Van 22 tot 26 juni 2020 is het European Sustainable Energy Week. Tijdens deze week worden overal in Europa de schijnwerpers gericht op beloftevolle hernieuwbare-energieprojecten en worden bezielers van duurzame energie-initiatieven in de bloemetjes gezet. Dirk Vansintjan, mede-oprichter van Ecopower en voorzitter van REScoop Europa, is een van die drijvende krachten. Vorig jaar werd hij dankzij zijn jarenlange inzet voor energiecoöperaties verkozen tot "Stromrebell".

Origineel artikel: EWS-Schönau 
Vertaling: Eva Dessers

Dirk Vansintjan is de “Stromrebell” 2019

In 2019 ging de prijs van de “Stromrebell” in Schönau naar de Belg Dirk Vansintjan. Hij vecht al meer dan 30 jaar voor een energietransitie door en voor burgers. Als voorzitter van de Europese overkoepelende organisatie van burgercoöperaties, REScoop, opgericht in 2013, bereikte hij binnen de EU-wetgeving aanzienlijke verbeteringen wat duurzame en coöperatieve energie betreft.

Ecopower: duurzame-energiecoöperatie met 58.000 coöperanten

Al meer dan 30 jaar zet Dirk Vansintjan zich met al zijn kracht in voor een door de burger gedragen ommekeer van energiesystemen. In 1991 richtte hij samen met acht collega-strijders de energiecoöperatie Ecopower cv op om de ontwikkeling van hernieuwbare energie in België te bevorderen. Deze maatschappelijke betrokkenheid resulteerde in de grootste energiecoöperatie van Vlaanderen die intussen 58.000 coöperanten telt. Ze worden door de coöperatie voorzien van hun eigen, zuiver Belgische elektriciteit. Ecopower exploiteert 23 windturbines, 3 waterkrachtcentrales en 300 fotovoltaïsche installaties – in de volksmond beter gekend als zonnepanelen – met een totale jaarlijkse elektriciteitsopbrengst van 90 GWh. En er zijn nog meer installaties gepland. "Daarnaast heeft bijna de helft van onze coöperanten zijn eigen zonnepanelen", zegt Vansintjan.

Grenzeloze energietransformatie

Democratisch georganiseerde en coöperatieve, ecologische energievoorzieningen liggen Dirk Vansintjan nauw aan het hart. Omdat klimaatverandering niet eindigt aan de nationale grens, is de pionier ook op Europees niveau intensief betrokken. Hij was een van de oprichters van de organisatie voor energiecoöperaties ‘REScoop’ waarvan Ecopower op dit moment voorzitter is. Het duidelijke doel van REScoop is het versterken van energiecoöperaties door betere netwerken en door het behartigen van hun belangen op EU-niveau. Vansintjan is erin geslaagd om belangrijke verbeteringen voor coöperatieve hernieuwbare-energieleveranciers door te zetten in de EU-richtlijnen, die eind 2018 werden goedgekeurd.

“Schönauer Stromrebell”

De "Schönauer Stromrebell"-ereprijs wordt uitgereikt door de Schönau Energy Initiatives samen met de EWS en de stad Schönau. De prijswinnaars zijn mensen die met hun persoonlijke inzet visies doorvoeren, weerstand langs alle kanten overwinnen en zich met hart en ziel inzetten voor milieu en een duurzame economie. Aan de onderscheiding van de "Schönauer Stromrebell" is ook een vermelding in het ‘gouden boek’ – een boek waarin enkel bijzondere gasten zich mogen registreren – van de stad Schönau verbonden.