cornerDubbel
cornerDubbel
#66

PowerPost Maart 2023

Praktisch

De editie 2023 vindt plaats bij ‘Les Ateliers des Tanneurs’, Huidevetterstraat 60A, 1000 Brussel; een prachtige locatie op 10 minuten wandelen van het station Brussel Zuid (neem de uitgang Fonsnylaan).

Coöperatieve infomarkt

Na drie digitale jaren, eindelijk weer een moment van echte ontmoeting! Om dat te vieren organiseren we aansluitend op de algemene vergadering een coöperatieve infomarkt met een hapje en een drankje. Daar kunt u in gesprek gaan met elkaar en met medewerkers van Ecopower aan vier thematische infostandjes (projecten, SeaCoop, elektriciteitslevering en leden- & ambassadeurswerking). Ook kunt u kennismaken met coöperatieve initiatieven uit andere sectoren:

 • Neibo (coöperatief telefoneren)
 • Nubo (coöperatieve cloud-opslag en e-mail)
 • Partago (coöperatief autodelen)
 • Wooncoop/De woongenoten (coöperatief wonen)
Wat is er nieuw dit jaar?

We werken met inschrijvingen zodat we kunnen inschatten of er voldoende plaatsen en broodjes zijn. Inschrijven via www.ecopower.be/av2023.

U kunt de algemene vergadering ook online op afstand volgen. Ook dan moet u inschrijven via de website zodat we u op voorhand de link bezorgen.

Nog anders dit jaar: we bieden nieuwe mogelijkheden om te stemmen, zo kunnen ook de leden die niet aanwezig zijn hun stem uitbrengen. U kunt stemmen op vier manieren. Alle coöperanten krijgen meer uitleg en een unieke code per e-mail een week voor de algemene vergadering:

 • digitaal op voorhand (vanaf 1 week vooraf)
 • digitaal op afstand tijdens de algemene vergadering
 • digitaal in de zaal tijdens de algemene vergadering op uw smartphone
 • met pen en papier in de zaal tijdens de algemene vergadering


OPGELET: de communicatie over het digitaal stemmen verloopt per e-mail. We hebben niet van alle coöperanten een e-mailadres. We stuurden recent naar alle coöperanten de mailing over het einde van de contractstop. Kreeg u die niet? Dan hebben we wellicht geen correct e-mailadres van u. Bedankt om het te bezorgen aan de klantendienst via info@ecopower.be, samen met uw EcopowerID.

Oproep kandidaat-bestuursleden en controlerende coöperanten

Er zijn dit jaar verkiezingen voor het bestuursorgaan. Enkele bestuursleden engageren zich voor een nieuw mandaat, zij worden aangevuld met kandidaten uit de vorige oproep en nieuwe kandidaten. Het huidige bestuur stelt aan de algemene vergadering de geselecteerde kandidaten voor. Wilt u zich kandidaat stellen? Dat kan tot 10 april, lees meer over de procedure op www.ecopower.be/av2023.

Daarnaast loopt het mandaat van de huidige controlerende coöperanten af. Ook daarvoor kunt u zich kandidaat stellen tot uiterlijk 10 april. Wat dat precies inhoudt en hoe de procedure verloopt leest u op www.ecopower.be/av2023.

Documenten en informatie

Alle officiële documenten die u nodig heeft voor de algemene vergadering verschijnen twee weken vooraf op www.ecopower.be/av2023:

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Verslag van het bestuursorgaan aan de algemene vergadering
 • Verslag commissaris-revisor
 • Kandidaten bestuursorgaan
 • Kandidaten controlerende coöperanten

Beschikt u niet over een computer en krijgt u de nodige documenten graag met de post? Dat kan op aanvraag bij de klantendienst op 03 287 37 79.

“We kijken ontzettend uit naar de ontmoeting met de leden tijdens de algemene vergadering en de infomarkt. Deze momenten van uitwisseling zijn van grote waarde voor een burgercoöperatie.”

– Margot Vingerhoedt, verantwoordelijke communicatie & ledenwerking

AGENDA ALGEMENE VERGADERING 2023
 1. Welkom & agenda 
 2. Stemming 0: agenda
 3. Jaarverslag en financiën 2022
 4. Vraag & antwoord
 5. Stemming 1: jaarrekening
 6. Stemming 2: bestemming van het resultaat
 7. Stemming 3: kwijting van het bestuursorgaan
 8. Kandidaten bestuur
 9. Kandidaten controlerende coöperanten
 10. Vraag & antwoord
 11. Stemming 4: benoeming en herbenoeming van de bestuursleden 
 12. Stemming 5: controlerende coöperanten
Informatieve sessies vooraf

Omdat de ruimte voor inhoud en dialoog in een algemene vergadering beperkt is, organiseren we ook infosessies vooraf. Er zijn vier thematische sessies die u elk op twee momenten kunt volgen. Inschrijven kan via www.ecopower.be/av2023.

