In oktober trokken we naar Lommel, Keerbergen, De Pinte, Brugge en Mortsel met het jaarlijkse Ecopower Energiecafé. De aanwezigen gingen na afloop naar huis met heel wat nieuwe informatie over de digitale klantomgeving MijnEcopower, de Europese regelgeving over Energy Communities en de stand van zaken van de digitale meter. Ook voor Ecopower waren de ontmoetingen leerrijk: tijdens de toekomstoefening deelden de leden hun boeiende kijk op de toekomst van mens en maatschappij en op de rol die Ecopower daarin kan spelen om de energietransitie verder te versnellen en te democratiseren.

Kon u er niet bij zijn? Op Youtube staat de integrale opname van het online Energiecafé. We stellen de opname tijdelijk ter beschikking omdat de inhoud in deze veranderende tijden behoorlijk snel verouderd is.

Bekijkt u graag een specifiek thema? Dat kan via onderstaande links:


Digitale klantenzone MijnEcopower  

Tijdens de Energiecafés kondigden we aan dat MijnEcopower heel binnenkort gelanceerd zou worden. Dat is intussen gebeurd: onze klanten kregen een e-mail met een activatielink voor hun persoonlijke MijnEcopower. Daarin kunnen elektriciteitsklanten hun contractgegevens en facturen van de afgelopen twee jaar raadplegen. Webshopklanten zien bij het luik 'groene warmte' de historiek van hun bestellingen.

Op zoek naar een bepaalde factuur? Niet zeker of u nog een openstaand saldo heeft? Op zoek naar uw meternummer of EAN? Deze en nog veel meer gegevens vindt u terug in MijnEcopower.

Naar aanleiding van de lancering werd op de pagina veelgestelde vragen een categorie 'MijnEcopower' toegevoegd. Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem contact op met de klantendienst, we helpen u graag verder.

Energy Communities
De nieuwe EU-regelgeving moet de weg vrijmaken voor volwaardige burgerparticipatie in de energietransitie.
De nieuwe EU-regelgeving moet de weg vrijmaken voor volwaardige burgerparticipatie in de energietransitie.

Voor uitgebreide informatie over het thema Energy Communities verwijzen we u graag door naar de presentatie van Jan De Pauw tijdens het online Energiecafé. In een notendop gaat het hierover: De energietransitie is onomkeerbaar. Van fossiel en nucleair naar hernieuwbaar, van centraal naar decentraal - en wat ons als REScoop betreft: van grote internationale bedrijven naar ons allemaal. Naar de burgers. Op dit moment is in Vlaanderen amper 4% van de windenergie in handen van burgercoöperaties (we noemen ze REScoops) en dat cijfer moet omhoog!

Europa gaf alvast het goede voorbeeld met nieuwe regelgeving rond renewable energy communities en citizen energy communities waarin de burger een rol als mede-eigenaar krijgt in onze energievoorzieningen. Net als bij andere burgercoöperaties staan bij Ecopower burgerbetrokkenheid en mede-eigenaarschap centraal in onze visie. We verwelkomen deze EU-regelgeving dan ook dankbaar en ijveren voor een slimme en vlotte omzetting in Belgische en Vlaamse wetten. Tijdens het REScoop-evenement 'De wind waait voor iedereen' in oktober riepen we bewindvoerders van alle politieke niveaus al op om in te zetten op burgerparticipatie. We lanceren volgend jaar een bredere communicatiecampagne met de kernboodschappen die we tijdens het evenement verzamelden.

De digitale meter

We gaven tijdens de Energiecafés ook een korte stand van zaken van de digitale meter. Op basis van de vragen die we na afloop van de presentatie kregen, gaven we het artikel 'Vlaanderen schakelt over op de digitale meter' een update.

De toekomstoefening

Ecopower staat aan het begin van een toekomstoefening. We gaan aan de hand van analyses van de markt, de trends in onze sector en het bedrijf op zoek naar de krachtlijnen en operationele doelstellingen die het Ecopower-beleid en de activiteiten voor de komende tien jaar moeten vormgeven. Deze oefening wordt gemaakt aan de hand van studies, enquêtes en focusgroepen en krijgt professionele begeleiding van advies- en studiebureau Febecoop.

Tijdens de Energiecafés hebben we alvast van de ontmoeting met onze coöperanten gebruik gemaakt om ook aan hen input te vragen. Hoe zien zij de wereld, de mens en de maatschappij evolueren de komende tien jaar. En hoe zien zij de rol van Ecopower in die veranderende wereld?

We kregen veel en interessante respons tijdens de oefening, die we nog verder zullen meenemen in de toekomstoefening. We maakten in elk Energiecafé al een snelle analyse van de trends en vroegen toelichting bij enkele opmerkelijke ideeën. Op vlak van maatschappelijke en andere evoluties zagen we volgende termen frequent opduiken: bevolkingsgroei, vergrijzing, deeleconomie, circulaire economie, technologische innovatie, digitalisering en burgerparticipatie in beleidsvorming. De ene ziet de toekomst al rooskleuriger in dan de andere. Met meer focus op energie vielen vooral de de woorden opslag, energiebesparing en waterstof op.

Als we dan kijken naar de rol die de deelnemers weggelegd zien voor Ecopower bevatten de ingevulde formulieren een combinatie van doe-zo-voort en ambitieuze vernieuwingen. Enkele trends: dienstverlening op individueel of buurtniveau, groei in aantal leden en energieproductie, warmtevoorzieningen, transport, samenwerking met andere coöperaties en met overheden.