aan te pakken.
  • Op lange termijn moet alle geproduceerde warmte hernieuwbaar zijn.

De keuze voor de realisatie van het project is op het consortium Veolia-Ecopower gevallen, waardoor er een unieke samenwerking tot stand komt tussen de lokale overheid, privé-ontwikkelaar Veolia en burgercoöperatie Ecopower. Dankzij de coöperatieve structuur van Ecopower kunnen alle inwoners van Eeklo mede-eigenaar worden van het warmtenet waar ze energie van afnemen. Dit model van rechtstreekse burgerparticipatie verzekert dat de inwoners van de stad niet enkel delen in de winst maar ook reële inspraak hebben in het bestuur.

In 1999 koos Eeklo ook al voor een coöperatieve aanpak met lokale meerwaardecreatie voor de stad en haar bevolking toen het stadsbestuur de openbare aanbesteding voor de bouw van twee windturbines op het grondgebied toewees aan Ecopower.

Meer informatie over het warmtenet vindt u in onderstaand filmpje van nieuwszender AVS en op de website van de stad Eeklo.