Iedereen kent het markante provinciehuis aan de buitenkant met zijn kenmerkende driehoekige ramen. De Ecopower-coöperanten kregen de kans om het ook eens aan de binnenkant te ontdekken.

Op 27 april 2024 was het weer zo ver: burgercoöperatie Ecopower hield de jaarlijkse algemene vergadering over het afgelopen boekjaar. Alle leden kregen via de PowerPost de uitnodiging om deel te nemen en hadden de keuze tussen digitaal of live in het indrukwekkende provinciehuis van Antwerpen. Na het grote succes van vorig jaar konden de leden ook deze keer vooraf hun stem uitbrengen. Dankzij deze inspanning namen maar liefst 5154 leden deel aan de stemming, een absoluut record!

  • Lees hieronder het verslag en het resultaat van de stemmingen.
  • Bekijk onder het verslag de opname van het informele gedeelte van de algemene vergadering over de zes strategische krachtlijnen van Ecopower
  • Bekijk helemaal op het einde het fotoverslag


De info voor de algemene vergadering gemist?

Een zeer mooie opkomst

De jongste deelnemer bracht haar papa, haar pop en haar kleurtjes mee

Op zaterdag 27 april kwamen de Ecopower-coöperanten samen in het Antwerpse provinciehuis. De zaal met 350 zitjes zat nagenoeg vol, 280 van de aanwezigen waren stemgerechtigd. Online namen nog eens 130 leden deel aan de algemene vergadering.

Voor de start van het officiële gedeelte om 11.00 uur, trakteerden we de aanwezigen op een extra infosessie met ruimte voor vragen en een interessant infomoment door de gedeputeerde van de provincie. Die gaf toelichting bij het bijna-energieneutrale provinciehuis en de duurzaamheidsinitiatieven van de provincie.

In de marge van de algemene vergadering konden 180 aanwezigen een rondleiding met Antwerpse stadsgids volgen in het prachtige provinciehuis. Dat werd ten zeerste gesmaakt, net zoals de gezellig receptie achteraf.

Positieve cijfers en een bruisende werking

Investeringen en nieuwe projecten- Ecopower investeerde in 2023 15 miljoen euro in wind- en zonneprojecten. Dat resulteerde in vijf nieuwe windturbines (in Eeklo, Schelle en Lille) en een bijkomende 1,7 MWp aan zonnepanelen. Deze nieuwe installaties zijn samen goed voor een productie van 32 miljoen kWh groene burgerstroom per jaar.

Injectie en levering van groene burgerstroom - De in totaal 223 coöperatieve zonneprojecten en 25 windturbines van Ecopower zetten in 2023 98 miljoen kWh groene burgerstroom op het net. Telt u daarbij de 25 miljoen kWh die onze leden met zonnepanelen en een digitale meter injecteerden, dan komt het totaal op 123 miljoen kWh. Ruimschoots voldoende voor de in totaal 110 miljoen kWh die we afgelopen jaar leverden aan onze klanten.

Klanten en coöperanten - Het aantal coöperanten steeg met 3000 naar 70.000, het aantal klanten steeg beperkt – van 55.000 naar 57.000 – omwille van de contractstop die Ecopower een groot deel van 2023 aanhield.

Klimaatimpact - Qua CO2-besparing konden we dankzij onze duurzame elektriciteits- en warmteproductie bijna 63.000 ton uitstoot vermijden. De pelletfabriek droeg nog voor 38% bij. Door de sluiting van de fabriek zal het aandeel van groene warmte in onze klimaatimpact dalen. Met de bijkomende wind- en zonneprojecten plannen we dat de komende jaren weer in te halen.

