Een brede coalitie van sociale partners, milieu-, consumenten- en sectororganisaties roept - symbolisch op de internationale dag van de zon - via de campagne 'Iedereen Hernieuwbaar' haar achterban van meer dan 2 miljoen mensen en andere burgers op om massaal te investeren in hernieuwbare energie. De coalitie, waar de Vlaamse federatie voor energiecoöperaties REScoop Vlaanderen deel van uitmaakt, wil niet enkel burgers informeren en stimuleren maar heeft ook een actieplan klaar voor de Vlaamse regering. Dat 5-puntenplan werd vanochtend overhandigd aan minister Bart Tommelein.

Overhandiging 5-puntenplan aan Commissie Energie (minister Tommelein)

“Investeringen in zonne-energie trekken weer aan. Maar om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen, moet het veel sneller,” aldus Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu namens de coalitie. “Een jaar na de lancering van het zonneplan van de Vlaamse regering, blijven investeringen in grote zonnedaken uit. Met ons actieplan willen we daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat iedereen mee kan genieten van de voordelen van zonne-energie.”

Meer zon op grote daken

De Vlaamse zonnekaart toont aan dat er nog een enorm potentieel is aan geschikte daken om zonnestroom te produceren. Daarbij blijven vooral investeringen op grote daken uit. Om daar verandering in te brengen, vraagt de coalitie maatregelen om deze daken ter beschikking te stellen van collectieve zonneprojecten. Lokale besturen, die een motor vormen voor het klimaatbeleid, kunnen daarbij een sleutelrol vervullen.

“Gemeentebesturen kunnen niet alleen het dak van hun gemeentehuis of sporthal ter beschikking stellen, maar ook actief op zoek gaan naar geschikte daken en daarvoor een aanbesteding organiseren met extra punten voor burgercollectieven”, zo stelt Sara Van Dyck. “Met een extra duwtje in de rug, kunnen ook mensen zonder geschikt dak of met onvoldoende middelen via zo’n collectief project mee genieten van de voordelen van zonnestroom. Dat is broodnodig om van de energietransitie een succes te maken.”

Aangepaste steun en slimme tariefzetting

“Een jaar na de lancering van het zonneplan zijn we op de goede weg, maar moeten we een versnelling hoger schakelen”, aldus de coalitie. “Zonne-energie is bij uitstek geschikt om snel de kloof te dichten naar de hernieuwbare energiedoelstelling van 2020. Dus mogen we geen dakoppervlakte onbenut laten. Niet alleen bij mensen thuis, maar ook op het dak van de school, het bedrijf of de sportclub. Met aangepaste steun en een slimme tariefzetting moeten we ook zorgen voor een goede inpassing van die stroomproductie in het net.”

Actieplan voor de Vlaamse regering

Om de transitie naar meer zonne-energie te versnellen, werkte de coalitie een actieplan uit met 5 handvaten:

  • Verstrek objectieve en duidelijke informatie aan burgers en lokale besturen over hun zonnepotentieel
  • Maak van zon een interessante investering voor iedereen
  • Garandeer het rendement op zonnepanelen
  • Stimuleer een elektriciteitsnet in evenwicht met zoveel mogelijk zon (en wind)
  • Maak met een CO2-heffing werk van een eerlijke financiering van de energietransitie

Meer info en tijd voor actie?