Zonnepanelen: goed voor het klimaat en voor uw energiefactuur

De energieprijzen zijn het afgelopen jaar flink toegenomen. Een van dé oplossingen? Maak thuis uw eigen zonne-energie! Zonnepanelen zorgen voor hernieuwbare, lokale elektriciteit, maar het afschaffen van de terugdraaiende teller heeft vorig jaar voor flink wat onvrede gezorgd. VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, onderzoekt daarom wat er nodig is om de installatie van zonnepanelen opnieuw te stimuleren en heeft daarbij ook aandacht voor grondstoffengebruik en de circulaire economie.

Grootschalige bevraging van VITO en CIRCUSOL

VITO lanceert, in samenwerking met Ecopower en nog enkele partners, een grootschalige bevraging. Om deze te laten slagen, hebben we ook uw mening nodig. Vult u onze bevraging volledig in? Dan maakt u kans op een pakket LED-lampen. Die zijn immers erg energiezuinig, en ook dat is van belang voor de energietransitie.

VUL HIER DE BEVRAGING IN

Dit onderzoek kadert in een Europees project, CIRCUSOL. In dit Horizon 2020-project werken vijftien partners uit zeven landen mee, waaronder ook Ecopower. CIRCUSOL onderzoekt het potentieel van circulaire bedrijfsmodellen en mogelijkheden om zonnepanelen en batterijen te hergebruiken. De bevraging brengt meningen, drempels en hefbomen in kaart, om zo te leren in welke mate en op welke wijze we hier in Vlaanderen mee aan de slag kunnen. Uw gegevens worden daarbij volledig anoniem verwerkt.

Deze bevraging loopt in januari en februari 2022. De resultaten worden later in het voorjaar bekend gemaakt via VITO en op de website van Ecopower. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Meer weten over CIRCUSOL?

Lees hier meer over het CIRCUSOL-project.
Lees hier een artikel over CIRCUSOL in PV-magazine. (ENG)