De Vlaamse en Europese federaties van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, REScoop Vlaanderen en REScoop.eu, organiseerden op 7 oktober 2019 op het iconische Greenpeace-schip Rainbow Warrior het evenement 'De wind waait voor iedereen: te land ter zee en in de lucht'. We nodigden 'bewindvoerders' uit om hen een duidelijke boodschap te brengen: alle Belgische burgers moeten mee eigenaar kunnen worden van de energie-installaties die on- én offshore energie oogsten. Rechtstreekse burgerparticipatie is een must voor een eerlijke en succesvolle energietransitie.

Door de erg beperkte capaciteit aan boord van de Rainbow Warrior, was er een erg selectieve gastenlijst met vertegenwoordigers uit politiek, sector en middenveld. We wilden onze coöperanten en andere geïnteresseerden graag laten meegenieten via de live streaming, maar door de logistieke beperkingen op het schip liep de geplande streaming van de avond helaas mis. Vooral de audio liet het afweten. Onze excuses hiervoor!

We hebben tijdens het evenement wel opnames gemaakt van de sprekers en ook verschillende interviews afgenomen met interessante aanwezigen. Met dit materiaal plannen we volgend jaar een campagne vanuit REScoop Vlaanderen en de verschillende individuele REScoops - waaronder Ecopower - om zo verder te timmeren aan de weg naar 100% duurzame, decentrale en democratische energievoorzieningen. Onze kernboodschappen van de campagne:

  • Geef de burger mede-eigenaarschap van de productie-installaties voor hernieuwbare energie. Neem rechtstreekse participatie op als criterium in alle concessies voor on- en offshore windprojecten.
  • Erken de rol van burgers als actieve spelers op de energiemarkt en reduceer hen niet langer tot consumenten of investeerders.
  • Zorg voor een snelle en goede omzetting van de nieuwe Europese regelgeving over citizen energy communities en renewable energy communities in Belgische en Vlaamse wetgeving.
  • Volg inspirerende voorbeelden. Denemarken heeft dankzij de rol van burgercoöperaties een stevige voorsprong inzake warmtenetten. Nederland legde 50% rechtstreekse burgerparticipatie in hernieuwbare-energieproductie vast in het Klimaatakkoord. Dichter bij huis namen o.a. Laarne en Eeklo gelijkaardige initiatieven via een gemeenteraadsbesluit.

Hierbij alvast een fotoverslag van de inspirerende en leuke avond op de Rainbow Warrior, waarop acht sprekers hun persoonlijke, professionele of politieke visie op burgerparticipatie in de energietransitie deelden. Met dank aan Greenpeace voor de unieke locatie en de rondleiding op het schip na afloop!

(Copyright foto's: Ecopower cvba)

Wouter Deprez, burger, comedian én energiecoöperant bij EnerGent, opent het programma met een monoloog. Luchtig als de wind en relevant als de rol van de burger in de energietransitie.

Voor een tjokvol zaaltje geïnteresseerden deelden acht sprekers hun persoonlijke, professionele of politieke visie op burgerparticipatie in de energietransitie.

Siward Zomer, voorzitter van ODE Decentraal en REScoop NL deelde lessen uit Nederland, waar burgerparticipatie een volwaardige rol speelt in hernieuwbare-energieproductie en zelfs formeel werd opgenomen in het Klimaatakkoord.

Moira Callens, projectcoördinator Oost-Vlaanderen Energielandschap, toonde vanuit de praktijk hoe en waarom provincieraadsbesluiten een draagvlakmodel voor windenergie creëren.

Bob D'Haeseleer, schepen van Eeklo, vertelde over zijn stad als windpionier en hoe windenergie dankzij hun draagvlakmodel een streekproduct werd voor de Eeklonaars.

Ilse Premereur, ruimtelijk planner en adviseur duurzaamheid bij stad Leuven bracht haar ervaring met de ontwikkeling van hernieuwbare energie op stadsniveau en het structurele partnerschap met burgercoöperatie Ecopower.

Serge de Gheldere, klimaatexpert bij FutureProofed en de Klimaatzaak en klimaatambassadeur van Al Gore, gaf zijn visie op burgerparticipatie in de energietransitie.

Jan Steinkohl, Europese Commissie DG Energy, verschafte uitleg bij de nieuwe EU-regelgeving rond energy communities, hoe die tot stand kwam en welke kansen die creëert voor burgers in alle lidstaten.

Jan De Pauw, bestuurder van REScoop Vlaanderen, bracht de ‘appelmoesmetafoor’ over de internationale coöperatieve principes en het verschil tussen rechtstreekse en onrechtstreekse participatie.

Arne Focketyn en zijn filmcrew namen interviews af van de aanwezigen.

Op basis van de kernboodschappen van onze sprekers en aanwezigen plannen we de verdere communicatiecampagne van REScoop.

Mathieu Soete van Greenpeace nam de aanwezigen in kleine groepjes mee voor een interessante rondleiding op de Rainbow Warrior.