1. Financiën & algemene vergadering (online)
maandag 17 april, 12.30 tot 13.30 uur
woensdag 19 april, 20.00 tot 21.00 uur

Hoe leest u de jaarcijfers van Ecopower? Hoe gaat het financieel met Ecopower? Hoe zien de balans en een jaarrekening er precies uit? In deze sessie gaan we er dieper op in en maken we ruim tijd voor vragen. Tijdens de algemene vergadering worden de cijfers uiteraard ook kort toegelicht.

2. Projectontwikkeling (online)
dinsdag 18 april, 20.00 tot 21.00 uur
donderdag 20 april, 12.30 tot 13.30 uur

Hoe staat het met de investeringsprojecten van Ecopower? Welke realisaties waren er in 2022? En wat brengt de toekomst? Wie meer wil weten en vragen heeft over de projectwerking van Ecopower is hier aan het juiste adres.

3. Elektriciteitsleverancier (online)
maandag 17 april, 20.00 tot 21.00 uur
woensdag 19 april, 12.30 tot 13.30 uur

Welke evoluties vonden er plaats op de elektriciteitsmarkt? En wat veranderde er voor de elektriciteitslevering bij Ecopower? Hoe en waarom maken we de keuzes die we maken? Wie meer wil weten over de werking van Ecopower als elektriciteitsleverancier is van harte welkom.

4. Kandidaten bestuur (online)
donderdag 20 april, 20.00 tot 21.00 uur

Op de agenda van de algemene vergadering staat dit jaar ook de benoeming en herbenoeming van het bestuur. In deze sessie stellen we de kandidaten voor die zijn geselecteerd door het huidige bestuur. Zo kunt u kennismaken en vragen stellen voor u uw stem uitbrengt.

-
5. Infosessie voor de algemene vergadering (live)

zaterdag 29 april, 10.00 tot 10.50 uur

Voor wie de digitale infosessies niet kan volgen of wie graag nog in gesprek gaat voor de start van de algemene vergadering, is er een optioneel live infomoment dat start om stipt 10.00 uur. Duid bij uw inschrijving voor de algemene vergadering aan dat u naar de sessie vooraf komt en zorg dat u zeker op tijd bent.

Programma
10.00 - 10.55 uur welkom met koffie / optionele informatiesessie vooraf
11.00 - 12.30 uuralgemene vergadering
12.30 - 14.30 uurnapraten met een hapje en een drankje op de coöperatieve infomarkt

Een terugblik op 2022  
en vooruitzicht 2023

Zou 2022 de geschiedenis ingaan als een kantelmoment? Iedereen lijkt er nu wel van overtuigd dat het einde verhaal is voor aardgas. De energiecrisis toonde de urgentie van energie-onafhankelijkheid en meer lokale hernieuwbare energie. Ze zorgde daarnaast voor heel wat spanning. Ook bij Ecopower. Marktprijzen stegen naar een hoogtepunt in augustus om daarna weer wat te zakken – maar ze blijven hoog. Wie burgerstroom van Ecopower verbruikt deed ruim voordeel in 2022. Voor een gemiddelde coöperatieve klant was de factuur 500 euro lager dan het marktgemiddelde.

Omdat onze kosten bij hoge marktprijzen ook veel hoger zijn, schakelde Ecopower eind 2022 over naar een nieuwe prijsformule: half vast en half variabel. Deze formule levert ook in 2023 een gunstige prijs op. Ze zorgt bovendien voor een gezonde combinatie van stabiliteit (dankzij de eigen stroomproductie) en flexibiliteit (dankzij de deels variabele prijs). Stijgen de marktprijzen en daarmee ook de kosten weer? Dan volgt de helft van onze prijs die stijging. Bij dalende prijzen blijven de inkomsten voor de projecten toch voldoende. De dienst marktwerking volgt dit nauwgezet op en zet flinke stappen vooruit: met een project om dynamische prijzen mogelijk te maken en een project om in te spelen op flexibiliteit.

