Welke plek krijgen burgers in het lokale beleid? De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten inspireert lokale besturen met dit filmpje waarin onder andere de succesvolle samenwerking tussen Eeklo en Ecopower aan bod komt (vanaf 8:50). Meer achtergrond bij het verhaal van Ecopower en Eeklo leest u hier.