Foto boven: De werken zijn volop aan de gang. Kranen zorgen ervoor dat de buizen op de juiste plek geraken. ©Régine Mahaux


Foto: De gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx (helemaal vooraan), op de eerste buislegging begin juli.

De aarde opwarmen of uw huis verwarmen? Warmte Verzilverd zet warmteverlies om in klimaatwinst, geeft burgers mede-eigenaarschap van de energietransitie en maakt lokaal het verschil. 

Sinds het officiële startschot door gouverneur Cathy Berx begin juli, werd er al hard gewerkt aan het warmtenet in Mortsel en Edegem. Graafwerken, boringen en een heleboel buizen moeten ervoor zorgen dat het warmtenet vanaf begin 2021 minstens twee gigawattuur aan restwarmte recupereert. Warmte Verzilverd, een samenwerking tussen energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower aangevuld met de technisch experten van Kelvin Solutions, realiseert dit coöperatieve warmtenet.


Wat is dat, een warmtenet?

Een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming – op niveau van een hele wijk. Een ondergrondse circulatieleiding brengt warmte van een bron naar de afnemers. De bron: industriële restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek. De afnemers: woningen en bedrijven die verwarming en sanitair warm water krijgen. Het resultaat: nuttig gebruik van warmte die anders domweg de lucht ingaat.

Onderstaand filmpje kadert dit pioniersproject en geeft meer uitleg bij een warmtenet.

Het warmtenet krijgt steeds meer vorm...

Foto: Geïnteresseerden krijgen uitleg over het warmtenet tijdens het werfbezoek.

Begin september startten de voorbereidende werken aan de Ridder van Ranstlei. Verschillende boringen werden uitgevoerd en verbonden via opensleufwerken. Op de Agfa-Gevaertsite 1 is de bouw van de distributiecentrale bijna afgerond. Deze centrale pompt de warmte rond en is als het ware het hart van het warmtenet. De nieuwbouwwoningen op de Minerve-site krijgen binnenkort hun aansluitingen.

Op 22 oktober organiseerde Warmte Verzilverd een werfbezoek. Bijna 90 geïnteresseerden, zowel buurtbewoners en coöperanten als toekomstige bewoners kregen de kans om de werkzaamheden van dichtbij te bekijken.

...dankzij burgerkapitaal

De burger staat centraal in dit project. Via de lokale coöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower wordt het warmtenet gefinancierd met burgerkapitaal. Buurtbewoners – en alle andere geïnteresseerden – kunnen zo investeren in hun eigen warmtenet.

Wilt u ook bijdragen aan een groene toekomst voor uw buurt? Lees op www.warmteverzilverd.be hoe u mee investeert.

Dit project wordt gerealiseerd met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.