Verder is er goed nieuws van het investeringsfront. Ecopower bouwt twee windturbines in Schelle en twee windturbines in Lille. Die worden in 2023 in dienst genomen. Eerst is Schelle aan de beurt, op 1 mei, waardoor er vanaf die datum alvast 3000 klanten bij kunnen komen. Daar zijn we na meer dan een jaar klantenstop erg blij mee. In 2024 staan investeringen in drie windturbines in Ranst en een in Bilzen op het programma. Ondertussen investeren we volop in zonneprojecten: 2 MW in 2022 en 4 MW in 2023. We werken aan nieuwe windprojecten, grotere zonneprojecten, coöperatieve warmtenetten en een ambitieus plan op zee. Samen met alle hernieuwbare-energiecoöperaties in België gaan we voor burgerparticipatie in de nieuwe offshore windparken.

De pelletfabriek had een behoorlijk jaar. We sleepten nog een aantal ongunstige contracten mee van 2021 en de prijzen voor energie en grondstoffen hadden impact op de productieprijs. De gestegen verkoopprijzen in 2022 hebben gelukkig veel goedgemaakt. Het blijft wel een moeilijke markt.

In 2022 was er - vergelijkbaar met 2021 - opnieuw weinig windproductie. De zonneprojecten deden het wel heel goed. Het totale verbruik en het aantal klanten bleef nagenoeg gelijk, onder andere door de contractstop.

Ecopower sluit het jaar af met winst, de detailcijfers publiceren we in het jaarverslag. Voor het juiste perspectief mag u daarbij niet vergeten dat die winst een veelvoud kleiner is dan het voordeel dat alle klanten samen hebben gehad dankzij de lage prijs voor groene burgerstroom in 2022.

Daarnaast werkten we aan de maatschappelijke impact en sociale cohesie van onze burgercoöperatie. We zetten stappen in een project met de stad Eeklo dat voor mensen in energiearmoede de financiële drempel wegneemt om lid te worden van Ecopower, we testen in Leuven hoe we coöperanten kunnen activeren in de energietransitie en we lanceerden een solidariteitscampagne om de energiepremie te schenken aan lidorganisaties van het Netwerk tegen Armoede. Ook onderzoeken we manieren om de ledenbetrokkenheid te versterken en te diversifiëren.

In ons bestuur zetelen nu alvast evenveel mannen als vrouwen. Dat willen we graag op alle niveaus van participatie.

-

Projectnieuws

Zonnepanelen op de spoorwegberm in Dilbeek

Voor spoorwegbeheerder Infrabel mag Ecopower een zonneproject van 930 kWp realiseren op een spoorwegberm in Dilbeek. Dit wordt onze eerste installatie op de grond. De opgewekte elektriciteit wordt volledig gebruikt door Infrabel: meteen een mooie bijdrage aan duurzaam openbaar vervoer. Vooraleer we beginnen bouwen is er eerst nog een omgevingsvergunning nodig. We hopen het project in het najaar van 2023 te realiseren. Lees meer op www.ecopower.be/infrabel.

Zonnepanelen op ziekenhuis en carport bij AZ Alma in Eeklo

Bij ziekenhuis AZ Alma in Eeklo plaatsen we een installatie van maar liefst 1479 kWp (2900 zonnepanelen). Meteen ons eerste zonneproject met een vermogen groter dan 1 MWp. De zonnepanelen komen niet alleen op de daken, ook de parking wordt benut voor het opwekken van hernieuwbare energie. Hiervoor bouwen we carports waarop de zonnepanelen bevestigd worden; een tweede primeur voor Ecopower. Voor de installatie op de carport is nog een omgevingsvergunning nodig. We verwachten in de loop van 2023 te kunnen starten met de bouw. Lees meer op www.ecopower.be/az-alma.

“Deze twee innovatieve zonneprojecten betekenen drie mooie primeurs voor Ecopower: een grondinstallatie, een carport én een eerste zonneproject groter dan 1 MWp.”

– Geert Van den Berge, projectverantwoordelijke

Nieuw VEB-raamcontract

Ecopower is samen met andere burgercoöperaties geselecteerd om binnen het nieuwe raamcontract van het VEB zonneprojecten met burgerparticipatie te realiseren bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Het Vlaams EnergieBedrijf ontzorgt de openbare sector om duurzaam en efficiënt met energie om te springen. Dankzij dit raamcontract zijn individuele aanbestedingen niet meer nodig en kunnen tal van vzw’s, organisaties en gemeentelijke gebouwen eenvoudig en zonder eigen financiering zonnepanelen leggen. Goed voor het klimaat én voor de portemonnee

Bent u betrokken bij een vzw, school of (lokaal) bestuur? Lees dan de details van dit aanbod op www.ecopower.be/VEB en deel het artikel met de juiste personen in de organisatie.

