De Europese regeringen hebben plannen aangekondigd om een gecoördineerde Energie-unie op te richten, om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder te verminderen. Voor het Europees Parlement vormt de Energie-unie een van de prioriteiten van de Europese Unie voor 2017. Het Parlement dringt aan op een snelle goedkeuring van een maatregelenpakket met de naam „Schone energie voor alle Europeanen”, dat ertoe zal bijdragen dat de EU zijn beloften van Parijs waar maakt en de Energie-unie voltooit

In dit filmpje, met in de hoofdrollen Ecopower en Dirk Vansintjan, lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van REScoop.eu, stelt het EP dat energiecoöperaties een belangrijke rol kunnen spelen om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen en de gemaakte beloftes uit 2014 na te komen. Toen hebben regeringen van de EU namelijk toegezegd om de emissie van broeikasgassen tegen 2030 terug te schroeven tot 40% onder het niveau van 1990.