Waarom houtpellets?

Ecopower cvba staat garant voor het echte groene karakter van zijn elektriciteit uit zon, wind en waterkracht. Ook voor pellets, een hernieuwbare bron van warmte gemaakt van biomassa, maken we dat waar. Zo zijn onze klanten zeker van de duurzaamheid, kwaliteit en een goede dienstverlening.

Willen wij heel België en Nederland aan de pellets? Natuurlijk niet, maar pellets spelen wel een rol in het verduurzamen van onze warmtevoorzieningen. En de noodzaak om onze warmte te vergroenen is groot: een doorsnee gezin in Vlaanderen verbruikt jaarlijks 3.500 kWh voor elektriciteit, 23.260 kWh voor verwarming, koken en sanitair warm water[1] en 20.000 kWh voor transport[2]. Bovendien is stookolie, een fossiele brandstof met een nefaste milieu-impact, nog steeds de meest gebruikte warmtebron na aardgas. Vooral in Limburg (31,0%) en in Vlaams Brabant (37,3%) is het aandeel stookolie nog erg groot[3].

Hernieuwbare, realistische en betaalbare alternatieven zijn urgent. In Vlaanderen richt de overheid zich voornamelijk op individuele warmtepompen en collectieve warmtenetten. Ook zonneboilers en op termijn groen gas kunnen oplossingen bieden. Maar die duurzame alternatieven zijn lang niet voor elk gezin een praktische, betaalbare en onmiddellijk beschikbare optie. Warmtenetten vergen een collectieve aanpak, voldoende dichte bebouwing en beschikbare (rest)warmtebron. Terwijl voor een efficiënte warmtepomp een perfect geïsoleerde woning een must is. In bepaalde omstandigheden is verwarmen met pellets de beste keuze en verdient deze vorm van biomassa dus een plekje in de warmtetransitie.

In het najaar van 2018 organiseerde Ecopower Energiecafés waar onder andere werd besproken hoe we op termijn zonder fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas kunnen verwarmen. Het verslag daarvan leest u hier.

Ook zijn de houtkachel en de open haard nog steeds populair in België. De uitstoot daarvan is sterk afhankelijk van het gebruik: de kwaliteit en het vochtgehalte van het hout en de manier van aansteken en bijvullen kunnen de uitstoot sterk beïnvloeden. Dankzij de optimalisering en normering van de brandstof én de geautomatiseerde werking van een pelletkachel of -ketel zijn duurzaam geproduceerde, lokale pellets zonder twijfel de best mogelijke toepassing van houtverbranding.

Houtpellets dus. In specifieke situaties en onder strikte voorwaarden. En net om aan die voorwaarden te voldoen, kiest Ecopower voor eigen productie. Daarover zijn we net zo transparant als over onze elektriciteit.

Wat zijn duurzame pellets?

Pellets zijn geoptimaliseerde biomassa, geschikt om te verbranden in geautomatiseerde pelletkachels en –ketels. Dat geeft het hoogste rendement, de zuiverste verbranding en de laagste uitstoot. Geen pellets dus om elektriciteit op te wekken in biomassacentrales, dat rendement ligt te laag en de schaalgrootte maakt ecologisch verantwoord werken onmogelijk.

De grondstof voor Ecopower-pellets komt uit een straal van 150 km rond de fabriek in Ham. Die korte keten beperkt het transport. Ecopower combineert onbewerkte resten uit zagerijen met die delen van de stam die niet geschikt zijn om als constructiemateriaal te gebruiken. Er worden geen bomen geoogst speciaal voor pelletproductie. Wel geven we de reststromen een bestemming in onze pelletfabriek.

Naast de bijkomende voorwaarden die we onszelf opleggen vanuit onze ecologische transitievisie, beantwoorden Ecopower-pellets uiteraard ook aan alle wettelijke uitstootnormen en dragen ze het internationaal erkende kwaliteitslabel ENplus A1.

Lees meer over pellets en duurzaamheid in ons pelletdossier.

Pellets bestellen kan via de webshop of bij een verkooppunt in uw buurt.


[1] Bron: VREG, evolutie energiegebruik, geraadpleegd in maart 2019 www.vreg.be/nl/evolutie-energieverbruik
[2] Bron: Open data Vlaamse overheid, Gezinsuitgaven voor verkeer en vervoer, geraadpleegd in maart 2019: opendata.vlaanderen.be
[3] Bron: VREG Marktmonitor 2018