PowerUp

In het Europese project PowerUp rolt partner Ecopower een pilootproject uit in Eeklo, al jaren een voortrekker in de productie van lokale hernieuwbare energie. Stad Eeklo en Ecopower willen dankzij de opbrengsten van de windturbine aan de Huysmanhoeve – eigendom van de stad en van burgercoöperaties Ecopower en Volterra – zorgen dat ook kwetsbare gezinnen toegang krijgen tot lokale burgerenergie tegen een faire prijs. Eens getest en verbeterd, kan dit model vervolgens elders toegepast worden. Meer op www.ecopower.be/powerup en in het interview met Jan De Pauw (Ecopower) en Fien Vanderbeke (stad Eeklo) op www.ecopower.be/interview-powerup.

Foto van ‘Gemeente voor de Toekomst: de projectpartners van PowerUp bij de Huysmanhoeve in Eeklo
Foto van ‘Gemeente voor de Toekomst: de projectpartners van PowerUp bij de Huysmanhoeve in Eeklo
Bouw windprojecten Schelle en Lille

Dat we twee windprojecten bouwen in Schelle en Lille weet u intussen vast wel. Hoe het staat met de werken? En hoe de fases van de bouw eruitzien? Dat kunt u in woord en beeld volgen op www.ecopower.be/schelle-tijdlijn en www.ecopower.be/lille-tijdlijn.

In Schelle organiseerden we op zondag 26 maart een werfbezoek. Een (foto)verslag daarvan verschijnt binnenkort op de website.

Vacatures
& ander nieuws

medewerker exploitatie hernieuwbare energie

Als lid van het exploitatieteam ben je mee verantwoordelijk voor het operationele beheer van de pv-installaties, windturbines en kleine waterkrachtcentrales van Ecopower. Bij foutmeldingen en incidenten zorg je voor een gepaste oplossing zodat de installaties optimaal werken en maximaal renderen. Je verwerkt en analyseert productiedata, je plant onderhoud en interventies, beheert de relaties met externe partijen en gaat zelf ter plaatse wanneer nodig.

Ben jij technisch sterk, heb je kennis van elektriciteit en ervaring met het onderhoud van productie-installaties? Heb je affiniteit met duurzaam, coöperatief ondernemen? Lees de volledige vacature en solliciteer uiterlijk op woensdag 19 april via www.ecopower.be/vacatures.

Projectingenieur zonne-energie (PV)

Je maakt deel uit van het pv-team van Ecopower. Je zorgt voor de nodige technische kennis en expertise bij alle fases van kleine en grote pv-projecten, van design en contracting tot constructie en indienstname. Je waakt over budget, kwaliteit, planning en goede afspraken met externe partijen.

Heb je een hogere technische opleiding, een degelijke kennis van elektriciteit en ervaring met de ontwikkeling van pv-projecten? Ben je een verantwoordelijke planner met respect voor procedures en veiligheid? Heb je een duurzaam, coöperatief hart? Lees dan de hele vacature en solliciteer voor 19 april via www.ecopower.be/vacatures

GEEN FISCAAL ATTEST DIT JAAR

Naar aanleiding van het indienen van de belastingaangifte krijgt u normaal gesproken een fiscaal attest van Ecopower over de roerende voorheffing. Omdat er in 2022 geen dividend werd uitgekeerd voor het boekjaar 2021, krijgt u dit jaar geen fiscaal attest.

UPDATE ELEKTRICITEITSMARKT EN STROOMLEVERING

Er bewoog de afgelopen tijd heel wat op de elektriciteitsmarkt en bij Ecopower. We hebben breed gecommuniceerd via uiteenlopende kanalen over:

Het nieuwe prijssysteem sinds 1 november 2022: de prijsformule voor onze groene burgerstroom is nu half vast en half variabel. Lees hier meer.

De invoering van het capaciteitstarief op 1 januari 2023 en daaraan gekoppeld het verdwijnen van de all-in-prijs bij Ecopower. Lees hier meer. Naar aanleiding van deze wijzigingen publiceerden we een vernieuwde prijspagina met tariefkaarten en een nieuwe prijssimulator.

De nieuwe prijs vanaf 1 mei 2023: een prijsdaling voor afname en voor injectie, afgestemd op de dalende trend op de markt. Lees hier meer.

Het einde van de contractstop: dankzij het windproject in Schelle kunnen er 3000 nieuwe klanten bij vanaf 1 mei. Of er op dit moment nog klanten bij kunnen was bij het ter perse gaan nog onzeker.