Het bestuursorgaan van Ecopower erkende cv bestaat, zoals bepaald in de statuten, uit drie tot twaalf bestuursleden die al dan niet werknemer van de coöperatie zijn. Ze worden verkozen door de algemene vergadering. Als er leden van het bestuur hun mandaat niet volbrengen, kan het bestuursorgaan vervangende (of ‘gecoöpteerde’) leden zoeken.

Het bestuursorgaan was sinds het begin van het mandaat in 2017 sterk afgeslankt: van negen naar vijf leden. Die vijf leden zijn Luc Vermeeren (intern - voorzitter bestuursorgaan en coördinator pelletteam), Tom Willems (intern - verantwoordelijk projecten en representatiebeleid), Erwin Storms (extern - expert logistiek, ICT en infrastructuur), Kathleen Markey (extern - expert financieel management en energie-efficiëntie, werkzaam bij ingenieursbureau Efika) en Dirk Vansintjan (extern - voorzitter REScoop Europa).

Om de vier leden die stopten te vervangen, werden vier nieuwe mensen gecoöpteerd. Marie Bossyns en Bram Leys als interne bestuursleden, Greet de Gueldre en Gabriëlle van Zoeren als externe. Het bestuur van Ecopower bestaat hiermee uit vier mannen en vier vrouwen. Het mandaat van de nieuwe gecoöpteerde bestuursleden loopt tot de algemene vergadering van 2023, dan zijn er formele verkiezingen.

De nieuwe interne bestuursleden

Marie Bossyns en Bram Leys zetelen sinds september 2021 in het bestuursorgaan. Ze werken beide in het projectteam van Ecopower.

Marie Bossyns focust als projectverantwoordelijke vooral op de ontwikkeling en realisatie van nieuwe windprojecten. Van opleiding is ze bio-ingenieur milieutechnologie en ze heeft een manama in hernieuwbare energie. Ze werkte enkele jaren als projectingenieur zonne-energie en batterijopslag in Parijs en Sydney, waarna ze terugkeerde naar België en aan de slag ging bij Ecopower. Marie start dit jaar met een aanvullende managementopleiding aan Vlerick Business School.

Bram Leys is exploitatieverantwoordelijke PV. Hij volgt de volledige Ecopower-portefeuille zonnepanelen op van a tot z, ondersteunt het ontwikkelingsteam PV en coördineert de projectrealisatie van complexere installaties. Zijn vijfentwintig jaar professionele ervaring met elektriciteit en elektronica en vijftien jaar expertise in PV, batterijen en off-grid-ontwikkelingen komen daarbij dagelijks van pas. Als ondernemer leidde Bram een tijd zijn eigen installatiebedrijf, daarnaast toonde hij een groot engagement als bestuurder en voorzitter bij sectorfederatie Nelectra. Voor Ecopower houdt hij de vinger aan de pols als lid van het overlegorgaan PV-Vlaanderen, daarbuiten geeft hij ook als freelance docent les in de opleiding tot erkende PV-installateur.

De nieuwe externe bestuursleden

Uit 37 kandidaten selecteerde het bestuursorgaan Greet de Gueldre en Gabriëlle van Zoeren als nieuwe externe bestuursleden.

Greet de Gueldre is dokter in de biologie. Vanuit ecologische motivatie is ze al jaren coöperant van Ecopower. Ook de coöperatieve structuur van het bedrijf overtuigde haar om lid te worden. Ze is momenteel met pensioen na een lange carrière bij waterzuiveringsbedrijf Aquafin als hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling. Ze werkte onder andere een energiestrategie voor Aquafin uit en was verantwoordelijk voor internationale contacten en de opvolging van het Europese beleid. Verder brengt ze zo’n 20 jaar bestuurservaring mee die ze opbouwde bij als voorzitter van Aquaplus, een dochterbedrijf van Aquafin dat de knowhow van het moederbedrijf commercialiseert bij industriële klanten.

Gabriëlle van Zoeren woont in de Antwerpse Seefhoek. Ze leerde Ecopower ooit kennen - zoals veel van onze leden - via een praatje met de buurman. Als lid van het team Energie en Klimaat van de stad Antwerpen nam ze het initiatief voor het project ‘Circulair Zuid’ (Circular South), waarin ze Ecopower professioneel leerde kennen in de rol van projectpartner. Momenteel werkt Gabriëlle voor de Nederlandse overheid en staat ze in haar job in voor internationale innovatie. Ze brengt kennis mee over de klimaat- en energiestrategieën van nationale overheden, maar ook van steden en gemeenten. Daarnaast volgt Gabriëlle van nabij de ontwikkelingen op Europees niveau op, heeft ze ervaring als bedrijfskundig strateeg en bouwde ze expertise op in de synergie tussen sociale en technologische innovatie.

Wat hen verbindt? Hun inzet voor Ecopower en de energietransitie

De vier nieuwe bestuursleden stellen hun expertise en netwerk onbezoldigd ten dienste van onze burgercoöperatie. Ze willen via hun functie oplossingen creëren voor de ecologische en maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Vanuit het bestuur bepalen ze mee de strategie die Ecopower kiest om de coöperatie verder te ontwikkelen en optimaal bij te dragen aan de energietransitie in al haar aspecten.