(Foto: burgerzon op het dak van het stadskantoor in Eeklo) 

Nadat de stad Eeklo haar daken ter beschikking stelde aan burgers om via burgercoöperaties Ecopower en Volterra zonnepanelen op stadsgebouwen te leggen, wordt dit model nu uitgebreid naar bedrijven, scholen en verenigingen. In een derde fase bekijken we later of ook privédaken van particulieren in aanmerking kunnen komen voor zonnepanelen met zogenaamde derdepartijfinanciering. Dit alles om zonnepanelen voor iedereen mogelijk te maken. Ook voor mensen met geen geld om te investeren. Ook voor mensen zonder een geschikt dak. Zo willen we in 2030 op 60% van alle Eeklose daken zonnepanelen hebben om te voldoen aan de ambitieuze klimaatdoelstelling van 63% CO2-reductie te halen. Alles weten over deze ambitieuze zonneplannen? Neem deel aan het digitale infomoment op 22 april.

De zon schijnt écht voor iedereen

Stapsgewijs willen Eeklo, Ecopower en Volterra toewerken naar een formule die zonnepanelen voor iedereen toegankelijk maakt. Nu moet iemand immers zowel geld om te investeren als een geschikt dak (vaak ook een koopwoning) hebben. Dit kan anders en beter en dat tonen we aan met de samenwerking in Eeklo. Want de zon schijnt voor iedereen. Voor mensen met spaargeld, maar zonder geschikt dak (mensen die huren, of in een appartement wonen, of gewoon een huis hebben waarvan het dak niet geschikt is voor zonnepanelen) is een coöperatieve investering via een burgercoöperaties een mooi alternatief voor de private zonnepanelen op eigen dak.

Via de coöperatieve zonneprojecten op staddaken kunnen burgers die zelf geen geschikt dak hebben toch eigenaar worden van zonnepanelen en genieten van de lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Ze kunnen de lokale groene burgerstroom ook thuis verbruiken aan kostprijs, alleen liggen de panelen fysiek niet op hun eigen dak. Voor mensen met een geschikt dak, maar geen middelen om zelf te investeren werkten we een plan uit in drie stappen. Zo schijnt in Eeklo de zon écht voor iedereen.

Stap 1: burgerzon op stadsdaken

Eeklo sloot een overeenkomst met burgercoöperaties Ecopower en Volterra. De stad stelde daken van openbare gebouwen ter beschikking waarop de twee burgercoöperaties zonnepanelen legden. Er werd ongeveer 737 kWp (kilowattpiek) geïnstalleerd op deze stadsgebouwen, goed voor circa 664.110 kWh per jaar opbrengst. Dit is een equivalent van een jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 190 Vlaamse huishoudens (gemiddeld 3500 kWh jaarverbruik) of 330 Ecopower-huishoudens (gemiddeld 2000 kWh jaarverbruik).

Alle Eeklonaren kunnen hierin mee investeren, mede-eigenaar en mee beslissen in dit zonnige project. Zo blijft niet enkel de stroom, maar ook de meerwaarde én beslissingsmacht lokaal.

Intussen zijn de daken van het Stadskantoor aan de Industrielaan, de Kunstacademie en het cultuurcentrum de Herbakker, de bibliotheek, het LDC Zonneheem, het Sportpark en BKO’s Zuiderzon en Kinderpoort voorzien van burgerzon! Lees meer op de projectpagina.

Stap 2: burgerzon op grote daken van bedrijven, scholen en verenigingen

Over de daken van de stedelijke gebouwen beslist de stad Eeklo zelf. Maar het potentieel is nog groot. Dus doen Eeklo, Ecopower en Volterra nu hetzelfde aanbod naar bedrijven, scholen en verenigingen. Zij kunnen hun dak ter beschikking stellen, waarna Ecopower en Volterra zullen onderzoeken of het geschikt is voor zonnepanelen. Is er potentieel? Dan wordt er een project uitgewerkt waarbij Ecopower en Volterra de zonne-installatie plaatsen, financieren én onderhouden. Zonder bijkomende investeringskost kan het bedrijf, de school of de vereniging zo genieten van goedkopere, lokale duurzame stroom.

Scholen, bedrijven of verenigingen kunnen hun interesse kenbaar maken via dit formulier.


Stap 3: coöperatieve zonnepanelen op particuliere daken

Om het zonnepotentieel in Eeklo ten volle te benutten werken de partners dit moment ook aan een model voor particuliere daken in Eeklo. Onder dezelfde voorwaarden: goedkope lokale duurzame stroom zonder investeringskosten voor de eigenaar, geplaatst en gefinancierd via het burgercoöperatief model.

Digitaal infomoment op donderdag 22 april 2021

Op donderdag 22 april organiseren Eeklo, Volterra en Ecopower een informatiemoment. Dan geven we een stand van zaken over de zonne-installaties op stadsgebouwen en leggen we uit hoe je mee eigenaar kunt worden en genieten van de stroom en de meerwaarde. Ook geven we duiding bij de mogelijkheden voor bedrijven, scholen, organisaties en particulieren hoe ze hun dak ter beschikking kunnen stellen van de energiecoöperaties om er, zonder zorgen en zonder kosten, zonnepanelen op te plaatsen.

Meer info en inschrijvingen

www.ecopower.be/infosessie-zon-in-eeklo

www.volterra.be/infosessie-zon-in-eeklo

www.eeklo.be/zon