Financiële cijfers - Ecopower maakte in 2023 2,56 euro miljoen winst op een omzet van 64,66 miljoen euro. Het bestuursorgaan stelde aan de algemene vergadering voor om 160.000 euro toe te kennen aan de reserves en een dividend van 4% (in totaal 2,4 miljoen euro) uit te keren aan de coöperanten als beloning voor hun engagement en investering in een lokale, duurzame en democratische energietransitie. Benieuwd naar alle cijfers? Bekijk de balans, de resultatenrekening en de ratio's in het jaarverslag of de jaarrekening voor de Nationale Bank.

Resultaat van de stemmingen - De algemene vergadering keurde het voorstel van het bestuursorgaan goed met overweldigende meerderheid en stemde ook zeer positief op de overige vragen die ter stemming voorlagen.


VraagVoorTegenOnthouding
Keurt u de agenda van de algemene vergadering 2024 over het boekjaar 2023 goed?46003159
Keurt u de jaarrekening van 2023 goed?49472355
Gaat u akkoord met de voorgestelde bestemming van het resultaat?47868266
Geeft u kwijting aan bestuursorgaan en de commissaris-revisor?
4529
48
311


Medewerkers - De algemene vergadering gaf met deze uitgesproken positieve stemresultaten een mooi signaal naar het team van 52 medewerkers (voor de sluiting van de pelletfabriek nog 59) dat ook in 2024 met veel energie en enthousiasme verder werkt aan onze missie: energie produceren en delen met de leden, samen energie besparen en uiteraard ook informeren en sensibiliseren over de energietransitie en een coöperatieve economie.

Sensibilisering en ledenwerking – Dat informeren en sensibiliseren is een essentieel onderdeel van de werking van een burgercoöperatie en maakt een groot deel uit van de inspanningen die we leveren voor communicatie & ledenwerking. In 2023 stuurden we 42 nieuwsbrieven naar 93.000 abonnees, we ontvingen 1200 bezoekers op 6 grote evenementen en verwelkomden 2600 deelnemers in 12 online infosessies. Achteraf worden die infosessies nog druk bekeken op ons YouTube-kanaal. Tot slot blijft onze online community op Facebook (8600 volgers), X/twitter (2000 volgers) en LinkedIn (3400 volgers) spontaan groeien.

Complimenten van VREG en Greenpeace – Ook in 2023 kreeg Ecopower heel wat waardering van onafhankelijke partijen. Greenpeace kende ons in het jaarlijkse groenestroomklassement een score van 20 op 20 toe en in de servicecheck van de VREG blijven we steevast de beste van de klas met vijf sterren voor onze uitmuntende dienstverlening. Een mooie pluim voor de klantendienst!

Enkele andere Ecopower-acties en initiatieven in de kijker: STEP2030

Terwijl ons stembureau de stemmen ging analyseren en tellen (het is een hele puzzel om de live stemmen, de digitale stemmen en de stemmen op voorhand correct te verwerken), maakten we een half uurtje tijd om enkele mooie initiatieven van 2023 in de kijker te plaatsen. Voor elke van de zes strategische krachtlijnen van Ecopower lichtten zes verschillende medewerkers een sprekende mijlpaal of actie toe. Veel kijkplezier!

Uitsmijter: een radio-interview bij Radio Centraal

Coöperant iez Thiry, ook programmamaker bij Radio Centraal, was aanwezig in de algemene vergadering. Geïnspireerd door de inhoud van de algemene vergadering en de positieve sfeer bij zowel medewerkers als coöperanten, snelde ze na afloop naar de studio en belde ze voor een telefonisch interview van wel 25 minuten met de communicatieverantwoordelijke van Ecopower.

Beluister het hier en deel het vooral met uw vrienden en kennissen die het mooie verhaal van Ecopower en burgerenergie nog niet kennen.

Nagenieten met enkele sfeerbeelden

De Ecopower-collega's aan het onthaal zorgden voor een vlotte registratie en een warm welkom:


De technische ondersteuning voor de digitale deelnemers, die konden hun vragen stellen via de chat:


Napraten met Ecopower-medewerkers tijdens de receptie: