Het eerste thema van de Ecopower- Energiecafés wist meteen het grootste aantal geïnteresseerden te lokken. Meer dan 410 mensen waren benieuwd naar wat er nu op de elektriciteitsmarkt verandert. Tijdens twee online sessies op 10 november gidsten we u door de prijswijziging in 2021, de digitale meter en het capaciteitstarief. In dit verslag bundelen we de antwoorden op de gestelde vragen.


Herbekijk hier eerst het informatieve filmpje dat we vooraf publiceerden.

Vragen over zonnepanelen en facturatie met een analoge meter, een digitale meter of over de komende metervervanging? Alle nuttige informatie daarover vindt u in ons uitgebreide dossier zonnepanelen.

OPGELET: dit verslag dateert van 12 december 2020 en wordt niet geactualiseerd! Het dossier zonnepanelen houden we wel up to date.We groepeerden alle vragen van het Energiecafé in twaalf thema's. Klik erop om snel naar het thema te springen dat u interesseert. Met CTRL+F kunt u ook makkelijk zoeken naar een specifiek thema of woord op deze pagina.

 1. Energy communities, collectieve auto-consumptie, energie delen…
 2. Keuze enkelvoudig of tweevoudig tarief
 3. Digitale meter
 4. Dynamisch tarief
 5. Capaciteitstarief
 6. Vergoeding door Ecopower vanaf 2021
 7. Batterijen en opslag (ook in verband met het capaciteitstarief)
 8. Terugdraaiende teller
 9. Hulp van Ecopower
 10. Sturingen algemeen
 11. Ecopower
 12. Varia


1. Energy communities, collectieve auto-consumptie, energie delen…

Zien jullie een rol voor energy communities en collectieve auto-consumptie van hernieuwbare energie in de werking van de energiemarkt, en in de werking van Ecopower specifiek?

Het is afwachten wat er voor energy communities zal afgesproken worden. Uitwisseling van energie tussen leden van een community zonder netkosten te betalen zit er wellicht niet in.

Energie op het net zetten met zonnepanelen. Kan er in de toekomst meer energie op het net gezet worden met zonnepanelen dan je verbruikt?

Ja, als gekozen wordt voor de formule van beperkte vermarkting (alle verbruik over de meter wordt aan gewone prijs aangerekend en er komt een vergoeding voor alle geïnjecteerde elektriciteit).

Particulieren verkopen elektriciteit door.

Mijn dak heeft nog veel plaats terwijl mijn huidige productie op jaarbasis hetzelfde is als mijn verbruik. Ik heb een digitale meter. Heb ik het goed begrepen dat ik volgend jaar mijn dak helemaal kan gaan vol leggen en het overschot gewoon kan verkopen?

Ja. Let wel, die vergoeding is in principe niet voldoende om de investering te verantwoorden.

Kan ik via Ecopower elektriciteit verkopen aan een buur (die ook bij Ecopower is maar geen PV-panelen heeft)

Onrechtstreeks wel. U verkoopt de injectie aan Ecopower en de buur koopt van Ecopower via het net. Er is op dit moment geen verschil af het een buur is of iemand die helemaal ergens anders woont.

Energiedelen

Europa verplicht om dit in te voeren maar hiervan spreken jullie niet. Bijvoorbeeld een landbouwer die een grote hal vol panelen plaatst en die elektriciteit in zijn buurt (via Ecopower ) verkoopt aan Ecopower-klanten.

Dit is op dit moment niet in de marktwerking voorzien. De netbeheerders zijn hier niet voor gewonnen. Hiermee zal er minder distributiekost betaald worden en die zal dan verrekend moeten worden naar alle andere netgebruikers.

Gemeenschappelijke PV-installatie, zonnedelen.

Mijn ouders zijn recent verhuisd naar een gehuurd appartement, waar men een gemeenschappelijke zonnepaneleninstallatie heeft. Elk appartement wordt bedeeld door een aantal zonnepanelen. Is er een verschil tussen eigenaar zijn van de zonnepanelen, of huurder zijn van een appartement (of huis) dat voorzien is van een fotovoltaïsche installatie?

Alles hangt af van de afspraken tussen eigenaar en huurder. Is de huurprijs iets hoger om de investering te vergoeden? Verder kan het min of meer gelijk zijn.

Local energy communities worden een cruciale systeemdeelnemer in ons toekomstige gedistribueerde energiesysteem. Wat is de huidige stand van zaken maar vooral hoe wenst Ecopower te participeren?

Er is nog geen regelgevend werk in Vlaanderen en België hierover. We spelen daar graag op in en we hebben onze inbreng hiervoor gedaan.

Offgrid

Is het juridisch toegelaten zelf een energienet opzetten met je buren?

Niet als er ook een connectie naar het distributienet is. Als er een goede regelgeving komt voor energy communities, zijn er in andere gevallen wel mogelijkheden, zeker als het gaat over zonnepanelen op een appartementsgebouw met daarbij aparte meters voor elk appartement. Op dit ogenblik is zo’n totale offgrid-toepassing toekomstmuziek.

2. Keuze enkelvoudig of tweevoudig tarief


Nu hebben we enkelvoudig tarief, zou het dan niet beter naar toekomst ook weer tweevoudig worden? Met een elektrische wagen lijkt een dag/nachtmeter namelijk vaak interessanter, maar Ecopower biedt dat jammer genoeg niet aan nu.

Vanaf 2022 zal er geen tweevoudig tarief meer bestaan. Er zal wellicht wel de keuze zijn tussen enkelvoudig tarief en dynamisch tarief. Dat laatste geeft een prijs die elk uur verandert op basis van de marktprijs.

Warmtepomp en zonnepanelen zonder terugdraaiende teller? Dat betekent: opbrengst in de zomer wanneer je de warmtepomp niet gebruikt wordt, hoog verbruik in de winter bij weinig opbrengst...

De huidige terugdraaiende teller met een prosumententarief rekent met een direct verbruik – zonder dat het over de teller gaat – van ongeveer 30%. Op die basis is het prosumententarief bepaald. Bij de beperkte vermarkting – alle verbruik over de meter wordt aan gewone prijs aangerekend en er komt een vergoeding voor alle geïnjecteerde elektriciteit – wordt de reële distributiekost gerekend. Vermits er ook nog verbruik is voor sanitair warm water kan dat dus even goed uitkomen.

Is het voordelig om in dag-nachttarief te blijven als je zonnepanelen hebt geplaatst? (bij mij was dat voor de installatie zo, en ik vermoed dat dat automatisch zo blijft nu ze onlangs een digitale meter hebben geplaatst).

U kunt eenmalig gratis overschakelen van dag-nacht naar enkelvoudig. Nadien kost het iets meer dan 10 euro om te veranderen.

Een probleem bij de tellers is het verschil tussen geleverde en verbruikte stroom. Zoals het er nu uitziet, lijkt het alsof ik in de zomer - als er veel zon is - de was in de droogkast moet drogen (om toch maar mijn elektriciteit zelf te verbruiken) en in de winter mijn kleren in de tuin te drogen te hangen. Daarnaast lever ik natuurlijk stroom op een moment dat hij overvloedig is en dus niets kost; het verbruik is dan weer op momenten dat stroom veeleer duur is.

De gelijktijdigheid van productie en verbruik is financieel interessant, maar dat mag uw normaal leven niet beheersen. Het klopt niet dat de prijs in de zomer als er zon is altijd heel laag is. De voorbeelden die in de pers komen zijn altijd extremen. Dikwijls is er maar een klein beetje verschil met de prijs op diezelfde dag ’s avonds.

Is de keuze definitief?

U kiest bij installatie, daarna kost het 10 euro om te veranderen tussen enkelvoudig of tweevoudig.

Ik heb een dubbele elektriciteitsmeter (dag en nacht afzonderlijk). Overdag heb ik, dankzij mijn zonnepanelen, jaarlijks een overschot van zo'n 1000 kWh, maar voor het avond- en weekendtarief is het telkens heel nipt om daar ook op nul te arriveren. Dat doe ik door het verbruik zoveel mogelijk naar overdag te verschuiven. Kan ik alsnog overschakelen naar een enkele meter, hetzij nu nog, hetzij bij een eventuele omschakeling naar een digitale meter?

Ja, u kunt alsnog overschakelen, ook bij de omschakeling naar een digitale meter Wachten tot de digitale meter lijkt de beste keuze. Dan moet u wel aangeven dat u een enkelvoudig tarief wilt. U kunt opzoeken of u al in de planning zit voor de installatie van een digitale meter. Dat doet u hier.

3. Digitale meter

Kan u die weigeren?

Ik ben sceptisch om de overstap naar de digitale meter te doen en ben dus behoudsgezind (analoge meter behouden). Ik begrijp dat iedereen toch verplicht dient over te stappen uiterlijk tegen 2024?

Kunnen we de digitale meter weigeren? Is die verplicht?

Niet voordelig voor mij denk ik. Kunnen we weigeren?

De bedoeling is om alle meters snel te veranderen naar een digitale meter. Tegen 2024 zou 80% vervangen moeten zijn. In principe kunt u niet weigeren. Het is de standaardmeter voor de netbeheerders. Als u elektriciteit van het net wilt, dan moet u de apparatuur van de netbeheerder gebruiken. Als u een digitale meter krijgt, dan hoeft er niets te veranderen. U kunt op een systeem van jaarlijkse uitlezing voor de facturatie blijven. U kunt ook kiezen of u een enkelvoudige, dan wel dag-nachtmeter-instelling wilt.

Timing installatie digitale meter - verrekening

Voor Fluvius: waarom is het niet mogelijk om gratis op eigen vraag een digitale meter te krijgen. Ik zou er graag een willen (en naar optie 2-tarief switchen, de bidirectionele meter) maar ik moet mijn beurt afwachten.

Er wordt zoveel mogelijk gegroepeerd uitgerold, bijvoorbeeld in een hele straat tegelijk, wellicht om de kosten te beperken.

Wat gaan ze doen met de opgewekte stroom ‘onder nul’ te veel geproduceerde stroom, als men een nieuwe digitale meter komt plaatsen?

Als u in het systeem van terugdraaiende meter blijft, dan blijft alles zoals het voordien was met de analoge meter. Als u overgaat naar het systeem van beperkte vermarkting (alle verbruik over de meter wordt aan gewone prijs aangerekend en er komt een vergoeding voor alle geïnjecteerde elektriciteit) dan krijgt u een vergoeding voor elke geïnjecteerde kWh. Ook voor het gedeelte ‘onder nul’.

Nu wordt mijn tellerstand in september opgenomen. Blijft dat zo met de digitale teller? Blijft de opname van de meterstand voor de facturatie, hetzelfde na het plaatsen van een digitale meter, dus dezelfde dag/maand? En hoe kunnen wij dit als consument controleren?

Als uw meteropname jaarlijks blijft (de standaard), dan zal ook het opnamemoment gelijk blijven. U zult het zien op uw jaarlijkse afrekening.

Taksen en heffingen betaal je nu enkel op het netto-verbruik. Met een nieuwe meter op alle verbruikte stroom of netto verbruik?

Bij een terugdraaiende meter betaalt u op het saldo de volle prijs van het net, plus een prosumententarief dat overeenkomt met de distributiekosten van het gedeelte dat u op het net hebt gezet en er weer afgenomen.

Bij de zogenaamde optie 2 (bidirectionele meter) is het net hetzelfde, maar dan op basis van de reële distributiekosten in plaats van het prosumententarief.

Vanaf 2021 wordt die optie 2 de beperkte vermarkting. U betaalt de volledige prijs voor alle afname en u krijgt een vergoeding voor alle injectie. Omdat de leverancier die elektriciteit die u injecteert niet op het net moet zetten voor andere klanten is de waarde inclusief taksen en heffingen.

Stel: de analoge meter wordt vervangen door een digitale. Ben je de productie kwijt als die op dat moment onder nul staat?

Fluvius compenseert, ze zetten het saldo over door administratief de beginstanden aan te passen. Opgespaarde injectie krijg je op dat moment niet kwijt.

Digitale meter: technische vragen

Klopt het dat de digitale meter ongeveer 20% meer verbruik registreert omdat hij rekening houdt met de werkelijke cos phi terwijl de oude meter dit niet deed?

Komt er ook voor gas een digitale meter?

Kan de digitale meter iets aansturen van als er injectie is, bijvoorbeeld een boiler?

Hoe beveiligd is de software tegen fraude en hacking in de digitale meter?

20% meer verbruik: dat is het eerste dat we hiervan horen.

Als u een digitale meter krijgt voor elektriciteit, wordt meteen ook voor het gas een digitale meter geïnstalleerd.

De digitale meter kan niet rechtstreeks aansturen. Er kan wel een toestel aangekoppeld worden dat – als u zelf de poort openstelt – detailgegevens van uw meter kan uitlezen en daarin kan mogelijk een sturing zitten.

De netbeheerder maakt zich sterk dat ze een uiterst veilig systeem hebben. We hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Doorgestuurde data worden versleuteld. U blijft altijd eigenaar van uw data.

Digitale meter: opmerkingen

Het is jammer dat je niet eerst een jaar kunt testen met een digitale meter. Zo zou je kunnen nagaan of je er profijt mee doet of niet.

U kunt zonder probleem een jaar testen en op je huidige instellingen blijven met de digitale meter om daarna al of niet naar een ander systeem over te schakelen.

Mijn conclusie is: de digitale meter is geen slimme meter en je kunt er niet mee bijsturen om eigen productie en verbruik af te stemmen. Goed geregeld om te energie en geld te besparen???

De digitale meter is geen slimme meter. Met de gegevens kunt u wel iets slims doen. U kunt ze uitlezen bij Fluvius, u kunt ze doorzetten naar een monitoringssysteem zoals EnergieID, u kunt ze inlezen in een toestel dat slim daarop kan reageren en sturen.

Als de digitale meter niet rechtstreeks het netto-verbruik kan weergeven, geeft dit aan dat het Vlaamse beleid nog niet ten volle het principe 'energy efficiency first' onderschrijft - terwijl dit een leidend principe is voor de Europese Commissie. Een gemiste kans.

Zowel verbruik als injectie worden gemeten. Netto-verbruik is het saldo van beide. Je zou kunnen zeggen dat de terugdraaiende meter juist een vals beeld gaf. U verbruikt 5000 kWh en produceert ook 5000 kWh. Netto 0 kWh. Dan lijkt het of u goed bezig bent, maar voor een doorsnee gezin en doorsnee woning is 5000 kWh verbruik wel heel veel. Als u de gegevens van de digitale meter inleest in een monitoringplatform, zoals EnergieID, dan kunt u met een eenvoudige klik verbruik, injectie en netto-verbruik aflezen of in een grafiek zien. Als u ook een meter hebt op uw productie, dan ziet u echt alles – ook het verbruik aan uw kant van de meter.

Het prosumententarief is ingevoerd en wel op basis van de nominale capaciteit die nooit gehaald wordt. Is natuurlijk veel aantrekkelijker dan dit op basis te doen van geproduceerde kWh. Zou wel kunnen gezien het feit dat geproduceerde kWh opgegeven moeten worden en gebruikt worden om de subsidie uit te betalen. Ik betaal dus zelfs voor de kWh die ik noodgedwongen weggeef. En ondanks het feit ik een contract voor 20 jaar heb met de overheid is er enige jaren bepaald dat ik mijn eigen, met duur geld betaalde productie, na 15 jaar kwijt zal raken. Krijg daarvoor een vergoeding die uiteraard niets voor gaat stellen i.v.m. de prijs die ik moet gaan betalen voor de kWh die ik ga gebruiken.

Het zou wel eens kunnen dat u voordeel hebt aan het systeem van de beperkte vermarkting. Dan krijgt u een vergoeding voor elke kWh die u op het net zet en u betaalt de reële distributiekost voor elektriciteit die op het net wordt gezet en er nadien weer door u afgehaald wordt (geen prosumententarief). Dat die vergoeding niet veel zou voorstellen, klopt overigens niet helemaal. Die prijs gaat wel degelijk een wezenlijk bedrag zijn.

Digitale meter: instellingen

Wie kiest? Huurder of verhuurder?

De netgebruiker kiest, in een huurwoning is dat dus de huurder. Het is mogelijk om over te schakelen van dag-nacht naar enkelvoudig en weer terug. De kostprijs voor die omschakeling bij een digitale meter is beperkt (10,2 euro).

Digitale meter heeft vier tellers dacht ik? Dag-injectie, dag-consumptie, nacht-injectie, nacht-consumptie?

Dat klopt. Als u kiest voor de enkelvoudige meter, dan wordt nacht niet gebruikt.

Digitale meter en PV-panelen

Wat met een PV-installatie die nog maar 9 jaar oud is en 20 jaar groenestroomcertificaten krijgt. Is de digitale meter geen nadeel: ik probeer op jaarbasis de teller op 0 te houden, ga ik een dubbel distributietarief moeten betalen?

U kunt blijven werken met het systeem van de terugdraaiende meter. Als het voordelig is, mag u ook overschakelen naar het systeem van beperkte vermarkting (alle verbruik wordt aangerekend en de injectie wordt vergoed).

Hoeveel zonnepaneeleigenaren zijn al overgestapt op de digitale meter en wat zijn de belangrijkste ervaringen tot nu toe (voor- en nadelen)? En nog voor de digitale meter, zijn er al nuttige applicaties van derde partijen beschikbaar voor thuisgebruikers? Zo ja, welke raadt u aan om nader te bekijken?

De uitrol van digitale meters gaat snel. Er zijn al heel veel mensen met zonnepanelen die een digitale meter hebben. Die blijft ingesteld als jaarlijks uitgelezen meter. Dat heeft dus geen effect

Digitale meter en prosumententarief

Blijft het prosumententarief bestaan als iedereen een digitale meter heeft?

Ja. De terugdraaiende meter blijft er voor wie een digitale meter heeft, voorlopig kunt u dat kiezen – tot 15 jaar na de installatie van zonnepanelen. Voor nieuwe PV-installaties gaat het naar de formule van de beperkte vermarkting. Sommige mensen zitten misschien beter die 15 jaar niet uit. Wie overschakelt naar de beperkte vermarkting, (alle verbruik wordt aangerekend en de injectie wordt vergoed) heeft geen prosumententarief. Het lopende proces heeft wel de bedoeling om op termijn de terugdraaiende meter af te schaffen.

Wordt er niet gesproken dat men in het nieuwe systeem zonder prosumententarief een injectieprijs zal moeten betalen voor de geïnjecteerde zonnestroom?

Ja. Dat is het systeem van beperkte vermarkting, waarbij u alle verbruik van het net betaalt aan de volle prijs en een vergoeding krijgt voor alle injectie op het net.

Digitale meter en netto-verbruik

Kan ik mijn netto-verbruik nog meten?

Zal ik met de digitale meter mijn netto-verbruik kunnen opvolgen, want met de terugdraaiende teller weet ik nu niet meer wat ik verbruik - de zonnestroom die ik rechtstreeks verbruik, wordt immers niet geteld. Ik weet wat mijn zonnepanelen produceren, maar welk deel ervan ik rechtstreeks verbruik en welk ik nog op het net zet, weet ik niet. Dus kan ik mijn netto-verbruik niet meer opvolgen.

Berekening nettoverbruik bij pv-panelen. meter vorig jaar, stand meter dit jaar en stand groenestroomteller vorig jaar en groenstroomteller dit jaar, denk ik dan zo zou toch een berekening mogelijk moeten maken. Je zal dit niet per dag maar toch per jaar kunnen bekijken?

Ja, het netto-verbruik valt nog te meten. U weet hoeveel u op het net zet met een digitale meter. Als u de productie kent, weet u ook hoe veel uw eigen verbruik is. Met de analoge meter was dat moeilijker.

Ik had een enkelvoudige meter, dus geen dag-nacht, en vroeg dit zo te behouden. Ik mocht niets kiezen. Mijn nieuwe meter heeft 4 tellers: ongevraagd toch dag en nacht, productie en verbruik. Bij navraag bij Fluvius: ik moet zelf dag- en nachtverbruik optellen om verbruik te kennen; dit is moeilijker overzicht dan vroeger voor mij.

Wie de instelling van een enkelvoudige meter kiest, zal afgerekend worden als een enkelvoudige meter.

4. Dynamisch tarief

Dynamisch tarief en transparantie

Op elk ogenblik verwacht ik wel inzicht te kunnen krijgen in hoe mijn verbruik en de kost daarvan evolueren.

Bij een wisselend tarief is het zeer moeilijk op controle van de prijsvorming tussen de verschillende leveranciers, is dit dan nog wel mogelijk om een correcte vergelijking te krijgen?

Dat kan kloppen. De randvoorwaarden zijn dan belangrijk (referentie, vaste kost en andere kosten)

Kan de VREG nog een goede prijsvergelijking bieden bij dat dynamisch tarief?

Daarvoor hebben ze toch een goed plan.

Inschatting en toepassing van het dynamisch tarief door Ecopower

Hoe groot is de kans dat dit dynamisch tarief er komt?

Het zal er bij Ecopower niet zijn op 1 januari 2021 maar op 1 januari 2022 wellicht wel. Dit moet nog beslist worden. We hebben ook veel interesse in de reactie van de mensen. De overgang lijkt ingewikkeld, maar klanten kunnen er ook voordeel uit halen. We moeten voor een goede invoering ons goed voorbereiden en kennis verzamelen.

Als Ecopower nog niet direct van start gaat met een dynamisch tarief per uur (wat inderdaad complex lijkt), kan dit dan niet voorzichtiger geprobeerd worden door de dag op te delen in 4 - al dan niet gelijke - stukken, bijvoorbeeld?

Dat maakt het niet meteen eenvoudiger. Het systeem van de digitale meter wordt nu al toegepast voor bedrijven met een continue meter. Het meest eenvoudige is om dat naar particulieren door te trekken.

Waarop baseert Ecopower zich om te zeggen dat het dynamisch tarief niet veel verschil zal maken?

Het dynamisch tarief kan wel een groot verschil maken. Deze stelling klopt niet.

Aan welke flexibiliteit denkt u zoal vanaf het moment waarop de dynamische elektriciteitsprijzen in voege treden?

Als er bijvoorbeeld een tekort is aan productie op het net – of er is op dat ogenblik alleen heel dure elektriciteit – dan zouden klanten hun verbruik kunnen verminderen.

Op welke basis wordt er geschat dat een dynamisch tarief voordelig gaat zijn voor veel mensen, gezien er toch nog steeds een meerderheid in een klassiek werk- en leefschema zal vallen?

Dit is op basis van een beperkte hoeveelheid data. Het moet dus nog verder onderzocht worden.

Hoe werkt het dynamisch tarief

Zal een dynamisch tarief iets van een voorspellend gedrag hebben (bijvoorbeeld voor de komende week, dag of X aantal uren) of zal de prijs echt elk uur veranderen volledig afhankelijk van de totale huidige productie en afname?

Een dag op voorhand worden de prijzen voor de dag erop gepubliceerd.

Valt het prosumententarief weg als je overschakelt naar dat nieuwe flexibele tarief?

Wie overschakelt naar de beperkte vermarkting (verkoop van saldo) zal geen prosumententarief meer betalen.

Digitale meter + dynamische energieprijzen zijn toch alleen voordelig bij slimme toestellen?

Een dynamische prijs kan voordelig zijn op basis van uw standaard verbruiksprofiel. Daar zijn niet altijd slimme toestellen voor nodig.

Interessant voor wie?

Heb je zonnepanelen, zoals veel Ecopower-klanten, dan is variabel tarief eerder niet interessant?

Wellicht zal de combinatie van een dynamisch tarief met zonnepanelen niet goed samengaan.

Dynamisch tarief: opmerking

Ik ben altijd fan geweest van het simpelste vlakke tarief van Ecopower, maar ik kijk ondertussen al jaren uit naar dat ingewikkeldste dynamische tarief.


Dynamisch tarief én capaciteitstarief

Impact nieuwe tarieven: dynamisch en capaciteit. De energiekost zelf is eerder beperkt in vergelijking met de totale factuur. De wijzigingen in prosumententarief of capaciteitstarief zullen dus veel meer impact kunnen hebben dan overschot verkopen of eventuele dynamische energieprijzen?

Ook de capaciteitskost zal maar over een beperkt gedeelte van de factuur. Het zijn allemaal elementen die een impact hebben.

5. Capaciteitstarief

Algemeen

Werkt het capaciteitstarief niet discriminerend ten opzichte van mensen die nog geen digitale meter hebben?

Die zullen de minimumaanrekening krijgen voor capaciteitstarief en een variabel stuk op basis van hun verbruik. Het zou in doorsnee situaties overeen moeten komen.

Werkt het capaciteitstarief niet discriminerend ten opzichte van mensen die overdag moeten werken en pas ‘s avonds de auto, fiets kunnen opladen samen met het elektrisch koken en droogkast?

Wie dit soort piekverbruik heeft, zal het best sturen en dus niet tijdens de piek van het elektrisch koken ook nog de auto opladen. Sturing op een autolaadpaal en een warmtepomp lijkt de moeite waard.

Is het capaciteitstarief een typischBelgische oplossing’ of maakt deze tendens opgang in de EU? Waar dan?

Er zijn nog Europese landen met een capaciteitstarief, zoals Nederland, Spanje, Italië. Sommigen al heel lang.

Na de nieuwe meters en het prosumententarief komt er nu ook een piekbelasting of -prijs ingevoerd per 1 januari 2020. Heel leuk wanneer je met een warmtepomp werkt.

Het is niet a priori gezegd dat u daardoor meer gaat betalen. Zeker niet als u een goed geïsoleerd huis hebt en dus vlot kan schuiven met het verbruik. Een eenvoudige sturing kan ervoor zorgen dat u de piek beheerst.

Elektrische en hybride voertuigen zijn een belangrijke stroomverbruiker in huis, wanneer ze worden geladen. Ze jagen onvermijdelijk het piekvermogen de hoogte in, want laden duurt veel langer dan een kwartier. Dus denk ik dat elektrische voertuigen het best ‘s nachts opgeladen worden, wanneer het ander elektrisch verbruik in huis laag is (van zodra je een digitale meter hebt). ‘s Nachts leveren zonnepanelen geen stroom. Zonnepanelen op zich kunnen dus niet helpen om het piekvermogen van het autoladen te beperken.

Wordt het interessanter voor wie zonnepanelen en een elektrische/hybride wagen heeft, om een thuisbatterij te installeren. Die batterij kan dan overdag opladen met zonnestroom en die ‘s nachts afgeven aan de elektrische of hybride wagen. Maar is zo’n combinatie heden financieel interessant?

De gelijktijdigheid van productie en verbruik zal financieel interessant zijn. Maar die is niet altijd evident. Tot 15 jaar na installatie kan gewerkt worden met het systeem van terugdraaiende meter. Dan is een batterij niet interessant. Nadien kan die een invloed hebben, maar wellicht onvoldoende om het in de huidige situatie rendabel te maken.
Vanaf dat er capaciteitstarief is speelt het piekverbruik een rol. Met een elektrische auto kan hierop gestuurd worden. U kunt niet in uw eigen avondpiek opladen (of minder snel opladen). Hierdoor kunt u de piek beheersen en dus ook de kosten. Tegelijk draagt u bij aan het evenwicht op het net. Een batterij zou in sommige omstandigheden kunnen bijdragen, maar het zal er toch vanaf hangen hoe duur die batterij is en wat de levensduur is. Voorlopig hebben we nog geen voorbeelden die evident te kopiëren zijn voor andere klanten/coöperanten.

Capaciteitstarief en transparantie

Eigenlijk, los van het feit dat het geen onlogische beslissing is van de VREG, zal het voor Jan Modaal nog veel moeilijker zijn om door het bos de bomen te zien, om een nieuwe leverancier te kiezen met het capaciteitstarief...

Het capaciteitstarief zal de vergelijking tussen leveranciers niet noodzakelijk moeilijker maken. Er zijn veel leveranciers met een vaste kost. Die wordt met het capaciteitstarief hoger.

Benadrukken leveranciers voldoende naar de VREG/CREG toe, dat de nevenkosten op een energiefactuur veel te hoog zijn, dit in vergelijking met de ons omringende Westerse landen. Belastingen die nu via de energiefactuur aangerekend worden, moeten eruit gelaten te worden. Dit zijn verborgen belastingen! Transparantie op de factuur van Ecopower is misschien van belang om de consumenten hiervan bewust te maken.

Dit wordt door alle leveranciers aangegeven. Onze afweging is om één prijs per kWh te geven om het voor klanten begrijpelijk te maken. Alle leveranciers willen net in de richting van de keuze van Ecopower gaan. Klanten worden anders bedolven met details, waar zelfs de klantendienst van de leveranciers die dit doen niet aan uit kan.

Capaciteitstarief en PV-installatie/warmtepompen

Wat is het meest economische: capaciteitstarief laag houden of zo veel mogelijk verbruiken op het moment dat de zon schijnt?

Het capaciteitstarief laag houden. Dan betaalt u minder. Door extra te verbruiken, zult u nooit minder betalen.


Men spreekt de hele tijd over 'spreiden van je verbruik': hoe word ik geacht dat te doen als ik op het werk ben op het moment dat mijn zonnepanelen hun hoogste rendement halen? En als u zegt: met een timer', dan zeg ik 'dat is niet veilig' ('zware' elektrische toestellen laten werken terwijl er niemand thuis is geeft een brandrisico)

Het spreiden van het verbruik is vooral van belang voor de grotere verbruikers – die ook vlot te sturen zijn – zoals het opladen van een elektrische auto en het gebruik van een warmtepomp.

Een capaciteitstarief heeft wel een serieus effect bij elektrische wagens en warmtepompen.

Probeer dit te sturen, zodat je niet oplaadt terwijl je andere apparaten aanzet. Een druppellading bij elektrische wagens en warmtepompen reduceren zou moeten kunnen via sturingen. Zo houdt u de kost onder controle. Wie niet stuurt en veel en hoge pieken maakt, zal wel meer betalen. Wij denken niet dat dat de meerderheid van de klanten is.

Hoe en wanneer wordt het capaciteitstarief bepaald/piekvermogen bepaald?

Op welke timeframe wordt er gekeken om het piekvermogen te bepalen? Ik meet al gedurende tien jaar mijn eigen verbruik en pieken van 6-8 kW op een gewone zondagmorgen (wassen, strijken, eten klaarmaken) zijn niet abnormaal.

Het wordt per kwartier gemeten.

Is er al een prijs bekend van dit capaciteitstarief, of wanneer die bepaald zal worden? Zijn capaciteitstarieven al vastgelegd per vermogen?

De prijzen zijn nog niet gekend.

Als ik met Kerstmis bezoek heb, er staat iets op het inductievuur en we gaan racletten, dan wordt december heel duur, niet, want dat duurt meer dan een kwartier.

Dat zou inderdaad een extra kost meebrengen. De maand erop kunt u weer zuiniger zijn en zal die ene piek afgevlakt worden.

Zoals ik het nu begrijp geldt dat als ik één keer per maand een hoge piek heb, omdat ik bv. fornuis en oven samen gebruikt heb, mijn kost op basis van die ene piek wordt berekend. Dat lijkt mij niet echt fair.

Voor de meeste mensen zal die piek niet iets moeten zijn waar ze mee bezig zijn. Als u elektrisch kookt en tegelijk uw elektrische oven op zet, dan hebt u wellicht de piek van de maand. Wellicht gaat u verschillende keren per maand die piek hebben. Daar is niets raar aan en wat u vroeger betaald zou hebben in de prijs per kWh zal nu in de vermogensterm zitten. Als u ook nog een elektrische auto hebt, dan zal het aan te raden zijn dat die minder snel oplaadt als u tegelijk elektrisch kookt en de oven op hebt staan. Zo wordt de piek beperkt.

De hoogste piek op een kwartier op een maand bepaalt gemiddelde van het jaar: begreep ik dat goed?

Inderdaad. De hoogste kwartierpiek van de maand, maar dan het gemiddelde van de pieken van 12 maanden. Dat wordt gebruikt voor de afrekening.

Capaciteitstarief: specifieke vragen, o.m. accumulatie- en andere verwarming

Hoe zit het met het capaciteitstarief voor mensen met 3x220 + N (dus 400V) tellen ze alles op of zien ze naar een gemiddelde of moeten wij ons omschakelen naar 220V?

Het capaciteitstarief: maakt het een verschil of de piek op één fase verbruikt wordt of gespreid over meerdere fasen?

De prijzen zijn nog niet gekend. We mogen aannemen dat er een logische formule zal komen voor driefasige aansluitingen.

Als mijn accumulatiekachels opstarten, zit ik instant aan een vermogen van 18 kW. Hoe zal mijn factuur veranderen als het capaciteitstarief in voege treedt?

Wat met accumulatieverwarming bij capaciteitstarief? En wat met elektrische verwarming?

U zult meer vaste kost betalen op basis van de verbruikte capaciteit, maar minder kost per kWh. We kunnen verwachten dat het voor directe elektrische verwarming niet gunstig zal zijn.

Kunnen accumulatiekachels dan ook overdag opladen, nu kan dat niet?
Wat raadt u aan voor mensen met accumulatoren die s nachts opladen eenmaal het cap tarief ingevoerd?

Er is een uitfasering van het exclusief nachttarief. Eens dat niet meer bestaat, zal het inderdaad niet uitmaken. Er kan echter wel verwacht worden dat de kost voor directe elektrische verwarming omhooggaat. Het capaciteitstarief zorgt ervoor dat het onderscheid tussen dag en nacht verdwijnt.

Telt het niet verbruikte vermogen zonnecellen ook mee in het capaciteitstarief?

Het capaciteitstarief is alleen op basis van het verbruik, niet op basis van de lokale productie.

Piekverbruik beheren bij capaciteitstarief, sturingen

Is de thuisbatterij een aan te bevelen optie om je piekverbruik in de hand te houden? Andere opties?

Op termijn zou dat een optie kunnen zijn. Op dit moment lijkt een batterij te duur.

Als je overdag moet werken, kan je toch weinig verbruiken overdag (je auto opladen gaat ook niet, anders kan je niet gaan werken) ... Besparen lijkt me dan moeilijk.

Je kunt wel via een automatische regeling ervoor zorgen dat de auto niet opgeladen wordt in de avondpiek, maar nadien. Wie een warmtepomp heeft, kan ook regelen.

Spreiding verbruik... dan maar overdag elektrisch verwarmen (als we niet thuis zijn)?

Het lijkt logisch dat een warmtepomp het vat voor sanitair warm water zal opwarmen op het moment dat er veel zonnestroom is. En dat een elektrische auto opgeladen wordt als u slaapt.

Komt er een standaard voor communicatie (protocol) tussen slimme meter en huishoudapparatuur voor aansturing (aanzetten apparatuur op het moment dat je minder of meer overschot injecteert of zou injecteren)?

Nee. Er zijn poorten aan de digitale meter waaraan een toestel kan komen dat die sturing gaat doen. De communicatie van die poort loopt volgens een standaardprotocol.

Capaciteitstarief in twee richtingen?

Werkt het capaciteitstarief in twee richtingen (ook uploaden)? Is het capaciteitstarief van toepassing op het verbruik en/of op de productie?

Nee, alleen voor verbruik.

Betalen de grootverbruikers hetzelfde tarief?

We kennen de prijzen nog niet, maar het zal niet overeenstemmen met de prijzen voor de grote verbruikers.

Capaciteitstarief elektrische auto

Als ik een laadpaal installeer thuis, heeft dit een impact op mijn gemiddelde piekverbruik? / Ik denk dat ook, ik heb een elektrische wagen met een laadpaal thuis en opladen duurt langer dan een kwartier

Zal de rekening duurder worden voor wie zijn elektrische wagen thuis oplaadt aan 11kW,

Met het capaciteitstarief zal de vaste kost hoger worden, maar de prijs per kWh lager. Wie bij een elektrische wagen kan sturen om over te schakelen op druppelladen op het moment dat u veel verbruikt in de avondpiek, zou niet meer betalen dan nu – lezen wij.

Capaciteitstarief en sturingen / elektrische auto’s

Door het capaciteitstarief wordt het voor grote verbruikers eigenlijk goedkoper, zolang ze maar geen pieken veroorzaken. Correct gestuurd worden warmtepompen of elektrische auto's daardoor eigenlijk goedkoper. Suggesties voor sturingen?

Kunnen jullie meer info geven over die sturing voor warmtepomp en laden van de auto?

Houd er rekening mee dat het capaciteitstarief maar een klein stuk van de volledige kost is. Maar het klopt dat verbruik spreiden de prijs drukt. Er zullen wellicht heel wat mogelijkheden voor sturing komen. Bij oplaadstations voor elektrische wagens en bij warmtepompen is dat in sommige gevallen al voorzien.

Ik ben al jaren Ecopower-klant en ben recent overgestapt naar een elektrische wagen. Dit verandert mijn verbruik natuurlijk drastisch, en waar Ecopower vroeger (voor een zuinige kleinverbruiker) niet alleen de meest ecologische maar ook de goedkoopste energieleverancier was voor mij, is dat laatste nu niet langer het geval. Graag had ik dus geweten of en hoe jullie rekening gaan houden met de opkomst van elektrische wagens en het meerverbruik daardoor?

We hebben onze prijs al eens vergeleken met speciale prijzen bij andere leveranciers voor elektrische auto’s. Het is niet noodzakelijk gunstiger. Het hangt er vanaf wanneer u gaat opladen. We overwegen om een dynamisch tarief in te voeren. Dan kunt u zelf sturen naar het goedkopere moment om op te laden.

Opmerking: Airco sturen misschien wel nuttig bij zonopbrengst panelen

Ik heb een warmtepomp die slim kan aangestuurd worden. Daar is nu nog geen systeem voor voorzien. Gaat Fluvius zo'n framework voorzien of moet dat van privé-initiatiefnemers komen?

Daar zijn heel wat andere bedrijven op aan het werken.

Bedenkingen

De burger wordt altijd de dupe en zal de rekening betalen? Ik heb een warmtepomp geplaatst uit ecologische overwegingen, maar het elektriciteitsverbruik steeg enorm. Dan maar geïnvesteerd in zonnepanelen, maar nu een digitale meter gekregen en dan in 2022 een capaciteitstarief. Het gebruik van een warmtepomp zal dan waarschijnlijk weer weinig interessant worden ...

Er is geen reden om dat in het algemeen te stellen. De digitale meter moet de manier van afrekenen voor uw zonnepanelen niet veranderen. De kosten gaan niet verhogen met het capaciteitstarief, ze gaan wel anders verdeeld worden. Wie zijn warmtepomp kan sturen waardoor die niet werkt op het moment dat er ander groot verbruik is, zou niet meer moeten betalen.

Ik denk dat de digitale meters niet worden geplaatst om ons in de toekomst minder te laten betalen? In Spanje wordt er al gewerkt met de digitale meters en de kost voor elektriciteit ligt daar een pak hoger dan hier nu.

Er is op dit moment geen aanleiding om te denken dat door de digitale meters de kost zou verhogen. De vergelijking met Spanje gaat niet op. In Spanje mogen mensen bijvoorbeeld ook geen zonnepanelen op hun dak leggen voor eigen verbruik.

2021: geen terugdraaiende teller meer en distributiekosten reëel betalen. Zal de energiekost nog wel blijven terugdraaien?

Alle verbruik wordt betaald aan de gewone prijs en alle injectie wordt vergoed.

6. Vergoeding door Ecopower vanaf 2021

Bij zonnepanelen vanaf 2021, wat is de verhouding tussen de prijzen om elektriciteit af te nemen en terug te leveren aan het net.

Aan welke prijs zal Ecopower vanaf 1 januari 2021 de geïnjecteerde elektriciteit vergoeden als je geen terugdraaiende teller meer hebt?

Op dit ogenblik berekenen we dit bedrag nog. Liever dan een prijs op papier te zetten, zullen we dit communiceren zo gauw het bedrag vaststaat.

Betaal je ook distributiekosten voor het plaatsen van energie op het net?
Wat
zal de vergoeding zijn voor de geïnjecteerde stroom in het net?
Hoe zal die vergoeding worden bepaald?

Op dit moment is er geen injectiekost.

Is de vergoeding voor de geleverde stroom hetzelfde als de prijs die wij bepalen?

In de prijs die u nu betaalt, zitten ook allerlei heffingen, distributiekosten... Het stukje ‘elektriciteit’ is maar een deel van die prijs (zie filmpje). De prijs waaraan geïnjecteerde elektriciteit wordt vergoed, moet vergeleken worden met dat stukje van de prijs die u nu betaalt.

Bij zonnepanelen: zal het mogelijk zijn om overschot overdag te verkopen aan Ecopower en ‘s avonds terugkopen aan dezelfde prijs in de toekomst?

Bij het nieuwe nettarief zal alle verbruik gemeten worden en alle injectie op het net. Het verbruik is aan de gewone prijs van verbruik. De injectie is aan een nog vast te leggen prijs die veel lager is, omdat er geen distributiekosten terugbetaald worden.

Al jaren kijk ik er naar uit om persoonlijk mee nog meer groene energie te produceren door ook de Oost- en West-gerichte dakdelen van mijn woning uit te rusten met ruim 75 PV-panelen. Zal dit weldra economisch interessant worden? (eventueel in combinatie met thuisbatterij(en) en/of een dynamisch tarief)?

Een installatie die vooral op injectie gericht is zal wellicht niet meteen economisch interessant worden. Ook batterijen en dynamisch tarief zijn nu nog geen elementen die uw project economisch sterker maken.

7. Batterijen en opslag ook in verband met het capaciteitstarief

Wordt een thuisbatterij dan voordeliger?

We kunnen verwachten dat er nog een hele evolutie komt in de batterijen. Op dit moment is het meestal economisch niet interessant. Er is nog geen model dat vlot toepasbaar is voor het grote deel van onze klanten. De prijzen dalen wel, de mogelijkheden nemen toe, maar het is nu nog niet echt een piste.

Opmerking. Batterijen zouden in de toekomst wel een systeem kunnen zijn om de verbruikspieken af te vlakken.

Opmerking. Het opslaan van stroom op batterijen 'kost' energie. Dus u zal steeds energie verliezen bij het gebruik van batterijen.

Heeft Ecopower ervaring met batterijopslag?

Ecopower heeft in een Europees project ervaring opgedaan met batterijen en volgt ook in een nieuw project het testen met batterijen. Voorlopig levert het nog geen evident succesverhaal op.

Zijn batterijen om de energie van 's zomers op te slaan tot in de winter al beschikbaar/betaalbaar?

Geen enkele capaciteit batterij zal volstaan om 'zomerstroom' op te slaan tot in de winter....

Voor de opslag van zomerverbruik voor gebruik in de winter zouden er zeer dure waterstofcellen bestaan

Virtueel net thuisbatterijen: hebben jullie ooit gehoord van Tesla's Virtual Power Plant waarbij thuisbatterijen in een virtueel net gekoppeld zijn?

Is het niet zo dat de batterijleveranciers niet willen investeren in de Belgische markt, juist omdat het niet rendabel is om batterijen te plaatsen met de huidige tarifering?

Op dit moment hebben we nog geen evidente business case met batterijen of het collectief inschakelen van (thuis)batterijen. Het kan wel lukken als er meerdere doelen mee bereikt worden, zoals ook back-up bij stroomuitval, netkwaliteit.

8. Terugdraaiende teller

In het terugdraaiende-tellerprincipe, geldt daar ook het capaciteitstarief ondanks het prosumententarief?

Dat zal ook gelden. Omdat het prosumententarief bepaald wordt door de distributiekost, zal dat dalen bij invoering van een capaciteitstarief. Zo hoeft het niet meteen een grote prijsverandering te geven.

Kan er nu nog geopteerd worden voor de terugdraaiende meter? Ik dacht dat er een rechtszaak aangespannen door de Vreg. En wat als het grondwettelijk hof de Vreg gelijk geeft? Worden dan alle terugdraaiende tellers afgezet?

Er zal voor een terugdraaiende meter kunnen geopteerd worden tot eind 2020. Daarna wordt het nieuwe nettarief van toepassing (alle verbruik wordt aangerekend en alle injectie wordt vergoed). Als de terugdraaiende meter alsnog wordt afgeschaft, dan zal iedereen terugvallen op het nieuwe nettarief. Voor oudere installaties zal dat meestal niet heel veel verschil geven – als het vermogen van de panelen gelijk of kleiner is dan het vermogen van de omvormer. Voor de nieuwe installaties, waar de omvormer meestal veel kleiner is dan het vermogen van de panelen, zal dit financieel niet gunstig zijn.

Kun je bij vervanging door digitale meter nog kiezen voor een terugdraaiende teller?

Ja, tot eind 2020 kan dat. Het antwoord op deze vraag vindt u op www.ecopower.be/zonnepanelen

Het principe van terugdraaiende teller blijft dus waarschijnlijk interessant voor mensen met groot verbruik op bepaalde ogenblikken (bv. warmtepomp en/of elektrische auto). Klopt dat?

Niet noodzakelijk. Wie veel zelfverbruik heeft, zal voordeel hebben bij het nieuwe nettarief. Ook het vermogen van de panelen tegenover het vermogen van de omvormer zijn belangrijk. Het hangt dus van de situatie af.

Als ik bij een terugdraaiende teller blijf, blijft de kost dan €0 bij een 0 of negatief verbruik?

U betaalt nog wel het prosumententarief.

Moeten we een aanvraag indienen om het huidig systeem van terugdraaiende teller te behouden?

Als u niet expliciet aan Fluvius vraagt om naar het andere systeem over te gaan, blijft u in het terugdraaiend systeem.

Ik heb mijn zonnepanelen 11 jaar, krijg ik dan 15 jaar of 4 jaar terugdraaiende meter?

Als u al 11 jaar werkt met een terugdraaiende meter, dan hebt u nog 4 jaar de mogelijkheid om met een terugdraaiende meter te werken. U mag vroeger overschakelen op het nieuwe nettarief.

9. Hulp van Ecopower

Gaat Ecopower (mee) apps ontwikkelen om klanten met PV te helpen hun zelfconsumptie te verhogen?

Helpt Ecopower met de keuze voor een bepaald tarief of is dit een vraag voor de V-test?

Komt er een simulatietool om het effect van het capaciteitstarief en het dynamische tarief op de eigen jaarafrekening te bekijken?

Kunnen we testen met de digitale meter om profijt te bekijken? Helpt Ecopower om dan te leren uit die cijfers?

We zullen inzichten over verschillende tarieven zeker delen met onze klanten-coöperanten. Waar nodig zullen we verwijzen naar derde partijen.

Ecopower zal hiervoor samenwerken met EnergieID.

Wie gaat ons daar allemaal in begeleiden in die sturingen?

Het zal vooral voor warmtepompen en elektrische wagen belangrijk zijn om te sturen. Er zijn al merken die deze sturingen aanbieden. Er zijn ook derde partijen die aanbod aan het ontwikkelen zijn om hier mee te sturen.

Thuisbatterij plaatsen: voorziet Ecopower eventueel in een groepsaankoop? Zo ja, op welke termijn?

Er is op dit moment geen voorstel met batterijen. Dat kan er mogelijk ooit wel komen, bijvoorbeeld als we veel hebben geleerd uit tests en projecten.

10. Sturingen algemeen

Je kunt toestellen aan de slimme meter hangen die automatisaties kunnen triggeren. In Nederland heet dit ‘Dutch Smart Meter Requirements’ (DSMR). Geen idee of dit ook werkt met de Belgische slimme meters.

Ook de Belgische digitale meters hebben zo een P1 poort die op dezelfde manier kan uitgelezen worden.

Opmerkingen

DSMR zou de standaard moeten zijn voor de data die uit te lezen vallen uit de slimme meter. Klopt dat? Periodieke data wordt naar Fluvius gestuurd, maar via een poort op de meter kan je real-time data uitlezen. Je hebt wel nog een éxtra toestel nodig die dit kan uitlezen en automatisaties kan triggeren. https://dsmr-reader.readthedocs.io/nl/v4/

Als je wat thuis bent in automatisaties, kun je bv. Home Assisent (HA) opzetten. Dat is een centrale hub waarmee je slimme toestellen kan aansturen. HA heeft een integratie voor DSMR, waarmee je de data uit de slimme meter kunt uitlezen. Op basis van die data kan je toestellen in-/uitschakelen. Een 'slimme' autolader (of een autolader dat je slim hebt gemaakt) kun je zo uitzetten als je verbruik gaat pieken. Zonder slimme meter kan dit ook al, als je zelf je verbruik gaat meten via een slim toestel (zoals Shelly EM). Ik verwacht dat er wel een impuls zal zijn voor nieuwe toestellen die rechtstreeks kunnen integreren met de slimme meter.

Slimme toestellen al goed en wel, wat ben je met een slimme wasmachine en droogkast? Wie gaat de was van machine overladen als je niet thuis bent?

Sturen is niet altijd simpel, zeker niet voor de niet-techneut.

Zijn er al sturingen bekend om dit allemaal te optimaliseren?

Er zijn verschillende partijen bezig met toestellen die kunnen helpen in het sturen. Ecopower is betrokken in een project, samen met EnergieID, waar slimme toestellen en software (gebaseerd op Home Assistent) uitgetest wordt.

11. Ecopower


Hoe kan Ecopower met een vast tarief werken als de distributiekost voor elke klant verschilt?

Tot op heden is dat niet zo. Vanaf 2022 zal de prijsformule van Ecopower moeten veranderen. Het lijkt voor de hand te liggen dat het capaciteitstarief wordt doorgerekend aan de klant.

Wie betaalt de kost van personeel dat aan al die projecten en studies meewerkt?

Ecopower is betrokken in een aantal Europese projecten. Daar zit ook een subsidie in die het grootste deel van de personeelskosten betaalt.

De prijs van elektriciteit en van de werking stijgt wel al jaren (bij Ecopower). Wat is de reden?

Dat is niet zo. De prijs is gezakt. We zitten in 2021 op de laagste prijs over vijf jaar gezien.

Hoe bepaalt Ecopower de prijs?

We leggen een prijs vast tussen eigen productie en verkoop op basis van de marktprijs. Een prijs dus waaraan we aan derde partijen zouden kunnen verkopen. Daar worden de kosten bij gerekend. Er wordt geen extra marge op genomen. Daarom zeggen we dat we aan kostprijs verkopen.

Lagere elektriciteitsprijs tegenover prijs hernieuwbare energie: nog haalbaar voor Ecopower?

Hoe lager de marktprijs van elektriciteit, hoe moeilijker om rendabele projecten te hebben met hernieuwbare energie.

Voor Ecopower-klanten die overschakelen op een elektrische wagen en daarmee hun verbruik ongeveer verdubbelen, is de tariefformule zeer ongunstig. Zijn er plannen om daar iets aan te doen? Of moeten die klanten naar een andere leverancier om het betaalbaar te houden?

Dat is zelfs op dit moment niet altijd correct. Recent vergeleek iemand de prijs van Ecopower met een specifieke prijs voor elektrische wagens en dat was niet gunstiger. Het hangt van uw verbruiksprofiel af. We overwegen om naast de bestaande prijs ook een dynamisch tarief in te voeren. Dat zou voor een heel ander profiel van verbruikers interessant kunnen zijn.

Is de raad van Ecopower zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren?

Het zal interessant blijven om zonnepanelen te installeren. Daarom nog niet altijd zo veel mogelijk zonnepanelen.

Voor wie een klein verbruik heeft (pakweg 1200 kW) is de investering in PV-panelen financieel niet interessant. Raadt Ecopower aan het toch te doen?

Als u een installateur kunt vinden en afhankelijk van de complexiteit van de installatie kan het toch interessant zijn. Zonnepanelen kunnen voor iedereen een interessante zaak zijn. Het kan niet meer via terugdraaiende meter, wel via beperkte vermarkting, ondertussen zakken de prijzen van de panelen en is er een subsidie. Voor heel wat mensen blijft dit een aanrader.

Vanaf wanneer gaat Ecopower een verschillend tarief vastleggen dag- en nachtmeter?

Het verschil tussen dag- en nachttarief zal afgeschaft worden in de markt. Het is wel mogelijk dat Ecopower naast de vaste prijs per kWh ook een dynamisch tarief zal aanbieden.

12. Varia

Zonnepanelen bij windturbines / kleine windturbines

Off-topic, iets wat ik toch ook graag eens in de groep wou smijten. Kunnen de bestaande windmolens ook niet uitgerust worden met zonnepanelen? De meeste windmolens staan heel vrij in de omgeving en hebben buiten de eventuele slagschaduw geen last van schaduw. Dus mij lijken dat ideale locaties om zonnepanelen te plaatsen. Maar misschien zijn er bepaalde redenen om dit niet te doen...

De meeste grotere installaties zijn rendabel als er ook lokaal verbruik is. Het kan dus wel, als de productie lokaal kan verbruikt worden.

Er zijn al zoveel zonnepanelen dat er overproductie is tijdens zonnige dagen. Lokaal gaat de netspanning naar 240V en schakelen de panelen af. Bovendien zal met de nieuwe tellers de energieproductie op de zonnige piekuren waardeloos zijn. Ik heb 's avonds meer energie nodig, niet overdag. Ik zal ze 's avonds dan wel duur aankopen. Ik zie niet in waarom we nog zonnepanelen willen bijplaatsen. Dat kan niet meer rendabel zijn.

