Leden die deelnamen aan de algemene vergadering konden tijdens de infomarkt al kennis maken met Neibo, de eerste coöperatieve telecomoperator in België. Neibo toont dat ook bij mobiele telefonie de burger centraal kan staan. Ook de Ecopower-medewerkers zijn intussen voor hun gsm-abonnementen overgeschakeld naar Neibo. De overschakeling vraagt een eenmalige actie, daarna zit u helemaal coöperatief gebeiteld voor uw mobiele telefonie en data.Hoe gaat Neibo te werk?

Neibo is een mobiele virtuele netwerkoperator (MVNO). Dit betekent dat de coöperatie haar diensten aanbiedt door antennes van Orange Belgium te huren. Neibo koopt belminuten en data om dan aan de eigen klanten aan te bieden. Eind 2020 lanceerde Neibo haar eerste abonnementen. Bellen, sms'en, appen en mobiele data – het kan allemaal door klant te worden en een keuze te maken uit een van de formules voor particulieren én professionelen. Net zoals bij de grote telecommultinationals, maar dan Belgisch, coöperatief en waardegedreven. Bij Neibo kunt u ook coöperant worden door mee te investeren, in dat geval krijgt u inspraak in de algemene vergadering, een eventueel dividend en korting op uw abonnement.

Waarom is Ecopower overgeschakeld op Neibo?

Om het goede voorbeeld te geven en om coöperaties onderling te versterken, bellen alle Ecopower medewerkers sinds begin 2023 via een professioneel Neibo-abonnement. Neibo is net als Ecopower opgericht voor en door burgers. Daar horen een democratisch bestuur, een transparante klantendienst en een zorgvuldige omgang van onze persoonlijke gegevens bij. Ze werken aan een eerlijke economie met zeggenschap voor burgers door een aanbod te voorzien op vraag van de gebruiker en met eerlijke, open, verantwoorde communicatie over dat aanbod.

Neibo kiest net zoals Ecopower bewust voor een verschuiving naar een economie waarin de burger centraal staat. Bovendien deelt Neibo de winst met haar coöperanten via kortingen en dividenden én investeert een deel van de winst in duurzame lokale projecten.

Ook overtuigd? Schakel over via www.neibo.be.