Eeklo sloot een overeenkomst met energiecoöperaties Ecopower en Volterra. De stad stelt daken van openbare gebouwen ter beschikking van de burgercoöperaties, die er zonnepanelen op zullen leggen. De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal: alle inwoners van Eeklo kunnen investeren en mede-eigenaar worden van dit zonnige project. Zo blijft niet enkel de stroom, maar ook de meerwaarde lokaal.

Bekijk meer details in de projectfiche.

Eeklo, klimaatpionier in Vlaanderen

De stad Eeklo ondertekende eind 2016 het Burgemeestersconvenant. Daarin staan ambitieuze klimaatdoelstellingen van het lokaal klimaatactieplan dat mikt op 63% minder CO2-uitstoot op het grondgebied voor het jaar 2030. Inzake coöperatieve windenergie was Eeklo al de absolute pionier in Vlaanderen, nu volgt ook zonne-energie. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Veneco schreef in opdracht van de stad Eeklo en zwembadbeheerder Farys een aanbesteding uit om publieke daken ter beschikking te stellen voor de productie van zonne-energie met burgerparticipatie. Daarmee gaat de stad resoluut voor de doelstelling, geformuleerd in het klimaatactieplan, om tegen 2030 op 60% van alle Eeklose daken zonnepanelen te installeren.

Waar komen de zonnepanelen?

Onder andere op de sporthal van Eeklo komen er coöperatieve zonnepanelen
Onder andere op de sporthal van Eeklo komen er coöperatieve zonnepanelen

Er komen zonnepanelen op het dak van het stadskantoor aan de Industrielaan, de Kunstacademie en het cultuurcentrum de Herbakker, het Lokaal Dienstencentrum Zonneheem, de stedelijke sporthal met zwembad en evenementenhal en kinderdagverblijf Kinderpoort. Op de meest geschikte locatie wordt ook een batterijopslagsysteem geïntegreerd, en op 5 locaties worden terzelfdertijd de verwarmings- en ventilatie installaties geoptimaliseerd. De financiering, realisatie en opvolging van het project legt de stad in handen van Ecopower en Volterra, die eerder al voor coöperatieve windenergie zorgden op het grondgebied van Eeklo.

Ecopower en Volterra zijn burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, ook wel REScoops (Renewable Energy Sources Cooperatives) genoemd. Dat zijn burgerinitiatieven die omgevingsenergie uit bijvoorbeeld zon en wind oogsten voor lokaal gebruik. Dankzij de coöperatieve aanpak kunnen alle inwoners van Eeklo mee participeren, krijgen ze medezeggenschap en delen ze in de winst.

De elektriciteit wordt grotendeels plaatselijk verbruikt door de stad tegen een zonnig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower en Volterra die dit willen. Zo wordt het energieverbruik van Eeklo groener én goedkoper: de CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven. Na 20 jaar eindigt deze exploitatie-overeenkomst en worden de zonne-installaties eigendom van de stad.

In Eeklo schijnt de zon voor iedereen

Naast de klimaatwinst en een besparing op de energiefactuur, levert deze samenwerking ook meerwaardeprojecten op voor de stad en de Eeklonaars. Zo werken Volterra en Ecopower aan een aanbod waarbij, na de stadsdaken, ook daken van burgers en bedrijven in aanmerking komen voor het collectief oogsten van zonne-energie.

U heeft een geschikt dak maar geen kapitaal? U wilt zonnepanelen leggen maar u heeft geen geschikt dak? Via de collectieve, lokale aanpak creëren de stad en de burgercoöperaties een oplossing op maat van elke doelgroep. De coöperatieve zonnepanelen op stadsdaken en de nog uit te werken meerwaardeprojecten dragen samen bij aan een sociaal rechtvaardige en democratische transitie naar een klimaatgezond Eeklo. Want in Eeklo schijnt de zon voor iedereen!

Wordt u mede-eigenaar van een zonnepaneel?

Mee participeren in de coöperatieve zonnepanelen in Eeklo kan via beide burgercoöperaties. U koopt een of meerdere aandelen met een waarde van 250 euro bij Ecopower of van 125 euro bij Volterra. Zo wordt u mede-eigenaar van de zonnepanelen op de verschillende gemeentelijke daken en van alle andere productie-installaties van Ecopower of Volterra. Meer informatie vindt u op www.ecopower.be/ikdoemee of www.volterra.be/ik-doe-mee.

Infomoment voorjaar 2021

In het voorjaar van 2021 organiseren Eeklo, Volterra en Ecopower een informatiemoment. Dan geven we een stand van zaken over de zonne-installaties op stadsgebouwen, leggen we uit hoe u mee kunt participeren en maken we meer details bekend over de meerwaardeprojecten zoals de mogelijkheid om ook op het dak van uw woning of bedrijf coöperatieve zonnepanelen te leggen. Blijft u graag op de hoogte? Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Volterra (www.volterra.be/nieuwsbrief) of de lokale nieuwsbrief van Ecopower (www.ecopower.be/nieuwsbrief).