Een andere veel betere optie zijn volgens mij kleine (5kW) private goedgekeurde en betaalbare windmolens voor op het dak. Ik woon 5 km van de kust en zou daar een mooi rendement mee kunnen halen. Een geruisarme windmolen met verticale as zonder slagschaduw in de stijl van een schouwventilator. Zolang de ruis lager is dan de ruis van de natuurlijke vrije wind, kan daar toch geen probleem meer zijn! Ik besef dat vergunning hiervoor moeilijk ligt. Toch tijd dat daar aandacht aan besteed wordt. Het liefst monteer ik een generator tussen het dakgebinte op zolder met de as door de daknok.

Vanaf 2021 is er een investeringssubsidie voor zonnepanelen. Dat maakt het wel mogelijk om nog een rendabel project te hebben.

Het is zo dat de prijs volledig in elkaar zakt als er zon is.

Op zich denken we niet dat een kleine (micro-)windturbine op het dak een heel zwaar vergunningstraject geeft. Zonder garantie op een rendabel project.

EnergieID


EnergieID geeft op dit ogenblik weinig meerwaarde om beslissingen te kunnen nemen. Is er een plan om dit te verbeteren?

Zeker en vast. Er komt een nieuwe versie in 2021 en we kijken er naar uit.

Beslissingen gaan ook over al dan niet PV-panelen. Gunstig of niet? Wat met EnergieID hierin?

Veel reacties geven aan dat mensen daarin inzicht willen krijgen. We willen verder samenwerken met EnergieID om te bekijken of we tools kunnen aanbieden: is een dynamisch tarief voor mij interessant, hoe kan ik met het capaciteitstarief omgaan?

Waterstof

Kan men in Belgie niet investeren in energie-opslag, bv. waterstof? Kijken jullie al naar een opslagsysteem met waterstof? Hoe ver staat men al met waterstofsystemen om elektriciteit op te wekken? Wordt omzetting van overtollige energie naar waterstof bestudeerd door Ecopower?

We bekijken dat maar het is geen makkelijk thema. Het ziet er heel aantrekkelijk uit, maar wat vaak vergeten wordt is de efficiëntiebalans. Bij het omzetten van waterstof naar elektriciteit zit de efficiëntie rond de 60%; om van elektriciteit waterstof te maken is dat 90%. Bij de omzetting gaat er dus veel verloren. Opslag van waterstof is ook niet eenvoudig. Waterstof is weinig ‘energiedicht’. Dat betekent dat je een installatie nodig hebt onder hoge druk, dat maakt opsla heel complex. Ecopower is er niet concreet mee bezig, maar we volgen het van iets meer afstand.

Gas

Is een micro-WKK (warmtekrachtkoppeling waar tegelijk warmte en elektriciteit wordt gemaakt) op aardgas een interessante optie om het verbruik 's avonds te coveren?

Dit kan in een algemene vraag niet beantwoord worden. Behalve dan dat we heel weinig van dit soort installaties zien.

Ik ga in 2021 bouwen. Zou het een goed idee zijn om te opteren voor koken op gas in plaats van elektriciteit?

Als u toch een gasaansluiting neemt, zou het kunnen. U kunt ook meteen voor een inductievuur kiezen. Dat haalt dezelfde efficiëntie. In elk geval zou ik alvast een kabel voor een inductievuur voorzien. Dan kunt u later altijd nog kiezen voor inductie.

Distributienetbeheerders

Blijft de differentiatie van de prijs volgens de netgebieden behouden in de toekomst, of komt daar ook evolutie in?

Wanneer komt er eenzelfde tarief bij de verschillende DNB's?

Dat zit er voorlopig niet aan te komen.

Is het in een eengemaakte markt in Vlaanderen het nog verder verantwoord om prijzen per netgebied aan te rekenen? Alle distributienetbeheerder behoren tot Fluvius, vandaar dat één distrubitiekost wel aan de orde is.

Daar zijn we het helemaal mee eens. Wie weet komt het er ooit van, maar voorlopig nog niet.

Hoe komt het dat GASELWEST altijd duurder is dan de andere netbeheerders (bv. INTERGEM)?

De prijzen van de netbeheerders worden voor een belangrijk deel beïnvloed door de historische investeringen in het net (in kabels dus). Netgebieden die grotere landelijke gebieden bedienen zijn dikwijls duurder dan netgebieden in meer verstedelijkte gebieden.

Zonnepanelen vermogen

Wordt het maximaal plafond AC-vermogen bij zonnepanelen van 10 kW doorbroken of blijft deze beperking bestaan?

Het verschil tussen minder en meer dan 10 kW staat in het technisch reglement en voorlopig kennen we geen intentie om dat te veranderen. De mogelijkheden zullen wel veranderen. Zo kan er vlot 15 kWp op een omvormer van 10 kW (kVA); zo kan er een dynamisch tarief voor aansluitingen met PV kleiner dan 10 kW…

Hoe energie besparen

Het ziet er allemaal zeer ingewikkeld uit. Hoe gaat de consument als het ware aan de hand genomen worden om zo voordelig mogelijk met energie om te gaan. Komt er een handleiding? 250 pagina's? Begrijpelijk voor de modale consument?

Er zijn een reeks eenvoudige manieren om te besparen. In de eerste plaats is het interessant om te analyseren waar uw verbruik naartoe gaat. Misschien zijn er van de grootste verbruikers wel moderne versies die veel minder verbruiken (cf. ledlamp tegenover gloeilamp, maar ook moderne ijskast tegenover oude ijskast,….). En dan is er ook de mens achter de knoppen. De ene mens zal met dezelfde apparatuur veel meer verbruiken dan de andere. U kunt ook hobby’s hebben die energie verbruiken. Dat is dan een keuze die u kunt aanvaarden. Maar u kunt ervoor kiezen om die elektrische pottenbakoven of sauna niet tijdens de avondpiek op te zetten. Ten slotte is er het verhaal van automatische sturingen. Dat zal vooral voor heel grote verbruikers zoals warmtepompen en elektrische wagens van belang zijn. We verwachten dat het binnen niet al te lange tijd standaard voorzien zal worden en dus bij de installatie hoort.


Zonneprofiel/verbruiksprofiel

Wat is het verschil tussen zonneprofiel en verbruiksprofiel?

Het verbruiksprofiel zal een curve zijn over de 24 uur van een dag met een piek in de avond en iets meer verbruik in de winter tegenover de zomer. Het zonneprofiel zal op zonnige dagen enkel overdag zijn met een piek op de middag en veel meer in de lente en zomer dan in de herfst en winter.

Wat gaat de invloed zijn op de prijs van elektriciteit in verband met de toekomende elektricificatie van het wagenpark?

De prijs van elektriciteit voor de toekomst inschatten, dat is zoals de beurskoersen proberen in te schatten. Het zal er altijd naast zijn. We mogen verwachten dat er iets meer prijsschommelingen komen. Als met slimme sturing het opladen op de piekmomenten kan vermeden worden, hoeft dat echter niet spectaculair te zijn.

Technische vraag: uitvallende omvormer

Is er iets te doen aan uitvallende omvormer in de beste periode van de zomeruren? Is me dit jaar voor het eerst opgevallen, waarschijnlijk sinds er in de buurt meer panelen bijkwamen.

Daar valt gezamenlijk of via de netbeheerder iets aan te doen. Als iedereen op het piekmoment een beetje terugregelt, valt er niemand uit. Of de netbeheerder kan het net versterken. Geen van beide is evident.

Klopt het dat bij stroomuitval de productie van de zonnepanelen ook uitvalt (zodat je huis volledig zonder stroom valt)?

Dat zou niet mogen. De omvormer meet een te hoge spanning door te veel injectie op het net en zal uitvallen. Daarom wordt het verbruik niet uitgeschakeld – dat zou de situatie enkel verslechteren.