De ministerraad besliste begin februari 2022 om een verwarmingspremie van 100 euro uit te betalen. Deze verwarmingspremie wordt door de Federale Overheid toegekend in het kader van de hoge energieprijzen en moet volgens de overheidsbepalingen uiterlijk op 31 juli 2022 uitbetaald zijn.

Voor wie?

Elk gezin met een elektriciteitscontract heeft recht op deze eenmalige toekenning, voor de officiële woonplaats. De federale verwarmingspremie geldt niet voor een tweede verblijfplaats en voor tijdelijke of professionele contracten. U krijgt de premie van de elektriciteitsleverancier waar u op 31 maart 2022 een contract had.

Hoe?

U moet de premie niet aanvragen, de toekenning gebeurt voor bijna alle rechthebbenden automatisch. In tegenstelling tot andere elektriciteitsleveranciers en de vermelding op de website van de FOD Economie, zet Ecopower de premie niet mee op de factuur. U krijgt hiervoor een afzonderlijke creditnota. Als u een openstaande en vervallen factuur heeft op het moment van de uitbetaling, wordt de premie hiermee verrekend. Heeft u geen schulden bij Ecopower, dan ontvangt u het volledige bedrag van 100 euro.

Wanneer?

Ecopower maakte de creditnota's op op datum 30 mei 2022, de betaling gebeurt voor eind juni. Als u de federale verwarmingspremie niet ontvangen heeft op 1 augustus 2022, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Het formulier daarvoor verschijnt pas vanaf dan op hun website of kunt u aanvragen via het Contact Center van de FOD Economie. Als u de premie niet automatisch kreeg en u een aanvraag doet bij de FOD Economie, moet u deze vóór 15 oktober 2022 indienen om de premie te ontvangen.

Vragen en extra informatie

Alle uitgebreide informatie vindt u op de website van de FOD Economie. Daar vindt u ook heel wat veelgestelde vragen. Neem eerst deze informatie door en neem contact op met het Contact Center van de FOD Economie als u nog vragen heeft.

Contact Center van de FOD Economie:
Telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer)
Fax: 0800 120 57 (gratis nummer)
Online formulier (NL, FR, DE, EN)
E-mail: info.eco@economie.fgov.be